Zealand Pharma - aktieanalyse den 23-05-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 612

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 450-800

 

Kursudvikling 12-18 mdr.: 450-900

 

 

 

Stærke toplinjeresultater for Survodutide mod fedtlever. FDA har sat dato for, hvornår en afklaring for Dasiglucagon og Glepaglutide kan forventes. Den likvide reserve er blevet styrket med brutto 1,45 mia. kr. og rækker til ind i 2027. Eneste mislyd i regnskabet er, at Alexion har valgt at afbryde samarbejdet omkring ZP10068.

 

  • Zealand har fire igangværende projekter rettet fedme og relaterede sygdomme, og kvartalet har for alvor sat fokus på fedme. Det skyldes det hastigt voksende salg hos Novo Nordisk og Eli Lilly, hvilket viser, at fedmemarkedet er enormt. Survodutide udvikles sammen med partneren Boehringer Ingelheim i flere spor rettet mod fedme og relaterede sygdomme. I kvartalet er der meldt om stærke data fra et forsøg mod fedtlever (MASH).
  • Dapiglutide mod fedme udvikles for egen regning. Data fra et investigator-ledet studie, DREAM, forventes i første halvår 2024 (nært forestående), og data fra et 13-ugers dosis-titreringsstudie forventes i andet halvår 2024.
  • Petrelintide er en amylin analog målrettet fedme men med en anderledes virkning og umiddelbart en bedre tolerabilitetsprofil end den nuværende GLP-1 baserede vægttabsmedicin: Data fra et fase 1 forsøg har vist sig overlegen i forhold til nuværende produkter på markedet. Toplinjeresultater fra del 2 af MAD-studiet ventes i første halvår 2024 (nært forestående). Petrelintide er det produkt, som Zealand selv fremhæver som selskabets væsentligste aktiv. Petrelintide kan dog næppe komme på markedet før i 2030´erne.
  • ”Fedmefeberen” har begunstiget Zealands aktiekurs med en stigning i år på 64 %, hvilket sker på toppen af en stigning på 85,3 % i 2023. Investorinteressen er blevet styrket af kvartalets opløftede data fra Survodutide forsøget og de foreløbige data for Petrelintide. Dertil kommer, at Big Pharma udviser stigende interesse for fedmemarkedet, hvilket øger chancen for, at Zealand kan indgå spændende og lukrative partneraftaler for fedmeporteføljen, alternativt at der kommer et Take-over bud på selskabet.
  • Den øvrige portefølje rettet mod sjældne sygdomme, inflammation og type 1 diabetes er også interessant. FDA har sat dato på, hvornår der kan forventes en afklaring, for så vidt angår indsendte ansøgninger for Dasiglucagon mod CHI for op til 3 ugers dosering (08-10-2024) og Glepaglutide mod korttarmssyndrom (22-12-2024). Potentielt kan Zealand stå med to nye godkendte produkter inden årets udgang. Indenfor samme tidsramme må det forventes, at der indgås partneraftaler med aktører, der skal stå for salget fremadrettet. Det vil i givet fald udløse up-front indtægter.
  • Den likvide reserve på 3,2 mia. kr. rækker ved uændret aktivitetsniveau til ind i 2027. Det giver selskaber økonomisk frihed til at tage den tid det tager, at forhandle lukrative partneraftaler på plads.
  • Efter et 2023 med markante fremskridt i pipelinen vil 2024 også byde på flere kurspåvirkende nyheder: de endelige data fra fase 1 forsøg med Petrelintide, data fra DREAM-studiet med Dapiglutide, data fra 13 ugers studie med Dapiglutide, Boehringer Ingelheims plan for den videre udvikling af Survodutide, opstart af fase 1 med ZP6590, og naturligvis FDA-afgørelserne for Dasiglucagon og Glepaplutide. 
  • Kun på ét område er der skuffende nyt om pipelinen, idet Alexion har valgt at afbryde samarbejdet om udviklingen af ZP10068. Zealand vil i forbindelse med næste regnskab komme med en mere detaljeret redegørelse for, hvordan man vil håndtere denne situation, idet ZP10068 tilbageleveres til Zealand. Spørgsmålet er, om Zealand selv vil gå videre med udviklingen, der altså nu vil ske for egen regning.
  • Fedme er en megatrend, som tiltrækker investorer til Zealand. I det lys forekommer aktien fortsat interessant trods den markante kursfremgang. I biotek er succes i udviklingsindsatsen dog afgørende, og vi må derfor påpege, at ethvert tilbageskridt i udviklingsindsatsen, især for Petrelintide og Dapiglutide, vil påvirke kursen markant i negativ retning. Vi forventer, at FDA godkender Dasiglugacon mod CHI og Glepaglutide mod korttarmssyndrom, men skulle det modsatte ske, vil det også påvirke kursen negativt. Langsigtet ser Zealand Pharma dog særdeles spændende ud.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.