AKTIESKOLE - TEKNISK ANALYSE

Teknisk analyse er et stort studie, og det kræver et drevent analytikerøje at se mange af de mere specielle formationer. Nedenfor følger en kort gennemgang af de vigtigste begreber indenfor teknisk analyse, herunder korte beskrivelser af betydninger, formationer m.m.

 

Glidende gennemsnit

 

Ved at anvende glidende gennemsnit (= moving averages) kan man fange om en aktie er i en optrend eller en nedtrend. Man kan vælge at anskue et chart ved at anvende fx 20, 50 eller 200 dages gennemsnit. Ved 200 dages gennemsnit ligger der 200 dages kurshistorik til grund og et brud over eller under 200 dages glidende gennemsnit vægter således mere end fx brud af 20 dages gennemsnit. Man taler om at en aktie giver et købs- eller salgssignal (hhv. Golden og Death Cross) når den bryder over hhv. under fx 200 dages glidende gennemsnit, men flere faktorer kan dog spille ind. Dette begreb er dog et godt fingerpeg for at tolke den mulige kommende bevægelse for et givet aktiv.

 

RSI


Står for Relative Strength Index. Groft sagt befinder en aktie sig i en optrend når RSI befinder sig imellem 60 og 80. En nedtrend er gældende når RSI befinder sig i 40-20, mens trenden kaldes neutral når RSI er i 40-60. RSI udregnes ved hjælp af en matematisk formel, som beregner det gennemsnitlige antal dages stigninger divideret med samme antal dages gennemsnitlige fald. Man kan anvende RSI 9 eller 14 eller noget helt tredje afhængig af hvad de charts man anvender giver en af muligheder. Med hjælp fra RSI-indikatoren kan man tale om, at en aktie er oversolgt eller overkøbt. Førstnævnte er tilfældet hvis RSI er nær eller under 20, mens man har en overkøbt situation hvis RSI er nær 80 eller over.

 

Hvis vi ser RSI over 80 for en given aktie er sandsynligheden for yderligere kursfremgang på kort sigt meget lille, da tekniske analytikere enten vil tage gevinst eller afvente køb til RSI er faldet til mere normale tilstande. Det kan således ofte være en god ide for kortsigtede investorer at tage gevinst hvis RSI er markant over 80, og omvendt købe en aktie, såfremt RSI er markant overgjort med et niveau omkring eller under 20. Pointen i RSI er altså at man bliver opmærksom på om en aktie har flyttet sig for hurtigt op eller ned, og dermed støder på modstand eller støtte.

 

Omsætning

 

Man skal også forholde sig til omsætningens størrelse. Bryder en aktie over et glidende gennemsnit under stor omsætning, indikerer det stor køberinteresse og aktien kan givetvis stige yderligere. Stor omsætning på en top signaler udmattelse, og det samme gør sig gældende ved en stor omsætning ved en bund.

 

Modstand / Støtte

 

Ved at se nærmere på udviklingen i et chart kan man ofte indtegne nogle vandrette eller skrå liner, der flugter med toppe eller bunde, dvs. såkaldte kanaler. Dette kan give et fingerpeg om hvor modstand og støtte med stor sandsynlighed vil indtræffe. Hvis man fx kan tegne og flugte en linjen ved hhv. 54 og 56, vil det indikere støtte/modstand ved de respektive niveauer.

 

Flag og vimpler:

 

Viser sig som formationer, hvor en formation snævres sammen for at slutte i en spids. Herefter skal vi se et brud ud af formationen, og her er tommelfingereglen med mindre andre begreber indikerer noget andet, at et brud vil ske i samme retning som ved indgangen til formationen. Det er altid nemt bagefter at se en sådan formation, men det er meget sværere at definere og lokalisere denne mens opbygningen står på.

 

Gaps

 

Et gab opstår når kursdannelsen ”springer et led over”. Altså hvis en aktie på en dårlig nyhed falder mere eller mindre uden handel fra fx 120 til 100. Der er så et gap fra 120 til 100. Gaps bliver normalt altid lukket, og derfor er der grund til at tro, at vi trods et markant kursfald fra 120 til 100 alligevel før eller siden ser kursen stige til 120. Prøv at følge udviklingen i nedennævnte chart, og bemærk at alle gaps er blevet lukket. Ingen regel uden undtagelser, og tro ikke at denne regel er 100% sikker.

