AKTIEINFOS MODELPORTEFØLJE:

 

Pr. 01-11-2014 er Aktieinfos kort- og langsigtede modelporteføljer blevet lagt sammen til én.

Det samlede akkumulerede afkast i Aktieinfos modelportefølje er på hele 362 % for perioden 01-10-2001 til 31-12-2015. I samme periode er C20-indekset steget med 228 %.

 

Porteføljen er fiktiv, men alle handler kan dokumenteres, idet der kun indgås handler, såfremt det er muligt at handle på det pågældende tidspunkt, det antal styk vi ønsker, og til den pris vi ønsker. Hvis porteføljeforvalterne ejer aktier i det selskab, som vi handler i, eller hvis de selv foretager et køb, vil det fremgå af vore e-mailudsendelser.

 

Vi udsender handelsanbefalinger via e-mail, når der foretages nye dispositioner. Det er muligt at tilkøbe et SMS-modul, således at handelsanbefalingerne også tilsendes til mobiltelefonen.

 

Via modelporteføljen ønsker vi at vise, hvorledes vi mener en portefølje bestående af danske og udenlandske aktier kan forvaltes på en praktisk anvendelig måde. Der investeres udelukkende for et beløb inden for den til enhver tid værende kapital i modellen. Denne kan være op til 100 % investeret i aktier. Der skal være en tilpas spredning, og ingen investering i en enkeltaktie må overstige 15 % af kapitalen.

 

BESTIL ET ABONNEMENT (VÆLG PRODUKTET INVESTOR+, AKTIEINFO PRO eller AKTIEINFO PRO+)

 

 

OM PORTEFØLJEN

 

 • Formuen udgør pr. 01-01-2017 kr. 1.022.036, idet vi justerede formuen ned så tæt på 1 mio. kr. som muligt.
 • Målet er som minimum at præstere et højere afkast end renten (defineret som den 10 årige danske statsobligation) med tillæg af en risikopræmie på 2 %, samt at performe bedre end C20 Cap-indekset og Eurostoxx50-indekset. I dispositionerne tages der dog ikke hensyn til at følge disse indeks tæt, da porteføljen herved bliver for passivt orienteret og afkast/risiko forholdet forrykkes. Det skal påpeges, at passiv placering ud fra sammensætningen af et indeks ikke er en risikofri metode.
 • Der vil både blive udført handler med en mellemlang tidshorisont på mindst 6 måneder, men en del af porteføljen vil bestå af mere kortsigtede placeringer. Vi informerer ved køb af en aktie, om tidshorisonten for det pågældende køb.
 • Der udarbejdes oftest på forhånd Stop Loss (SL) og Stop Profit (SP) mål. Sidstnævnte indgår i vurderingen af potentialet som grundlag for købsbeslutningen. SL og SP kan blive rykket jf. nedenfor uden varsel. Vore kunder kan holde sig orienteret om de aktuelle SL og SP via vores hjemmeside.
 • Porteføljen vil normalt bestå af maksimalt 25 aktier.
 • Hver post vil højest udgøre 10 % på købstidspunktet men kan på grund af kursudviklingen stige til 15 % som et loft for at sikre spredning.

 

 • Investering i danske og nordiske aktier foretrækkes.
 • Kapitalen er normalt aktivt investeret bortset fra en praktisk orienteret likvid reserve, og en højere kontant andel end 10 % vil afspejle forsigtighed. Hensigten er at udnytte den til rådighed værende kapital aktivt.
 • Porteføljens afkast måles i forhold til både C20 Cap-indekset og Eurostoxx50-indekset.
 • Handel sker kun i aktier med en tilfredsstillende børsomsætning. Illikvide aktier kan derfor ikke indgå i porteføljen.
 • Det er tilladt at indgå shorthandler på såvel indeks som enkeltaktier – det være sig spekulativt eller til brug for risikoafdækning.
 • Tegningsordrer (fx ved børsintroduktioner) kan blive indgivet og pris/mængde beskrives præcist i en email. Tildeling gennemføres ud fra de fastlagte regler herfor.

