Solar
På baggrund af ledelsens estimater for 2024 kan vi udregne et
resultat pr. aktie på 28,5 kr., hvorved aktien prisfastsættes til
P/E2024E på 13,3. Umiddelbart er vores holdning, at Solar-aktien for
nærværende er fair prisfastsat. Kortsigtet ser vi derfor ikke noget
stort potentiale i aktiekursen, men med mulighed for bedre udsigter
fra slutningen af 2024 og frem. Byggeriet er rentefølsomt, og
begyndende fald i ECB´s rentesatser kan genskabe optimisme i
branchen og dermed også for Solar. For nærværende gælder det om
at holde fast i aktien og vente. På længere sigt (fra slut 2024 og
frem) kan en ny optur i aktien formentlig starte.


Læs resten her
Sparekassen Sjælland-Fyn
Sparekassen forventer i år en stigning på 10-15 % i basisindtjeningen trukket af stigende nettorenteindtægter og gennemførte omkostningsreduktioner. Der budgetteres desuden med et øget nedskrivningsniveau og lavere kursreguleringer. Sparekassen forventer, at årets resultat før skat lander i intervallet 650-750 mio. kr. (700,6 mio. kr. i 2023). Aktieinfo estimerer et før skat resultat på 700 mio. kr., og at antal udestående aktier efter annullering af egne aktier falder til 16,95 mio. styk. Det vil i så fald svare til et resultat pr. aktie på 30,7 kr., og at aktien dermed kan prisfastsættes til P/E 2024E på blot 6,8.Læs resten her
Netcompany
Ekspansion er muligt til en række nye lande, markeder og sektorer.
Netcompany har finansielt råderum til opkøb. Løsninger til at
effektivisere lufthavne rummer vækstpotentiale. Strategien om
genbrug af tidligere løste opgaver forbedrer indtjeningsmarginerne på
sigt. Indtjeningen vil blive styrket markant qua den ventede vækst i
de kommende år med et mål om en EBITDA-margin på mindst 20 % i
2026. Opkøb af egne aktier for omkring 2 mia. kr. i samme
tidsperiode vil forbedre indtjening pr. aktie. Markedet for digitalisering
og løsning af store samfundsmæssige IT-opgaver er i vækst.


Læs resten her
Saniona
Børsværdien på 397,6 mio. SEK er lav henset til de potentielle
værdier, som pipelinen rummer. Børsværdien svarer til, hvad Saniona
allerede har opnået i indtægter fra tidligere partneraftaler, spin-outs
m.m. Problemet er dog til at få øje på: Saniona har ikke selv råd til at
funde udviklingsprojekterne. Der skal partnere ind, og der skal være
tale om up-front indtægter og løbende milepælsindtægter i
samarbejdet, for at det økonomisk hænger sammen. Hvis det ikke
lykkes at indgå lukrative partneraftaler, står Saniona med nogle
spændende projekter – men uden fremtid.


Læs resten her
TCM Group
TCM vil være udfordret i endnu en rum tid, men det vigtige er, at der er indført omkostningsreducerende tiltag for at beskytte indtjeningen. Det er vigtigt, at ledelsen formår at navigere TCM sikkert igennem denne udfordrende tid, hvor TCM hele tiden skal tilpasse sig internt til markedsforholdene og en forventet intensiveret kamp om kunderne. Heldigvis har TCM en årelang erfaring med opbygning af relationer til B2B-kunderne. Sandsynligvis vil B2C-salget kunne stabilisere sig (på et lavt niveau). Når der igen kommer vækst i byggesektoren, synes TCM at være trimmet og tilpasset til for alvor at kunne få del i den fremtidige vækst – for den kommer naturligvis. Udfordringen er blot hvornår? Når det igen bliver gode tider, kan aktieopturen blive ganske betydelig.Læs resten her
GomSpace
På mellemlang sigt er det fortsat intentionen af øge omsætningen,
men på kort sigt prioriteres indtjening før vækst. GomSpace har som
mål at blive cash-flow positiv i anden halvdel af 2024. Det
forudsætter, at selskabet lykkes med at øge produktsalget, forbedrer
projektstyringen med tættere kundedialog for at målrette løsningerne
til kundernes behov, men også for at forbedre marginerne hos
GomSpace. Desuden skal GomSpace selv og via partnerskaber opnå
salgsgennembrud i Nordamerika.


Læs resten her
Zealand Pharma
Aktiekursen er allerede steget markant i år. Det skyldes tilgang af
mange privatinvestorer, men selskabet nyder også opbakning fra
store biotekinvestorer. Det ses blandt andet af opbakningen til årets
store emission, der har polstret den likvide reserve, der rækker til
midten af 2026 ved uændret cash-burn og uden indregning af
sandsynlige up-front betalinger fra partaftaler og milepælsindtægter.
Den største værdi i Zealand Pharma ligger i fedmeporteføljen og
Glegaplutide mod korttarmssyndrom. Det langsigtede potentiale
afhænger af succes i udviklingsindsatsen og godkendelse af de
forventede nye produkter.Læs resten her
H+H
Aktien kan for nærværende erhverves til et kurs/indre værdiforhold
på blot 0,7 kr. En krones egenkapital kan altså nu købes for 70 øre!
Trods risiko for et udfordrende 2024, især H1, er aktiekursen nu
kommet ned i et attraktivt langsigtet niveau. Det skal bemærkes, at
ledelsen er begyndt at købe op i aktien, hvilket sender et godt signal.
Det er uomtvisteligt, at H+H er i en udfordrende periode, men henset
til den lave prisfastsættelse, de indførte effektiviseringstiltag m.m.,
synes H+H at være et godt langsigtet køb.


Læs resten her
North Media
North Media indsnævrer i forbindelse med halvårsregnskabet
forventningerne til 2023 til nu en omsætning på 935-970 mio.kr. (før
920-975) og et EBIT-resultat på 135-160 mio. kr. (før 125-160).
North Media har i år udbetalt et udbytte på 74 mio. kr. (4 kr. pr.
aktie). I de seneste fem år har koncernen returneret 420 mio. kr. til
aktionærerne. Koncernens kapitalberedskab er i første halvår steget
med 177 mio. kr. til 941 mio. kr.


Læs resten her

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2024:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2023:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2022:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2021:
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

Det siger kunderne:

 • Jeg har længe haft søvnige penge stående i banken, som nu er kommet på arbejde efter jeg blev gjort opmærksom på Jeres råd og viden. Som kvinde gør det mig tryg at følge den daglige opdatering og det har skabt interesse for investering, som jeg før ikke havde kendskab til og allerede har givet mig en bedre privatøkonomi. Tak for det !
  Med venlig hilsen
  Karen i Nordjylland
  Vil du også have større afkast?

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

28-02-2024

Danmark: Regnskab fra Sydbank, TCM Group, North Media.
Norge: Regnskab fra Lerøy Seafood, Golar LNG.
Tyskland: Regnskab fra Uniper.
USA: Regnskab fra Salesforce.Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.