Analyse af GomSpace den 23-03-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 57 SEK.

 

Anbefaling:

Kort sigt (0-6 måneder): Hold

Langt sigt (12-18 måneder): Køb

 

 

GomSpace udvikler, designer, sælger og producerer nanosatellitter. Selskabet er en pioner i dette hastigt voksende nichemarked. Nanosatellitter udmærker sig ved høj kvalitet og ydeevne trods en størrelse på oftest kun 10x10x30 cm. Vægt kan være på op til 50 kg. Den typiske størrelse forventes dog at blive 4-6 kg. Prisen for en nanosatellit udmærker sig ved at ligge i niveauet fra 1 mio. kr. og opefter. Det skal ses i forhold til de nuværende store satellitter, der koster 1-5 mia. USD pr. styk.

 

Selskabet er i færd med at disrupte satellitmarkedet med priser, som vil øge brugen af satellitter. En række lande og firmaer får råd til at gøre brug af de nye muligheder. Nanosatellitter er tiltænkt en levetid på op til ca. 5 år, men qua den relativt lave anskaffelsespris vil mange kunder givetvis skifte til nye og mere teknisk avancerede satellitter forinden. Dette forhold kan sikre et boom i salget hos GomSpace. Deling af kapacitet vil ligeledes kunne reducere udgiften for hver kunde.

 

Nanosatellitterne har en bred anvendelse med brug af radiokommunikation. Det gælder eksempelvis opgaver med tracking af fly, skibe, biler, lastvogne og værdifuldt udstyr samt generelle overvågningsopgaver (fx i Nordatlanten og Grønland).

 

GomSpaces produkter henvender sig til en niche af det store marked for satellitter. Markedet er ungt, idet der i 2009 kun blev opsendt 26 nanosatellitter. I 2014 var tallet steget til 158 styk. Branchemediet MarketsAndMarkets skønner, at der i 2020 vil være opsendt 2-3.000 nanosatellitter, og at markedet kan vokse fra 890 mio. USD i 2015 til 2,52 mia. USD i 2020.

 

GomSpace menes i 2016 at have en markedsandel på 15 %. Fire konkurrenter har samlet en markedsandel på 60 %. Der er altså tale om et marked med få udbydere, og GomSpace står med en god position i dette unge nichemarked.

 

Siden selskabets børsintroduktion er der indgået en række spændende samarbejdsaftaler og opnået vigtige ordrer. Ordrer indregnes som igangværende arbejder og indtægtsføres løbende. Desuden modtager selskabet milepælsbetalinger, hvorved likviditeten i form af kundebetalinger løbende forbedres. I takt med en stigende ordreindgang er der udsigt til en betydelig fremgang i aktivitetsniveau og indtjening frem mod 2021, hvor GomSpace forventer at nå en omsætning på 820 mio. SEK (op fra 54 mio. SEK i 2016). Denne Guidance relateres til Børsprospektet fra sommeren 2016, og indtil videre har GomSpace ikke ændret på disse mål.

 

GomSpace er en særdeles spændende vækstaktie, og afkastpotentialet står godt mål med risikoen trods en pæn kursstigning. Hvis alt går vel, og selskabet opnår de finansielle mål i 2021 uden afbræk i salget eller problemer med de opsendte satellitter m.m., kan aktien rumme et interessant upside potentiale. Det skal bemærkes, at aktien er noteret på First North Premier i Sverige. Investorer bør derfor tilpasse køb til det faktum, at likviditeten i aktien endnu er begrænset i omfang, men dog markant stigende og en af de højeste blandt selskaberne noteret på First North Premier. Investering i aktien bør indpasses i forhold til selskabets 5 årige tidsramme for ekspansion, altså langsigtet natur.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.