AKTIEINFOS MODELPORTEFØLJER:

 

Porteføljerne er fiktive, men alle handler kan naturligvis dokumenteres, idet der kun indgås handler, såfremt det er muligt at handle på det pågældende tidspunkt, det antal styk vi ønsker, og til den pris vi ønsker. Hvis porteføljeforvalteren ejer aktier i det selskab, som vi handler i, eller hvis denne selv foretager et køb, vil det fremgå af vore e-mailudsendelser.

 

Vi udsender handelsanbefalinger via e-mail, når der foretages nye dispositioner. Det er muligt at tilkøbe et SMS-modul, således at handelsanbefalingerne også tilsendes til mobiltelefonen.

 

Via modelporteføljerne ønsker vi at vise, hvorledes vi mener porteføljer bestående af danske og udenlandske aktier kan forvaltes på en praktisk anvendelig måde. Der investeres udelukkende for et beløb inden for den til enhver tid værende kapital i modellen. Denne kan være op til 100 % investeret i aktier. Der skal være en tilpas spredning, og ingen investering i en enkeltaktie må overstige 15 % af kapitalen.

 

BESTIL ET ABONNEMENT (VÆLG PRODUKTET INVESTOR+, AKTIEINFO PRO eller AKTIEINFO PRO+)

 

 

OM PORTEFØLJERNE

 

 • Målet er som minimum at præstere et højere afkast end renten (defineret som den 10 årige danske statsobligation) med tillæg af en risikopræmie på 2 %, samt at performe bedre end C25 Cap-indekset og Eurostoxx50-indekset. I dispositionerne tages der dog ikke hensyn til at følge disse indeks tæt, da porteføljerne herved bliver for passivt orienteret og afkast/risiko forholdet forrykkes.
 • Der vil blive udført handler med en mellemlang tidshorisont på mindst 6 måneder, men en del af porteføljen vil bestå af mere langsigtede placeringer. I visse tilfælde kan tidshorisonten dog være kortere. Vi informerer ved køb af en aktie, om tidshorisonten for det pågældende køb. 10 års porteføljen, der blev igangsat i april 2020, har som udgangspunkt en 10-årig investeringshorisont.
 • Porteføljen vil normalt bestå af maksimalt 25 aktier.
 • Hver post vil højest udgøre 10 % på købstidspunktet men kan på grund af kursudviklingen stige til 15 % som et loft for at sikre spredning.

 

 • Investering i danske og nordiske aktier foretrækkes.
 • Kapitalen er normalt aktivt investeret bortset fra en praktisk orienteret likvid reserve, og en højere kontant andel end 20 % vil afspejle forsigtighed. Hensigten er at udnytte den til rådighed værende kapital aktivt.
 • Porteføljens afkast måles i forhold til både C25 Cap-indekset og Eurostoxx50-indekset.
 • Handel sker kun i aktier med en tilfredsstillende børsomsætning. Illikvide aktier kan derfor ikke indgå i porteføljen.
 • Det er tilladt at indgå shorthandler på såvel indeks som enkeltaktier – det være sig spekulativt eller til brug for risikoafdækning.
 • Tegningsordrer (fx ved børsintroduktioner) kan blive indgivet og pris/mængde beskrives præcist i en email. Tildeling gennemføres ud fra de fastlagte regler herfor.

 

 • Ved handler oplyses om porteføljeforvalteren ejer aktien.
 • Der beregnes kurtage på 0,075 % ved aktiehandler (min. kr. 29,- på danske aktier og kr. 50,- på andre aktier – bortset fra amerikanske med 0,15% i kurtage og min. kr. 75,-).
 • Der beregnes ikke rente af den likvide beholdning.
 • Likviditet og afkast opgøres uden hensyn til á-conto skat på udbytte. Tilsvarende disponeres porteføljerne uden hensyn til skat, og det vil derfor normalt være værd at overveje sidst på året, om der med fordel kan disponeres rent skattemæssigt ved at realisere akkumulerede kursgevinster/-tab.

