Aktieskole - lær at handle med aktier i aktieskolen

 

Inden du beslutter dig for at ville kaste dig ud i at handle med aktier, bør du læse lektionerne i denne Aktieskole. Det er især vigtigt, at du inden din første handel har gjort dig selv bekendt med, at der er en risiko ved at købe og sælge aktier. Du er ikke sikker på at få et årligt afkast (ved aktier kaldes det udbytte), ligesom en aktie kan stige og falde i kurs. Det er nemt at købe aktier, men det er svært at time, hvornår der skal ske et salg af aktier. Det kan du finde inspiration til i Aktieskolen.

 

 

Du bestemmer selv over dine egne penge, men du skal gøre dig klart, hvad du maksimalt vil kunne tåle at tabe ved aktiehandel, uden at det går ud over din nattesøvn og din privatøkonomi. Vores råd er, at du aldrig låner penge til at købe aktier for. Invester kun for egne midler, og kun på en måde, som passer til din egen individuelle risikoprofil. Som ung kan man generelt tåle en højere risiko (man har jo hele livet foran sig til at tjene tilbage, hvad der måtte tabes), men jo ældre man bliver, jo lavere andel af formuen bør placeres i aktier.

 

 

Pension kontra frie penge

I tiden med pensionsordningens depot beregnes der PAL-skat med 15,3 %, og det indebærer at der er symmetri i beskatningen og ingen restriktioner på tidsperioden, hvori aktien har været ejet. Dermed er der åbnet for en dynamisk dispositionsret over disse penge.

 

For private penge - som er efter skat - må man disponere mere langsigtet og overveje, hvornår realisation kan betale sig, da der herved udløses indkomstskat.

 

Når pensionen til sin tid skal udbetales fratrækkes en skat på 40% til Staten (ikke ved pensioner omlagt til Alderspension). Hvis du oplever kurstab på dine pensionskonti, betaler skatten med andre ord omkring de 40% af tabene. Det er ikke tilfældet, hvis der er tale om frie penge, som du allerede har betalt skat af, og hvor du ikke kan få fradrag for opståede kurstab.

 

 

Spred din risiko

For os danskere er det nemmest at handle danske aktier, men man bør også overveje at placere en del af formuen i udenlandske aktier. Det er nemt og ofte også billigt at handle skandinaviske aktier, mens der er en højere kurtage ved handel med aktier udenfor det nordiske børsmarked.

 

 

Kurtage

Når du handler en aktie beregner din bank sig en kurtage. Denne varierer fra bank til bank. Hertil kommer i mange banker et årligt depotgebyr. 

 

 

Belåning

Hos Internetbanker tilbydes du at kunne belåne dine aktier (gearing). Hvis du har kr. 10.000 stående, kan du fx handle aktier for op til kr. 50.000 (dine egne kr. 10.000 + et lån på kr. 40.000). Her skal du være klar over, at du har stor risiko for at tabe dine egne penge på kr. 10.000, såfremt dine aktiehandler giver tab. Et tab på 20% vil således med gearingen svare til et tab på 100%. Det er ikke muligt at investere for lånte penge på pensionskonti.

 

 

Rådgivning/vejledning

Du kan i nogle banker kontakte en rådgiver og tale med denne, inden du handler en aktie. Du må påregne et gebyr eller en højere kurtage, når du gør brug af bankens rådgiver. Du bør altid selv handle dine aktier via din netbank, idet du ellers betaler et langt højere gebyr i form af kurtage (kan svinge voldsomt fra bank til bank). Ligeledes opererer de fleste banker med en minimumskurtage, så hvis du handler for små beløb, kan du komme til at betale minimumskurtage, der derved procentuelt kan blive højere, end du umiddelbart regner med.

 

 

Sådan kommer du i gang:

Kontakt din bank eller Internetmægler og få oprettet et depot og en konto.

 

Til depotet bør du knytte en Netbankaftale, hvor du ved at gå på Netbanken selv kan handle og disponere på dit depot, forespørge på saldi m.m. Jo mere du selv sørger for at stå for, jo billigere bliver det for dig.

 

For at give inspiration til dine beslutninger tilbyder de fleste banker diverse aktiekommentarer, analyser m.m. via din Netbank.

