Saniona
Saniona har stor ekspertise inden for ion-kanal forskning med
potentiel stor værdi i form af en database med over 130.000 stoffer,
hvoraf Saniona selv ejer 20.000, hvortil kommer pipelinen, hvor flere
projekter er rettet mod sygdomme uden nuværende behandling. Flere
projekter har mulighed for at blive ”first-in-class”. Historisk har
selskabet været i stand til at indgå partneraftaler og foretage spin-
outs på lukrative vilkår. Pipelinen og databasen rummer værdi, hvis
man kan tiltrække de rette partnere. Indgåelse af den rette
partneraftale inden udgangen af 2023 vil kunne styrke den likvide
stilling.


Læs resten her
GomSpace
På mellemlang sigt er det fortsat intentionen af øge omsætningen,
men på kort sigt prioriteres indtjening før vækst. GomSpace har som
mål at blive cash-flow positiv i anden halvdel af 2024. Det
forudsætter, at selskabet lykkes med at øge produktsalget, forbedrer
projektstyringen med tættere kundedialog for at målrette løsningerne
til kundernes behov, men også for at forbedre marginerne hos
GomSpace. Desuden skal GomSpace selv og via partnerskaber opnå
salgsgennembrud i Nordamerika.


Læs resten her
TCM Group
Når vi igen ser faldende inflation og renter, kan aktiekursen få et
betydeligt løft. Vi forventer en flad til let stigende kursudvikling på 0-18
måneders sigt, mens vi ser basis for betydelig kursfremgang på 18-36
måneders sigt, forudsat at renter, inflation, byggesektoren og
ejendomsmarkedet efter en igangværende hård tid, normaliseres.


Læs resten her
H+H
Aktien kan for nærværende erhverves til et kurs/indre værdiforhold
på blot 0,7 kr. En krones egenkapital kan altså nu købes for 70 øre!
Trods risiko for et udfordrende 2024, især H1, er aktiekursen nu
kommet ned i et attraktivt langsigtet niveau. Det skal bemærkes, at
ledelsen er begyndt at købe op i aktien, hvilket sender et godt signal.
Det er uomtvisteligt, at H+H er i en udfordrende periode, men henset
til den lave prisfastsættelse, de indførte effektiviseringstiltag m.m.,
synes H+H at være et godt langsigtet køb.


Læs resten her
Columbus
Aktieinfos holdning er fortsat, at Columbus er et godt langsigtet køb.
Aktien må betegnes som billig, men desværre er investorinteressen
lille med lav daglig omsætning i aktien. Storaktionæren Ib Kunøe
fortsætter med at købe op i aktien. Hans commitment er intakt. Det
burde give andre investorer et incitament til også at købe sig ind i
aktien. Efter vores vurdering er Columbus et oplagt take-over emne
for en stor aktør i branchen, der ønsker et brohoved til nogle
attraktive markeder i Skandinavien, UK og USA.


Læs resten her
Zealand Pharma
Zealand Pharma har aldrig stået med en stærkere pipeline end nu. Ansøgning for CHI blev ultimo juni indsendt til FDA, ansøgning for Glepaglutide ventes indsendt senere i år, ansøgning for Zegalogue blev ultimo juni indsendt til EMA, der er indgået en partneraftale med Novo Nordisk omkring varetagelse af salg af Zegalogue, flere projekter er klar til indgåelse af partneraftaler for salget, og desuden meldes der om en spændende og lovende udvikling i den øvrige pipeline. Projekterne rettet mod fedme har fået ekstra opmærksomhed efter Novo Nordisk lancerede Wegovy, der har fået en ekstremt positiv modtagelse i markedet. Vi ser Zealand Pharma som en yderst interessant langsigtet placeringsmulighed. Enhver skuffelse i forhold til pipelinen, kan dog ramme aktiekursen markant.


Læs resten her
North Media
North Media indsnævrer i forbindelse med halvårsregnskabet
forventningerne til 2023 til nu en omsætning på 935-970 mio.kr. (før
920-975) og et EBIT-resultat på 135-160 mio. kr. (før 125-160).
North Media har i år udbetalt et udbytte på 74 mio. kr. (4 kr. pr.
aktie). I de seneste fem år har koncernen returneret 420 mio. kr. til
aktionærerne. Koncernens kapitalberedskab er i første halvår steget
med 177 mio. kr. til 941 mio. kr.


Læs resten her
Netcompany
Konklusionen efter første halvår er, at det går glimrende med
omsætningen, men at indtjeningen ikke er tilfredsstillende. Den lave
aktivitet i privatsegmentet i Danmark giver anledning til bekymring,
hvis tendensen breder sig til de øvrige lande. Det er glædeligt, at
indtjeningen forbedres i Norge og Holland. Intrasoft-delen er kommet
stærkt igennem første halvår og har en stærk ordrepipeline. På den
korte bane holder makroøkonomisk usikkerhed givetvis en del især
privatkunder tilbage fra at foretage store investeringer i digitalisering.
Det ser vi dog primært som en udskydelse – ikke et stop for
potentielle nye ordrer.


Læs resten her
Solar
Solar fastholder ved halvårsregnskabet forventningerne til 2023, dvs.
en omsætning på 13.500 mio. kr. (nulvækst) og et EBITDA-resultatet
på ca. 900 mio. kr. svarende til en margin på 6,7 %, hvilket er over
selskabets langsigtede mål på gennemsnitligt 6,5 %. Generelt ventes
der stagnation eller negativ vækst i alle lande i 2023 i andet halvår. I
det strategiske segment Klima & Energi ventes der fortsat stærk
vækst.Læs resten her
Sparekassen Sjælland - Fyn
Blandt de danske pengeinstitutter anser vi Sparekassen Sjælland-Fyn
som en af de foretrukne placeringsmuligheder, og derfor gentager vi
en langsigtet købsanbefaling. Aktien forekommer billigt prisfastsat, og
så forrentes primo egenkapitalen efter skat med 12,8 % (flot
sektormæssigt). Kursmæssigt forventer vi ikke voldsomme stigninger,
men sparekassens køb af egne aktier for op til 100 mio. kr. i perioden
10-08-2023 til 08-02-2024 gør sammen med stabile udbytter og flere
andre beskrevne forhold aktien interessant.Læs resten her
Wirtek
Til den nuværende prisfastsættelse ligner Wirtek en stærk langsigtet
investeringscase, uagtet om selskabet atter formår at accelerere
salget og ekspandere yderligere geografisk med et opkøb inden 2025.
Selskabet fortsætter jagten på det rigtige opkøb, som kan accelerere
væksten på ny og indfri flere af selskabets langsigtede strategiske
mål. Wirtek fastholder de ambitiøse mål præsenteret ved den
opdaterede Accelerate25XL-strategi tilbage i april 2022.


Læs resten her

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2023:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2022:

 

Afkast i Aktieinfos modelportefølje, C25 Cap og Eurostoxx 50 - 2021:
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

Det siger kunderne:

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

26-09-2023


Tyskland: Regnskab fra Verbio.
USA: Regnskab fra Costco Wholesale, Jabil.
Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.