Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Zealand Pharma den 17-12-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 214

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Hold

 

Langt sigt: Køb

 

 

Selskabet nærmer sig afgørelsens time for de to mest fremskredne R&D-projekter. Potentialet er enormt. Men risikoen høj.

 

  • Det længst fremskredne projekt er HypoPal® pennen med dasiglucagon som aktivt stof. Den bruges i tilfælde af insulinchok.Best case er en produktgodkendelse og opstart på salg i USA i første halvår 2021.

  • Glepaglutide mod korttarmssyndrom er tildelt orphan drug designation i USA. Selskabet forventer at afslutte fase 3 forsøg i starten af 2021, hvorefter der straks kan blive søgt om produktgodkendelse

  • Det er afgørende for selskabets videre udvikling, at disse to lægemiddelprojekters aktive stoffer færdiggøres og godkendes af FDA og EMA. Dasiglucagon indgår desuden som aktivt stof i to andre projekter. For projektet med CHI til nyfødte børn ventes fase 3 data i 2020 med mulighed for produktgodkendelse i 2021. Det andet projekt i samarbejde med Beta Bionics om en ny type dual-insulinpumpe (iLet) ventes at gå fase 3 i 2020 med mulighed for godkendelse i 2022.

  • Den overordnede ambition er, at Zealand i løbet af få år skal kunne skifte format fra et R&D-firma til at være en integreret medicinalvirksomhed inden for specialiserede sygdomme (nichekarakter).

  • Selskabets afgørende punkt og relevante styrke set fra investorernes synspunkt er dets ledende kompetencer inden for peptid molekyler. Man er i stand til at opnå de krævede medicinske egenskaber ved at modificere/syntetisere lignende molekyler.

  • Tidsrammen for udviklingsmulighederne er til gengæld meget lang. Henset til selskabets begrænsede ressourcer og styrke til at påtage sig risiko i satsninger på R&D-projekter, er der konstant en mulighed for at selskabet vil kunne blive genstand for et Take Over bud fra en stor medicinalkoncerns side. Potentialet er langt større end selskabets nuværende størrelse giver mulighed for at realisere. I takt med at selskabets resultater med produkter på markedet viser sig, øges sandsynligheden for opkøbsforsøg.

  • Aktien rummer et særdeles stort potentiale og høj følsomhed ved positiv udvikling, da markedsværdien er lav set i forhold til indtjeningsmulighederne på de nye produkter. Men samtidig er der tale om høj risiko, da man er helt afhængig af disse få projekter (reelt kun to aktive lægemiddelstoffer), og der er et flere år langt hul ned til de næste projekter. High Risk/Return.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.