Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Zealand Pharma - aktieanalyse den 23-03-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 91

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 60 – 150

Kursudvikling 12-18 mdr.: 60 – 200

 

Zealand Pharma står stærkt med en langt fremskreden pipeline og to salgbare produkter på markedet i USA. Cash-burn og dermed den likvide reserve er dog en udfordring, der øger risikoen i investeringscasen.

  • Fokuspunkterne i 2022 er at øge indtægterne fra produktsalg af V-Go og Zegalogue og videreudvikling af pipelinen.
  • For dasiglucagon til behandling af CHI (Congenital Hyperinsulinism) ventes fase 3 data i slutningen af Q2. Positive data kan bane vejen for FDA-godkendelse tidligt i 2023.
  • Glepaglutide kan, forudsat at der opnås positive fase 3 data i Q3 i år og en FDA-godkendelse, formentlig påbegynde salg i USA i H1 2024. FDA har tildelt orphan drug designation og stillet en mulig Priority Review Voucher (potentiel værdi på ca. 75 mio. USD) i udsigt.
  • To udviklingsprojekter i samarbejde med Boehringer Ingelheim og Alexion/AstraZeneca forventes at overgå til ny fase i årets løb, hvilket i så fald vil udløse milepælsindtægter af ukendt størrelse.
  • Aktuelt har man to salgbare produkter på markedet i USA. Forudsat de ønskede data fra to fase 3 forsøg (data i Q2 og Q3 som nævnt ovenfor) kan man i 2023 formentlig tilføje to nye salgbare produkter til porteføljen. Målet er i 2025 at have fem salgbare produkter på markedet i USA.
  • Den likvide reserve er selskabets største udfordring. Der er indgået en låneaftale med Oberland Capital på nogle hårde betingelser, der kræver positive data fra forsøget med glepaglutid for at næste tranche af lånet udbetales. Der er således usikkerhed om, hvor længe den nuværende likvide reserve rækker. Zealand Pharma er ”tvunget” til at afsøge andre muligheder for at opretholde tilstrækkelig likviditet for at nå målet om at bringe fem produkter på markedet i USA i 2025.
  • Produkt- og udviklingsmæssigt har Zealand Pharma aldrig stået stærkere. Alligevel er risikoen i aktien steget betydeligt som følge af den pressede likviditet. Efter kursfald på 45 % i indeværende år er det blevet vanskeligt at gennemføre en traditionel aktieemission. Bidragende til årets store kursfald er shortselling, idet 6,4 % af alle aktier pr. ultimo februar var shortsolgt jævnfør data fra Finanstilsynet.  Vores estimerede intervaller for kursudviklingen er meget brede, da der i perioden enten kommer positive data fra igangværende forsøg eller modsat.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.