TCM Group
Baseret på Aktieinfos estimater handler aktien til en P/E 2022E på 7,8
og en kurs/indre værdi på 1,4. Det er så tilpas lavt, at et køb nu kan
overvejes af langsigtede investorer, der ønsker eksponering mod en
sektor, der allerede er sat voldsomt ned i pris. Husk at gode køb oftest
kan gøres, når mismodet er størst.


Læs resten her
Saniona
Saniona er på vej mod at indfri målsætningen om en reduktion i
costbasen til ca. 70 mio. SEK årligt med effekt fra andet halvår 2022.
Den likvide reserve rækker til januar 2024 efter en forlængelse af
lånet udstedt af Formue Nord. Processen med at indgå partneraftaler
for en række af selskabets udviklingsprojekter og ION-databasen
fortsætter. Arbejdet blev igangsat i maj måned. Aktieinfo estimerer
tidsprocessen til at være op til 12 måneder – altså at aftaler kan blive
indgået medio 2023.


Læs resten her
Zealand Pharma
Biotekselskabets værdi ligger i den langt fremskredne pipeline.
Dasiglucagon er i fase 3 rettet mod blodsukkerkontrol og for lavt
blodsukker hos nyfødte. Fase 3 forsøg med glepaglutid mod
korttarmssyndrom har i slutningen af Q3 giver de ønskede end-points
for så vidt angår 2 x ugentlig behandling. Der er tale om
udviklingsprojekter rettet mod sjældne sygdomme, hvor pris for
behandling ofte er høj, og dermed giver det også potentiale for høje
indtægter til Zealand.


Læs resten her
Solar
Solar har for tredje gang i år løftet forventningerne. Nu ventes en
omsætning på 13,7 mia. kr., hvilket svarer til en organisk vækst på
ca. 12 %. Guidance for EBITDA løftes til 1.170 mio. kr. (før 1.100
mio. kr./ved årets start 850 mio. kr.) svarende til en forventet
EBITDA-margin på 8,5 %. 225 mio. kr. af årets EBITDA skyldes
positiv engangseffekt fra indførte salgsprisstigninger. Aktien handler
til en P/E på bare 6,7.


Læs resten her
Netcompany
Netcompany fastholder men indsnævrer årets Guidance til en
omsætningsvækst på 50-52 % (før 48-56 %), heraf 14-16 % organisk.
EBITDA-marginen forventes uændret at overstige 20 %. Der er i Q1-3
opnået en vækst på 62,3 % og en EBITDA-margin på 18,8 %.


Læs resten her
Columbus
Columbus fastholder forventningerne til året, dvs. et EBITDA-resultat i
intervallet 120-145 mio. kr. Vi bemærker, at Guidance for 2022 blev
fastholdt efter både Q1 og Q2 – også selvom Rusland blev frasolgt.
Ledelsens tro på at de udmeldte mål kan nås bygger på en stærk
ordrebog og pipeline.


Læs resten her
North Media
Med udsigt til fastholdelse af et stabilt udbytte på 5 kr. årligt frem til
og med 2024, høj og forbedret lønsomhed i Digital Services og med
FK Distribution som en fortsat cash-cow vurderer vi, at
investeringscasen er intakt. På den korte bane kan vi ikke undgå at
skele til udviklingen i kapitalberedskabet, der er placeret i værdipapirer, der har givet et urealiseret kurstab år til dato.


Læs resten her
Wirtek
Set i forhold til sine nærmeste Peers handler Wirtek fortsat til en
væsentlig discount. Med stejlere vækstforventninger bør
Wirtek prissættes væsentlig højere i fremtiden. En notering på
hovedbørsen i 2025 kan sikre en mere effektiv prisfastsættelse
af aktien.


Læs resten her
H+H
Aktien er decideret billig målt på såvel kurs/indre værdi og price
earning. Kursudviklingen fremadrettet vil i høj grad afhænge af
udefrakommende forhold, med renteudviklingen og prisen på energi
og råvarer i centrum. Husk på at en vis rentestigning formentlig
allerede er indregnet, og at energi- og råvarepriser allerede er steget
markant. Vi mener, at man langsigtet kan holde fast i aktien.


Læs resten her
Sparekassen Sjælland - Fyn
Ny strategiplan ”Mod nye mål” sigter mod frem til og med 2025 at øge
effektiviteten, egenkapital-forrentningen og kapitalprocenten. Det
samlede forretningsomfang skal vokse med 4-8 % årligt.
Strategiplanen vil bidrage til at løfte indtjeningen fremadrettet.


Læs resten her
GomSpace
Ny langsigtet strategi frem mod 2030: Standardproduktindholdet skal
udvides, ligesom der vil blive investeret i fremstilling af store
konstellationer. Man ønsker at opnå mersalg og øget volumen via
standardløsninger og satellitter i netværk. Såfremt man lykkes med
strategien, vil indtjeningen kunne blive øget markant.


Læs resten her
Dataproces
Dataproces handler til en P/S forward på 2,2x mod det tidligere
niveau ved seneste analyse omkring 7x baseret på den
gennemsnitlige guidance på tidspunktet. Dette må betegnes som lavt
taget vækstforventninger og potentialet i betragtning. Til
sammenligning handler SaaS-Capital Index’et (som er baseret på en
række amerikanske SaaS-selskaber) til en P/S multipel på 7,5x.


Læs resten her

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2022:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2021:

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

Det siger kunderne:

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor

Kalenderen / Aktier i fokus

28-11-2022


Sverige: Regnskab fra GomSpace.
Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.