Zealand Pharma - aktieanalyse den 23-08-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 268

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 260-315

Kursudvikling 12-18 mdr.: 315-350

 

 

Zealand Pharma kan se tilbage på et travlt halvår og et særdeles opløftende nyhedsflow efter gode forskningsresultater for pipelinen. De kommende 12 måneder forventes ligeledes at blive præget af nyheder fra produktudviklingen og potentielt to godkendte produkter hos FDA og et hos EMA. Fedmeprojekterne rummer et stort potentiale. Indtægter ventes fra salg, milepæle og partneraftaler. 

 

 

  • Zealand Pharma fastholder i år at få driftsudgifter i niveauet 800-900 mio. kr. For at skabe ro finansielt er der tidligere i år gennemført en emission ved salg af nye aktier. Det har tilført et bruttoprovenu på 1,5 mia. kr. og polstret den likvide reserve, der ved uændret cash-burn rækker til midten af 2026. Formentlig rækker likviderne endnu længere, idet der i perioden ventes indgået nye samarbejdsaftaler omkring CHI og Glepaglutide. Sidstnævnte dog formentlig først i 2024.
  • I slutningen af juni har Zealand Pharma indsendt New drug Application (NDA) til FDA for dasiglucagon mod den sjældne sygdom CHI, der årligt rammer 180-300 nyfødte i Europa og USA. Pris pr. behandling bliver formentlig høj. En FDA-afgørelse ventes 6-10 måneder fra nu (8-12 måneder fra indsendelse af NDA). En partneraftale søges indgået omkring fremtidigt salg.
  • Data for forsøg med Glepaglutide mod korttarmssyndrom skal danne basis for indsendelse af en NDA til FDA i USA i løbet af andet halvår. En FDA-afgørelse vil i bedste fald komme medio næste år, måske først sidst på året. Også her er hensigten at inddrage en partner til at forestå eventuelt fremtidigt salg.
  • Zegalogue (nødpen) blev i 2021 godkendt i USA. Nu er der indsendt ansøgning til EMA. En godkendelse vil kunne øge salget, der varetages af partneren, Novo Nordisk.
  • I lægemiddeludviklingen rettet mod fedme er der kommet opløftende nyheder. ZP8396 har vist de ønskede første fase 1 data. Dapiglutide følger planen med data fra fase 2 forsøg ventet i første halvår 2024. Partneren Boehringer Ingelheim har besluttet at tage BI456906 (fremover kaldet Survodutide) videre til fase 3 for så vidt angår tre indikationer. Forsøg mod fedme igangsættes i andet halvår, mens fase 3 forsøg mod NASH (fedtlever) må afvente fase 2 data forventet i første halvår 2024. Overgange til fase 3 ventes at udløse milepælsindtægter. Survodutide har tidligere i et fase 2 studie i type 2 diabetes vist positive resultater, men for nærværende har Boehringer Ingelheim ikke meldt ud, om det er dette specifikke sygdomsområde, der også tages til fase 3.
  • ZP6590 mod fedme er klar til overgang fra præklinisk fase til fase 1 i første halvdel af 2024.
  • ZP10068 udvikles under en aftale med Alexion. Præklinisk fase ventes afsluttet i anden halvdel 2023. Det videre forløb afgøres dog suverænt af partneren. Aftalen rummer potentielt stor værdi.
  • ZP9830 kv1.3 Ion Channel Blockers forventes klar til fase 1 i første halvår 2024.
  • Som det fremgår, er der fremkommet markant positive nyheder i pipelinen i første halvår, og nyhedsflowet ses fortsætte de næste 12 måneder. Det er vigtigt, at FDA og EMA godkender CHI, Glepaglutide og Zegalogue. Sandsynligheden herfor er stor, men i biotek er intet sikkert, før myndighederne har givet godkendelse. Derefter skal salget i gang.
  • Aktiekursen afspejler investorernes forventning om et fortsat positivt nyhedsflow. Aktiekursen steg sidste år med 38,8 %, og år til dato er aktiekursen oppe med yderligere 33 %. Zealand Pharma har stor bevågenhed hos investorer og analytikere. Succes avler succes og tiltrækker nye investorer. For nærværende anser vi aktien fair prissat, men den kortsigtede top kan godt ligge højere grundet det positive momentum. Den største værdi i Zealand Pharma ligger i fedmeporteføljen og Glepaglutide mod korttarmssysdrom. Det langsigtede potentiale afhænger af succes i udviklingsindsatsen og godkendelse af de forventede nye produkter. En del af det fremtidige positive nyhedsflow anser vi for delvist indregnet. 

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.