 

Alternativt eller som et supplement kan du også overveje at indgå aftale om et abonnement med Aktieinfo. Vi er et uvildigt firma, som ikke tjener penge på dine handler, og vore produkter hjælper investorer til at kunne optræde på gør-det-selv-basis. Klik her for mere information.

 

Når du har penge til overs til handel med aktier, logger du ind i din Netbank. Vi kender ikke alle netbankers opbygning, men som oftest skal du vælge et faneblad kaldet Investering. Dit depot eller det tilgængelige beløb for aktiehandel fremkommer dermed oftest.

 

 

Hvis du vil købe:

Vælg fanebladet Køb. Herefter indtaster du navnet på den aktie, som du vil købe.

 

Der kan være flere aktier med nogenlunde ens navn, herunder fx A og B-aktier (vælg i langt de fleste tilfælde B-aktien), så vær omhyggelig med at udvælge den aktie, som du ønsker at købe.

 

Herefter vises som oftest et billede, hvor du kan vælge mellem tre handelsformer:

 

Strakshandel, Limithandel eller markedskurshandel.

 

Strakshandel: Her handler du med det samme til en kurs, som du får tilbudt af banken. Banken er altså din modpart og de tilbudte købs-/salgspriser indeholder et spread som er bankens avance, hvilket er til din ugunst. Fordelen er, at du straks kender den pris, som du handler til. En anden ulempe er, at du alligevel ikke får mulighed for at handle til den stillede kurs, da banken inden handelen gennemføres kan ændre prisen op eller ned. Du skal så acceptere på ny, om du vil handle til den nye kurs.

 

Limithandel: Her har du mulighed for at angive, til hvilken kurs du ønsker at handle. Ved køb kan du angive hvad du maksimalt vil betale for aktien (med risiko for ikke at få købt) og ved salg kan du angive, hvad du mindst ønsker at få for aktien (også med risiko for at handelen ikke gennemføres).

Limithandel kan også bruges ved indlæggelse af Stop/loss og Stop/profit, hvor det på forhånd kan vælges, hvad du maksimalt vil tabe, eller angive hvad du er tilfreds med at tjene.

 

Bemærk: Indlæggelse af Stop/Loss og Stop/Profitordrer er ingen garanti for at handel finder sted, og du kan være udsat for at kun en del af det ønskede antal styk bliver handlet. I flere banker kan du givetvis vælge ”Fill or Kill”, dvs. at hele ordren skal eksekveres, ellers vil salg ikke blive gennemført.

 

Visse banker opkræver et ekstra gebyr for at håndtere limithandler.

 

Ved markedskurs handles direkte i markedet – altså som Strakshandel, men hvor modparten er en aktør på selve børsmarkedet og ikke banken. Du skal være opmærksom på, at de aktieposter som handles, skal opfylde visse til mindste størrelse.

 

Vælg en af disse handelsformer og indtast derefter hvor mange aktier du ønsker at købe eller for hvilket beløb. Tryk derefter på udfør. Ved straks- og markedskurshandel vil du straks kunne se dine aktier i depotet.

 

 

Når du vil sælge:

Her er det nemmere, idet du jo har en given aktie i dit depot. Åbn dit depot, klik på den aktie du ønsker at handle, vælg om det er et salg eller køb og gør derefter som ovenfor nævnt.

 

 

Det er nemt at handle:

Du skal dog passe lidt på, idet der i visse banker kun er et tryk på købs- eller salgstasten mellem at du køber eller sælger. Du kan altså ikke efterfølgende fortryde, fx hvis du kommer til at købe 1.000 aktier i stedet for de ønskede 100 aktier. I nogle banker er der dog en sikkerhedsforanstaltning, idet du får et skæmbillede op, hvor du kan se, hvad du er ved at gøre. Først når du trykker accept eller indtaster dit password, gennemføres handelen.

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

Det siger kunderne:

 • Jeg har længe haft søvnige penge stående i banken, som nu er kommet på arbejde efter jeg blev gjort opmærksom på Jeres råd og viden. Som kvinde gør det mig tryg at følge den daglige opdatering og det har skabt interesse for investering, som jeg før ikke havde kendskab til og allerede har givet mig en bedre privatøkonomi. Tak for det !
  Med venlig hilsen
  Karen i Nordjylland
  Vil du også have større afkast?

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

28-05-2024


Norge: Regnskab fra Cadeler.


Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.