Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Zealand Pharma den 29-05-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 138

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

 

Særdeles stærkt nyhedsflow styrker os i troen på, at Zealand fortsat rummer betydelig upside potentiale. Fire projekter er i den sene udviklingsfase med mulighed for indgåelse af nye partneraftaler. Projektværdien hos Zealand stiger jo længere fremme i faseforløbet man kommer. Vi forventer, at der i år indgås en eller flere partneraftaler, ligesom der er udsigt til modtagelse af milepælsbetalinger relateret til udviklingen i de projekter, hvor der allerede er indgået aftaler.

 

  • Zealand satser på udvikling af nye peptid-lægemidler. Spidsprojekterne er de aktive stoffer dasiglucagon og glepaglutide.

  • Glepaglutide mod korttarmssyndrom er blevet tildelt orphan drug designation i USA. Data fra de igangværende fase 3 forsøg ventes i 2020. En produktgodkendelse i slutningen af 2021 er best case mht. tidsperspektivet.

  • Dasiglucagon er det aktive lægemiddelstof i HypoPal® nødpennen til brug ved livstruende situationer med for lavt blodsukker. Fase 3 med de afgørende test hos voksne er afsluttet med de ønskede resultater. Perspektivet er, at der kan indsendes markedsføringsgodkendelse i USA i begyndelsen af 2020. Derved kan man i bedste fald opnå en godkendelse i løbet af 2020. Afvisning eller krav om yderligere undersøgelser fra FDA’s side vil være en overraskelse.

  • Dasiglucagon afprøves ligeledes til behandling af en meget sjælden sygdom hos nyfødte og småbørn, der har initiale problemer med for lavt blodsukker. Fase 3 forsøg gældende for børn fra 3 måneder og op til 12 år er i fase 3, og forsøg med børn op til 1-årsalderen indleder fase 3 i løbet af indeværende år.

  • Dasiglucagon søges anvendt i et projekt som aktiv komponent i en avanceret insulinpumpe (fase 2b resultater kommer i år).

  • Der er indgået en stor aftale med Alexion omkring Zealand´s hæmmere for complement C3, der en sygdom relateret til immunforsvaret. Selvom projektet endnu kun er i præklinisk fase har Zealand modtaget 40 mio. USD ved starten af samarbejdet, hvortil for det første projekt kommer op til 610 mio. USD i milepælsbetalinger plus royalty. Alexion har option på tre andre projekter med 15 mio. USD i upfront-betaling pr. projekt og nogenlunde samme omfang for hvert projekt i milepælsbetalinger. Altså en virkelig stor aftale for Zealand med indtægter på over 2 mia. USD i bedste fald.

  • Cash burn udgør bagsiden af medaljen. Guidance for driftsomkostningerne i år angives til hele 550-570 mio. kr. Den likvide reserve kan dække et så højt cash-burn i 2019 og 2020. Vi forventer dog indtægter opnået fra nye partnerskabsaftaler og milepæle, men vi kan ikke estimere størrelsen heraf, da up front betalinger i reglen er store og tidspunktet er ukendt.

  • Børsværdien på 4,4 mia.kr. anses som relativ lav for et selskab med tre værdimæssigt tunge projekter i fase 3. Afgørelsens time nærmer sig for projekterne. Alligevel må risikoprofilen betegnes som høj, idet udviklingsindsatsen er koncentreret om få projekter, hvoraf de to er rettet mod små og sjældne sygdomme med begrænset salgspotentiale. HypoPal® er til gengæld rettet mod bred anvendelse og en interessant nyskabelse. Zealand er sårbar omkring myndighedernes produktgodkendelser.

 

Hele analysen kan læses via dette link
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.