 

Triangler og rektangler

 

Førstnævnte kan minde om en vimpel med stigende toppe og stigende bunde, men hvor der ikke er tale om tendens til at linjerne mødes til sidst. Det kan også være faldende toppe og faldende bunde, men altså et billede hvor modstands- og støttelinjerne (kaldet trendlinjer) kører parallelt enten i opad- eller nedgående retning. Et rektangel minder om en triangel, men her løber trendlinjerne parallelt og vandret. En tommelfingerregel ved disse formationer er, at mønstret oftest ender med et udbrud i samme retning, som da mønstret blev indledt.

 

Top og bund

 

I mange charts kan man ud fra de historiske data udregne mulige toppe og bunde – såkaldte targets. Modstands- og støtteområderne defineres ved at se på langsigtede charts. Hvis en aktie over de seneste fx fem år adskillige gange har testet en kurs på 500 for derefter at falde tilbage, taler man om en top ved 500. Har niveauet været testet flere gange, er toppen mere markant end hvis det er første gang kursen afvises ved det pågældende niveau. Man kan derved tale om dobbelt, tripel osv toppe eller bunde. Jo flere gange en modstand eller støtte er blevet testet og efterfølgende blevet afvist, jo mere markant er niveauet.

 

Det betyder så også, at når vi ser et brud af det pågældende niveau, så bliver bevægelsen oftest meget markant i enten opad- eller nedadgående retning. Tester vi fx en gammel top ved 500, og det sker med en RSI værdi som kun lige er steget over 60, og hvor vi samtidig kan se et mønster med stigende toppe og bunde, ja så er odds gode for at vi kan se et endeligt brud over 500 modstanden. Bemærk at heller ikke her er noget 100% sikkert. Nogle gange ser vi et brud over eller under en vigtig modstands eller støtte zone, hvor det efterfølgende viser sig at bruddet var falsk. Det var næsten også for nemt, hvis vi kunne aflæse alt via gamle charts.

 

Head & Shoulders

 

Populært kaldet S-H-S (skulder-hoved-skulder). Ideelt ses en skulder, en efterfølgende stigning i en hovedformation og så et fald til samme niveau som skulderen på venstre side. Så tydeligt er det imidlertid ikke altid, idet det nogle gange kan være spejlvendt eller skråt faldende. S-H-S indikerer imidlertid en trendvending, og er derfor overordentligt vigtigt at prøve at se i charts. Det er altid nemt at se tingene i bagklogskabens spejl, men det vigtigste er at kunne forudse en mulig opbygning af et sådant mønster.

 

Der er tale om usikre forudsigelser, da mønstret jo oftest først bekræftes når trendvendingen indtræffer, og så er det for sent. Det er efter vores mening ulempen ved signallister m.m., som først ser tingene når de er indtruffet. Det kan være svært at se i praksis. Lad os tænke os et eksemple, hvor man kan se venstre skulder i intervallet 54-56, og efterfølgende en stigning til 61,50 som måske endda testes to gange. Stigningen klinger herefter af, og højre skulder opbygges igen i intervallet 54-56. HVis det er tilfældet, er der tale om et S-H-S mønster, og peger i retning af efterfølgende kursfald.

 

Det er utroligt spændende at studere charts, ”lege” med dem og prøve at fange diverse signaler. Nogle gange kan man se disse formationer, andre gange ser man dem først når ”ulykkerne” er indtruffet. Under alle omstændigheder er Teknisk analyse et godt værktøj. Vi anbefaler dog, at man kun anvender Teknisk Analyse sammenholdt med Fundamental Analyse og almindelig sund fornuft.

 

Graf på Lundbeck med eksempler:

 

 

Klik her for at læse flere lektioner i aktieskolen
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

Det siger kunderne:

 • Jeg har længe haft søvnige penge stående i banken, som nu er kommet på arbejde efter jeg blev gjort opmærksom på Jeres råd og viden. Som kvinde gør det mig tryg at følge den daglige opdatering og det har skabt interesse for investering, som jeg før ikke havde kendskab til og allerede har givet mig en bedre privatøkonomi. Tak for det !
  Med venlig hilsen
  Karen i Nordjylland
  Vil du også have større afkast?

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

22-07-2024

Tyskland: Regnskab fra SAP.


Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.