Zealand Pharma
Zealand Pharma har aldrig stået stærkere end nu med en likvid
reserve, der rækker til mindst midten af 2026, to fase 3 projekter klar
til indsendelse af markedsgodkendelse i USA, flere projekter klar til
indgåelse af partneraftaler, en salgsaftale med Novo Nordisk og i
øvrigt en spændende og lovende øvrig pipeline. Udfordringen er
aktiekursen, der er steget 67 % siden starten af 2022 og frem til nu.
Meget positivt er nu indregnet, og det øger risikoen ved investering i
aktien.


Læs resten her
Netcompany
Aktieinfos konklusion baseret på Q1-regnskabet er, at året er startet
tilfredsstillende for Netcompany. Usikkerhed vil dog som i alle andre
virksomheder præge 2023. Makroøkonomisk usikkerhed med krig i
Ukraine, for høj inflation og stigende rente får naturligvis kunderne til
at være mere tilbageholdende. Netcompany fastholder efter en
udmærket start på året, at der i år opnås en organisk
omsætningsvækst på 8-12 % (12,3 % i Q1) og en EBITDA-margin på
15-18 % (15,7 % i Q1).


Læs resten her
Solar
Resultat pr. aktie over de seneste 12 måneder kan beregnes til 87,22
kr., hvorved aktien prissættes til en P/E på blot 6,1 og en P/E 2023E
kan udregnes til 7,4. Begge P/E-beregninger viser, at Solar aktien er
meget lavt prisfastsat, hvilket skyldes selskabets konjunkturfølsomme
status. Imidlertid har Solar via sine bevidste strategiske beslutninger
gjort sig mindre konjunkturfølsom blandt andet ved den øgede
satsning på bæredygtige løsninger inden for især Klima & Energi og
en stigende andel af konceptsalg med fokus på industrikunder.


Læs resten her
Wirtek
Til den nuværende prisfastsættelse ligner Wirtek en stærk langsigtet
investeringscase, uagtet om selskabet atter formår at accelerere
salget og ekspandere yderligere geografisk med et opkøb inden 2025.
Selskabet fortsætter jagten på det rigtige opkøb, som kan accelerere
væksten på ny og indfri flere af selskabets langsigtede strategiske
mål. Wirtek fastholder de ambitiøse mål præsenteret ved den
opdaterede Accelerate25XL-strategi tilbage i april 2022.


Læs resten her
Columbus
Udsigterne for 2023 ser lovende ud. Vi ser med spænding frem mod
den nye strategiplan for årene 2024-26. Her forventer vi, at Columbus
vil lancere nye ambitiøse strategiske mål, hvilket formentlig kan skabe optimisme blandt aktionærerne og tiltrække nye aktionærer.
Aktieinfo estimerer et overskud pr. aktie på 0,38 kr. i år. Aktien
handler derfor til en P/E 2023E på 16,8. Da vi forventer en stigende
EBITDA-margin fremadrettet, vil overskud pr. aktie formentlig kunne
stige til niveauet 0,5-0,6 kr. senest i 2026. Det vil i så fald svare til et
P/E-niveau på 10,7-12,8.


Læs resten her
H+H
H+H er et eksempel på en aktie, som investorerne flokkes om i gode
tider, mens mange vender ryggen til i modgangstider. Det er
uomtvisteligt, at H+H ser ind i en udfordrende periode, men henset til
den lave prisfastsættelse og den efterfølgende omtale af
vækstmulighederne synes H+H her nær kurs 100 at være et godt
langsigtet køb. Efter Aktieinfos vurdering er bægeret halvt fuldt – og
ikke som prisfastsættelsen indikerer halvt tomt.


Læs resten her
TCM Group
Ledelsen guider et fald i omsætningen i 2023 på 8-17 % til 950-1.050
mio. kr. EBIT ventes at falde med 3-32 % til 70-100 mio. kr. Det
brede interval afspejler et stort udfaldsrum og viser stor usikkerhed
omkring udviklingen i 2023. Costinflation på råvarer, energi og
transport søges mitigeret ved at indføre prisstigninger på egne
produkter, men effekten kommer med en tidsmæssig forskydning.Læs resten her
CS MEDICA
Aktien indeholder et stort potentiale for en risikovillig og langsigtet
investor, men risikoen er også meget høj. Vi guider et bredt
kursinterval, hvilket skyldes, at der er lav omsætning i aktien. Selv små
handler kan påvirke kursen ekstraordinært meget både op eller ned.


Læs resten her
Saniona
Lukrative partneraftaler kan for alvor genskabe investorernes tillid til
selskabet og sende aktiekursen markant op. Modsat gælder det, hvis
det mod forventning alligevel ikke lykkes at opnå enighed med de
potentielle partnere, eller hvis Tesofensine alligevel ikke bliver
godkendt. For enhver pris skal det undgås, at Saniona må til
markedet og bede om nye penge. Risikoen er stor, indtil der indgås en
eller flere partneraftaler.


Læs resten her
Sparekassen Sjælland - Fyn
Sparekassen forventer i 2023 et resultat før skat på 500-600 mio. kr.
Det modsvarer et resultat pr. aktie på 20-25 kr. hvorved aktien
handler til en P/E 2023E på 8-10. På generalforsamlingen den 09-
03-2023 indstilles det til beslutning at udlodde 6,0 kr. i udbytte. Vi ser
Sparekassen Sjælland – Fyn som en god langsigtet
placeringsmulighed for den tålmodige investor, der har tid til at vente
på effektueringen af strategiplanen ”Mod nye mål”, der har 2025/26
som tidsmæssig ramme. Hvis de finansielle mål nås, vil det løfte
indtjeningen.


Læs resten her
North Media
Koncernen forventer et fald på 2,0-7,5 % i omsætningen til 920-975
mio. kr. (995 mio. kr. realiseret i 2022 og 1.034 mio. kr. i 2021). EBIT
ventes at lande i intervallet 125-160 mio. kr. (192 mio. kr. realiseret i
2022 og 244 mio. kr. i 2021). Koncernens Guidance for 2023 virker
meget konservativ. Vi ser større odds for en opjustering i løbet af året
end det modsatte. Til nuværende aktiekurs synes North Media at
være en god langsigtet placeringsmulighed. Aktien bliver næppe ret
meget billigere.


Læs resten her
GomSpace
Når alt kommer til alt i relation til, om man vil deltage i den
forestående emission, så drejer det sig om en enkelt ting: Tror man
på GomSpace på langt sigt? Hvis svaret er nej, så skal man
naturligvis ikke investere yderligere i selskabet. Hvis svaret derimod
er ja, så bør man deltage i emissionen. Storaktionæren The
Hargreaves Family Fund No. 14, ledelse og bestyrelse, der ligesom
mange andre også købt dyrt, giver fuld opbakning til selskabet.


Læs resten her

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2023:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2022:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2021:
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

Det siger kunderne:

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor

Kalenderen / Aktier i fokus

01-06-2023

Danmark: Netcompany holder kapitalmarkedsdag.
USA: Regnskab fra Macy´s.


Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.