Zealand Pharma - aktieanalyse den 04-03-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 649

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 450-800

 

Kursudvikling 12-18 mdr.: 450-900

 

 

Zealand Pharmas kernekompetence er opdagelse, design og udvikling af peptid-baserede lægemidler. Fire udviklingsprojekter er rettet mod fedme, hvoraf Zealand selv ejer de tre. Styrken i disse projekter er, at de foruden at give vægttab også adresserer fedmerelaterede følgesygdomme og/eller har en anden virkningsmekanisme end de GLP-1-baserede lægemidler. De øvrige fokusområder er målrettet sjældne sygdomme, inflammation og type 1 diabetes. Potentielt kan Zealand få godkendt to produkter mod CHI og korttarmssyndom i år. Pipelinen ser særdeles spændende ud og rummer stor value.

 

 • Zealand har fire igangværende projekter rettet fedme og relaterede sygdomme.
 • Survodutide udvikles i flere spor i samarbejde med partneren Boehringer Ingelheim. Der er opnået særdeles stærke data fra de igangværende forsøg – senest fra et forsøg mod MASH (fedtlever). Boehringer Ingelheim vil på denne baggrund hurtigst mulig gå videre i processen.
 • Dapiglutide mod fedme udvikles for egen regning. Data fra et investigator-ledet studie, DREAM, forventes i første halvår 2024 og data fra et netop igangsat 13-ugers dosis-titreringsstudie forventes i andet halvår 2024.
 • Petrelintide (tidligere kendt som ZP8396) er en amylin analog også mod fedme. Der er tale om et amylinstof med en anderledes virkning og umiddelbart en bedre tolerabilitetsprofil end den nuværende vægttabsmedicin fra Novo Nordisk og Eli Lilly, hvis produkter er baseret på GLP-1. Data fra et fase 1 forsøg har vist sig overlegen i forhold til nuværende produkter på markedet. Toplinjeresultater fra del 2 af MAD-studiet ventes i første halvår 2024. Petrelintide er et potentielt ”guldæg”, men det skal pointeres, at det vil tage flere år, før man er kommet fra nuværende fase 1 til potentielt at stå med et godkendt produkt på markedet. Petrelintide vil formentlig først kunne gå i konkurrence med Novo Nordisk og Eli Lilly i 2030´erne.
 • ZP6590 (GIP analog til fedme) har afsluttet prækliniske forsøg. Overgang til fase 1 ventes i 2024.
 • Dasiglucagon til den sjældne sygdom CHI: Første markedsføringsansøgning er indsendt til FDA, og en afklaring ventes i H2 2024. Potentielt kan Zealand stå med et salgbart produkt i år, så arbejdet med at finde en partner til at forestå salget er i gang.
 • Glepaglutide mod korttarmssyndrom: Også her er der indsendt ansøgning til FDA, så også her kan en afklaring finde sted i 2024. Der er et ganske stort potentiale for Glepaglutide, hvor der er igangsat indledende forhandlinger med henblik på at finde en partner til at forestå det eventuelle fremtidige salg. Glepaglutide skal i så fald konkurrere med Gattex fra Takeda, der har et produkt på markedet, men Glepaglutide vil formentlig blive best-in-class.
 • Zealand og partner arbejder videre med en mini-dosis pen og en kunstig bugspytkirtel målrettet diabetes 1. Begge projekter er i fase 2, hvoraf det ene er tæt på overgang til fase 3. Her ser Aktieinfo dog begrænset fremtidig værdi.
 • Samarbejdet med Alexion: Zealand har afsluttet de prækliniske studier for ZP10068 (inflammation), hvorefter det videre forløb bestemmes af partneren. Aftalen har potentielt stor værdi, men det kan ikke afvises, at Alexion trækker sig fra aftalen.
 • ZP9830 kv1.3 ion-kanal blokker (inflammation): De prækliniske studier er færdige. Opstart af fase 1 ventes i 2024.
 • Den likvide reserve inklusiv ikke-trukne kreditfaciliteter samt provenuet fra en rettet emission i januar i år er på 4,1 mia. kr., hvilket ledelsen estimerer ved uændret aktivitet rækker til ind i 2027. Det er en meget komfortabel situation.
 • I år ser vi basis for opnåelse af indtægter fra sandsynlige partneraftaler for så vidt angår CHI og Glepaglutide, ligesom der kan komme indtægter fra udviklingsarbejdet med Boehringer Ingelheim og Alexion
 • Big Pharma har stor interesse i at købe sig til lovende fedmeforskning, og derfor er Zealand et potentielt mål for et købstilbud.
 • Aktiekursen er næsten ti-doblet siden bunden medio 2022. Der er derfor indregnet store forventninger til fremtiden. Det sagt, så kan aktieopturen fortsætte, da fedme-området tiltrækker både private-, institutionelle-, biotek- og Big Pharma investorer.
 • Det er afgørende for prissætningen, at pipelinen fortsat udvikler sig succesfuldt. Ethvert tilbageslag især i forskningsudviklingen omkring fedme vil få stor negativ kurspåvirkning – og modsat. Vores kursintervaller er derfor meget brede for at tage hensyn til, at der jo også kan indtræffe et worst case scenarie, hvor selv lovende forskning fejler. Det sagt, så ser det lovende ud for Zealand Pharmas fremtid – men altså ikke uden risiko. Zealand tapper ind i en megatrend.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.