Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Zealand Pharma - aktieanalyse den 16-08-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 124

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 75 – 160

Kursudvikling 12-18 mdr.: 75 – 200

 

 

Restruktureringsprocessen forløber planmæssigt. Arbejdet med at indgå partneraftaler fortsætter. Vigtige fase 3 data for glepaglutid ventes inden udgangen af tredje kvartal.  

  • Zealand Pharma forventer fortsat et driftsunderskud i år på 1.000 mio. kr. +/- 10 %. Det er betydeligt bedre end ved årets start, hvilket skyldes nedlæggelsen af størstedelen af de amerikanske aktiviteter og frasalg af V-Go. Målet om at nedbringe omkostningsbasen med 35 % set i forhold til 2021 forløber som forventet.
  • For at imødegå det fortsatte cash-burn har Zealand polstret den likvide reserve ved salg af nye aktier med et bruttoprovenu på 274,8 mio. kr. Det er også et mål snarest muligt at indgå en aftale med en partner, der skal forestå salget af Zegalogue. Dertil kommer en potentiel milepælsindtægt fra samarbejdet med Boehringer Ingelheim. Såfremt der opnås positive fase 3 data for glepaglutid rettet mod korttarmssyndrom i indeværende kvartal, vil det muliggøre indgåelse af en sandsynligvis stor partneraftale. Prisen på en partneraftale vil stige markant ved positive fase 3 data.
  • Zealand Pharma har en særdeles spændende og lovende pipeline. Målsætningen er at bringe fire produkter på markedet i USA senest i 2025. Zealand er åben for indgåelse af partneraftaler både omkring fremtidigt salg, men også videreudviklingen af pipelinen.
  • Zealand rummer upside, men det fordrer, at der indgås nogle lukrative partneraftaler, hvilket igen vil afhænge af succes i udviklingsfasen. Udvikling af nye lægemidler er bekosteligt, og derfor ser vi positivt på selskabets restruktureringsproces, hvor man ikke længere selv ønsker at gå hele vejen til markedet, men derimod lader andre stå for salget, og i stedet koncentrerer sig om udviklingsindsatsen.
  • Risikoen i casen er meget høj, idet det er særdeles nødvendigt at fase 3 data for glepaglutid ikke skuffer. Eksempelvis er finansieringsaftalen med Oberland Capital bundet op på, at der kommer positive fase 3 data fra glepaglutid. I modsat fald kan Oberland trække sig fra aftalen, hvilket i så fald vil presse den likvide reserve.
  • Produkt- og udviklingsmæssigt har Zealand Pharma aldrig stået stærkere. Positive data fra glepaglutid studiet er dog så afgørende, at vi fastholder et meget bredt interval for kursudviklingen jævnfør nedenfor. Det kommer til at gå voldsomt op eller ned afhængig af de varslede fase 3 data fra glepaglutid. Denne risiko skal man som investor gøre sig klart.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.