 

 

 

STRATEGI

 

Aktier udvælges på grundlag af fundamentale vurderinger  sammenholdt med teknisk analyse omkring timing, upside og risiko på nedsiden. I visse tilfælde kan tidshorisonten være ekstraordinær lang (2-3 år) (for 10-års porteføljen dog 10 år), idet der kan være tale om en lavt vurderet valueaktie, hvor det må påregnes at tage tid før upside materialiserer sig. I andre tilfælde kan der være tale om en væsentligt kortere tidshorisont (ned til 1 uge eller 1 måned). Det vil fremgå af vore email udsendelser.

 

Før enhver investering foretager porteføljeforvalteren en vurdering af regnskaber, ledelsen, selskabets strategi og fremtidsmulighederne, herunder markedsforholdene, produkter og konkurrencen. Kort sagt: Vi ønsker at forstå det pågældende selskabs forretningsmodel og muligheder/risici – ellers fravælges aktien som investering.

 

Risikoen søges minimeret ved løbende kontrol af udviklingen i positionen. Før vi køber en aktie, overvejer og formulerer vi internt vore tanker om den nye position. Hvorfor køber vi? Hvor længe har vi tænkt os at holde aktien? Hvor ser vi aktien om 1, 3 eller 12 måneder (10 år)? 

 

Hensigten med at formulere en strategi ved hvert nyt køb er at undgå, at en position løber fra os, hvilket især er vigtigt ved kursfald. Kun forud for et køb eller et salg er man 100% objektiv, hvorfor det er vigtigt at kunne henholde sig til, hvorfor man købte eller solgte en given aktie. Med denne stramme fortolkning af strategien vil vi undgå, at følelser bliver blandet ind i håndteringen af en position.

 

 

BEGRÆNSNINGER FOR VORE KUNDER:

 

Denne service er personlig. Det betyder at modtagne informationer ikke må viderebringes til tredjemand. Overtrædelse medfører øjeblikkeligt ophør af abonnementet uden at der sker tilbagebetaling af restbeløbet af det forudbetalte abonnement.

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


 

 

 

Det siger kunderne:

 • Jeg har længe haft søvnige penge stående i banken, som nu er kommet på arbejde efter jeg blev gjort opmærksom på Jeres råd og viden. Som kvinde gør det mig tryg at følge den daglige opdatering og det har skabt interesse for investering, som jeg før ikke havde kendskab til og allerede har givet mig en bedre privatøkonomi. Tak for det !
  Med venlig hilsen
  Karen i Nordjylland
  Vil du også have større afkast?

 • Som privat investor med egne midler er det vigtigt at kunne støtte sig til troværdig og objektiv information, både på kort sigt og til opsparingsformål.
  Erfaring og viden er særligt vigtigt i usikre økonomiske og geopolitiske tider – alle er jo dygtige, når det kun går op.
  Derfor ser jeg det daglige overblik og råd fra Aktieinfo som en uundværlig inspirationskilde, der for længst har tjent sig ind. Med tak og venlig hilsen – Jens
  Vil du også have større afkast?

 • Palle Larsen fra Trading Center Odense har været kunde hos Aktieinfo i mange år: ”Jeg er meget tilfreds med den service, som jeg får fra Aktieinfo. Deres kort- og langsigtede handelstips om køb og salg giver mig fuld value-for-money”

  Vil du også have større afkast?

 • "Aktieinfos råd har givet mig et godt overskud" – mandlig kunde, 65 år.

  Vil du også have større afkast?

 • Jeg er en tilfreds og mangeårig kunde hos Aktieinfo. Jeg får viden, tips og ideer til selv at kunne foretage egne investeringer. Og det er gået godt med mit afkast, siden jeg blev kunde hos Aktieinfo. Jeg er også meget tilfreds med, at jeg fra tid til anden kan ringe og tale med John Stihøj, hvis der er noget jeg er i tvivl om. Jeg giver Aktieinfo mine varmeste anbefalinger. Orla

  Vil du også have større afkast?

 • "Som lille privat investor er det vigtigt at have en sparrings-partner til at se de økonomiske ting, som man ikke selv har haft på radaren.
  Den sparringspartner er Aktieinfo i form af daglige nyhedsbreve samt større og detaljerede aktievurderinger. Meget værdifuld." Linda, privat investor.

  Vil du også have større afkast?

Kalenderen / Aktier i fokus

25-06-2024


USA: Regnskab fra FedEx.


Se hele finanskalenderen

 

Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.