Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Zealand Pharma - aktieanalyse den 24-11-2021

 

Kurs på analysetidspunktet: 142

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 140 – 170

Kursudvikling 12-18 mdr.: 200 – 275

 

Zealand Pharma har sænket målet for årets produktsalg med 30 mio. kr. Aktiekursen er faldet 30 % siden offentliggørelsen af Q3-rapporten den 11-11-2021. Det er en for voldsom kursreaktion.

 

  • Zealand Pharma sænkede indtægtsrammen med 30 mio. kr., da salget af Zegalogue (nødpen) ikke sker så hurtigt som forventet. Produktsalg blev påbegyndt slut juni og har fået en god modtagelse hos sundhedsorganisationerne, der skal give tilskud til brugen. Der er så mange fordele for diabetikerne og sundhedsvæsenet, at et stort salg må forventes fra 2022.

 

  • Udgiftsrammen fastholdes, altså fortsat højt cash-burn. Den likvide reserve er faldet til 1.049 mio. kr. og rækker til under et år. Der må dog et år frem forventes indtægter fra milepæle og produktsalg. En aktietegning kan dog næppe undgås.

 

  • Målet er fortsat at have fem salgbare produkter på markedet i USA i 2025. Tålmodighed og accept af en høj risiko hos investorer er således påkrævet, indtil indtægtsstrømmen kommer.

 

  • Aktiekursen er faldet 30 % på to uger efter offentliggørelse af Q3-regnskabet. Det svarer til et fald i børsværdien på 2,7 mia. kr. til nu 6,2 mia. kr. Det synes at være lavt henset til de store fremadrettede muligheder. Zegalogue kan potentielt få et årligt salg på flere hundrede millioner kroner. Glepaglutid mod korttarmssyndrom adresserer et marked, som Zealand Pharma estimerer til 1,4 mia. USD i værdi alene i USA i 2030 (hertil kommer Japan). Der findes p.t. kun et produkt på markedet med behov for daglig injektion. Zealand Pharmas produkt vil - såfremt det godkendes - kun kræve injektion en eller to gange ugentligt – altså et bedre produkt. Dertil kommer værdien af den øvrige pipeline - herunder indgåede partneraftaler med potentielle milepæle og royalties.

 

  • Det forventede nyhedsflow i år forventes at blive start af fase 3 forsøg med insulinpumpen iLet samt patientrekruttering for glepaglutid mod korttarmssyndrom og til to fase 3 studer mod CHI (Congenital Hyperinsulinism. I 2022 ventes fase 3 data fra forsøg med glepaglutid og CHI samt fase 1 data fra Amylin. Positive data fra ovenstående forventede nyheder vil være kunne løfte aktiekursen – og modsat.

 

  • Aktien rummer et spændende potentiale, men risikoen er også høj, da Zealand Pharma er afhængig af få projekter (reelt kun to aktive lægemiddelstoffer), og der er et flere år langt hul ned til de næste projekter. High Risk/Return.

 

Læs hele analysen via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.