Zealand Pharma - aktieanalyse den 13-11-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 279,2

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 260-315

 

Kursudvikling 12-18 mdr.: 315-400

 

 

Zealand Pharma skal vurderes på baggrund af potentialet i den bredt favnende pipeline. Selskabets kernekompetence er opdagelse, design og udvikling af peptid-baserede lægemidler. De to største fokusområder i pipelinen er fedme, hvor Zealand har flere differienterende lægemiddelkandidater under udvikling, der foruden at give vægttab også adresserer fedmerelaterede følgesygdomme og/eller har en anden virkningsmekanisme end de GLP-1-baserede lægemidler, samt sjældne sygdomme, hvor Zealand har Dasiglucagon til medfødt hyperinsulinisme og Glepaglutide til korttarmssyndrom. Pipelinen består af 11 udviklingsprojekter. CHI nærmer sig en FDA-godkendelse. Potentiale kan Zealand have fire godkendt produkter på markedet i USA i 2025.

 

 

Disse forventede nyheder kan få kurspåvirkende effekt:

 • Zealand afholder den 05-12-2023 et fedme R&D event i London.
 • Survodutide til NASH: Herfra ventes der toplinjeresultater fra fase 2 forsøg i første halvår 2024.
 • Dasiglucagon til CHI har fået en priority review hos FDA. Det betyder, at FDA allerede inden 30-12-2023 kommer med en afklaring (godkendelse/afslag) for så vidt angår tre ugers behandling. Flere detaljerede analyser omkring kontinuerlig glukosemåling (CGM) ventes indsendt til FDA i første halvår 2024 og skal supportere længerevarende brug af Dasiglucagon til medfødt hyperinsulinisme (CHI).
 • Zealand forventes at indsende ansøgning til FDA for Glepaglutide til behandling af korttarmssyndrom inden årets udgang. Det betyder, at en FDA-afklaring kan ske 8-12 måneder herefter.
 • Dapiglutide mod fedme: Data fra et investigator-ledet studie, DREAM, forventes i første halvår 2024 og data fra et netop igangsat 13-ugers dosis-titreringsstudie forventes i andet halvår 2024.
 • ZP8396 (amylin) mod fedme: Toplinjeresultater fra del 2 af MAD-studie ventes i første halvår 2024. Dette er den vigtigste katalysator for selskabet i den nærmeste fremtid.
 • ZP6590 (GIP analog til fedme) har afsluttet prækliniske forsøg. Overgang til fase 1 ventes i 2024.
 • Samarbejdet med Alexion: Zealand har afsluttet de prækliniske studier for ZP10068 (inflammation). Nu er det op til partneren at beslutte det videre forløb. Aftalen med Alexion har potentielt stor værdi, men det kan ikke afvises, at Alexion trækker sig fra aftalen.
 • ZP9830 kv1.3 ion-kanal blokker (inflammation): De prækliniske studier er færdige. Opstart af fase 1 ventes i 2024.
 • Inden for 12 måneder frem må det forventes, at Zealand indgår partneraftaler omkring salg af CHI og Glepaglutide – partneraftaler der formentlig resulterer i pæne up-front indtægter, især for Glepaglutide.
 • Aktiekursen er allerede steget markant i år. Det skyldes tilgang af mange privatinvestorer, men selskabet nyder også opbakning fra store biotekinvestorer. Det ses blandt andet af opbakningen til årets store emission, der har polstret den likvide reserve, der rækker til midten af 2026 ved uændret cash-burn og uden indregning af sandsynlige up-front betalinger fra partaftaler og milepælsindtægter.
 • Den største værdi i Zealand Pharma ligger i fedmeporteføljen og Glegaplutide mod korttarmssyndrom. Det langsigtede potentiale afhænger af succes i udviklingsindsatsen og godkendelse af de forventede nye produkter.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.