 

 • Ved handler oplyses om porteføljeforvalterne ejer aktien.
 • Der beregnes kurtage på 0,075 % ved aktiehandler (min. kr. 29,- på danske aktier og kr. 50,- på andre aktier – bortset fra amerikanske med 0,15% i kurtage og min. kr. 75,-).
 • Der beregnes ikke rente af den likvide beholdning.
 • Likviditet og afkast opgøres uden hensyn til á-conto skat på udbytte. Tilsvarende disponeres porteføljen uden hensyn til skat, og det vil derfor normalt være værd at overveje sidst på året, om der med fordel kan disponeres rent skattemæssigt ved at realisere akkumulerede kursgevisnter/-tab.

 

 

 

STRATEGI

 

Aktier udvælges primært på grundlag af fundamentale vurderinger via læsning af regnskaber og subjektive beregninger omkring de fremtidige forhold. Disse vurderinger sammenholdes med teknisk analyse omkring timing, upside (Stop Profit) og risiko på nedsiden (Stop Loss). I visse tilfælde kan tidshorisonten være lang (2-3 år), idet der kan være tale om en lavt vurderet valueaktie, hvor det må påregnes at tage tid før upside materialiserer sig. I andre tilfælde kan der være tale om en væsentligt kortere tidshorisont (ned til 1 uge eller 1 måned). Det vil fremgå af vore email udsendelser.

 

Før enhver investering foretager porteføljeforvalterne en vurdering af regnskaber, ledelsen, selskabets strategi og fremtidsmulighederne, herunder markedsforholdene, produkter og konkurrencen. Kort sagt: Vi ønsker at forstå det pågældende selskabs forretningsmodel og muligheder/risici – ellers fravælges aktien som investering.

 

Risikoen søges minimeret ved løbende kontrol af udviklingen i positionen. Før vi køber en aktie, overvejer og formulerer vi internt vore tanker om den nye position. Hvorfor køber vi? Hvor længe har vi tænkt os at holde aktien? Hvor ser vi aktien om 1, 3 eller 12 måneder? Hvor er vores smertegrænse (Stop Loss)?

Hvis SL rammes, skal vi som udgangspunkt lukke positionen. Specielle forhold kan dog få os til at rykke SL-grænsen, men det kræver en revurdering med formulering af en tilpasset modificeret strategi med et nyt SL. SL kan under ingen omstændigheder fraviges mere end tre gange – altså ved tredje test af SL, skal positionen kritikløst lukkes, hvilket der bliver meldt ud om via handelsmail.

 

Hvis Stop Profit rammes, skal positionen som udgangspunkt lukkes. Også her kan vi acceptere flytning af SP, hvis ændrede forhold i virksomheden tilsiger et større potentiale end antaget ved købet. Hvis SP flyttes op, skal SL ligeledes tilpasses i opadgående retning.

 

Hensigten med at formulere en strategi ved hvert nyt køb er at undgå, at en position løber fra os, hvilket især er vigtigt ved kursfald. Kun forud for et køb eller et salg er man 100% objektiv, hvorfor det er vigtigt at kunne henholde sig til, hvorfor man købte eller solgte en given aktie. Med denne stramme fortolkning af strategien vil vi undgå, at følelser bliver blandet ind i håndteringen af en position.

 

 

BEGRÆNSNINGER FOR VORE KUNDER:

 

Denne service er personlig. Det betyder at modtagne informationer ikke må viderebringes til tredjemand. Overtrædelse medfører øjeblikkeligt ophør af abonnementet uden at der sker tilbagebetaling af restbeløbet af det forudbetalte abonnement.

 

Lau Svenssen og John Stihøj (primær) er porteføljeforvaltere.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 • Gitte Bjørg, Direktør i PeoplePartner ApS. Kunde siden november 2016. ”Jeg er særdeles tilfreds med den viden og rådgivning, som Aktieinfo dagligt tilbyder. Aktieinfo er en nærværende, seriøs og meget jordbunden sparringspartner, der bidrager til at skabe merværdi for mig i mine aktiehandler. Jeg kan kun varmt anbefale Aktieinfo til såvel nye som erfarne på aktiemarkedet.”

  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er meget tilfreds med Aktieinfos købs- og salgsanbefalinger, som jeg får via mail. De hjælper mig i min beslutningsproces, når jeg handler på aktiemarkedet og de er altid informative og klart formuleret. Derfor kan jeg stærkt anbefale Aktieinfo til andre - også dem, som er nye på markedet! Benedikte 23 år.

  Vil du også have større afkast?

 

Kalenderen / Aktier i fokus

23-09-2019


Tyskland: PMI-tal.
USA: Producenternes PMI-tal.
Se hele finanskalenderen

 

 

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.