Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Zealand Pharma - aktieanalyse den 19-05-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 99

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 75 – 150

Kursudvikling 12-18 mdr.: 75 – 200

 

Ny refokuseret strategi med fuld fokus på R&D. Zealand forventer at indgå partneraftaler både omkring salg og R&D. Den tidligere forskningsdirektør Adam Steensberg er udnævnt til CEO.

 

  • Zealand Pharma har en særdeles spændende og lovende pipeline, hvoraf tre projekter er i fase 3. Bestyrelsen har besluttet, at Zealand skal fokusere på det, som selskabet er bedst til: Udvikling af nye peptid-baserede lægemidler. Salgsafdelingen i USA nedlægges, idet man i stedet vil indgå partneraftaler omkring salg. Det sikrer betydelige besparelser.
  • Zealand har hidtil selv villet føre de mest fremskredne projekter på markedet for egen regning. Nu åbnes der for indgåelse af partneraftaler, hvilket vil sikre indtægter i form af upfront betaling, mens man må afgive en andel af de fremtidige salgsindtægter til partnerne. Vi forventer, at der vil blive indgået en række partneraftaler i de kommende kvartaler.
  • Omkring V-Go er der blevet indgået en aftale om salg af dette produkt for 10 mio. USD + salgsrelaterede milepæle.
  • Salgsafdelingen i USA nedlægges og ledelsesgruppen reduceres til fire personer. Det skal sikre årlige besparelser på 35 % på driftsudgifterne set i forhold til 2021.
  • For dasiglucagon til behandling af CHI (Congenital Hyperinsulism) er der netop meldt om de ønskede end-points fra et fase 3 forsøg. Ansøgning om produktgodkendelse ventes indsendt til FDA inden udgangen af 2022 med mulighed for FDA-godkendelse i H2 2023.
  • Glepaglutide kan, forudsat at der opnås positive fase 3 data i Q3 i år og en FDA-godkendelse, formentlig påbegynde salg i USA i H1 2024. FDA har tildelt projektet orphan drug designation.
  • To udviklingsprojekter i samarbejde med Boehringer Ingelheim og Alexion/AstraZeneca forventes at overgå til ny fase i årets løb, hvilket i så fald vil udløse milepælsindtægter af ukendt størrelse.
  • Hensigten med refokuseringen er at reducere udgifterne. Den likvide reserve rækker nemlig kun til Q1 2023. Med den nye strategi er der dog mulighed for at opnå betydelige indtægter, hvis det lykkes at indgå partneraftaler (upfront betaling / reducerede udgifter m.m.). Bestyrelsens beslutning er således udtryk for nødvendig rettidig omhu.
  • Produkt- og udviklingsmæssigt har Zealand Pharma aldrig stået stærkere. Op til de vigtige data fra glepaglutide i Q3 må risikoen dog betegnes som høj, da selv lovende forskning i ellevte time kan fejle. Det vil i så fald ramme aktiekursen hårdt. Hvis fase 3 data fra forsøget mod glepaglutide derimod viser de ønskede resultater, og der indgås partneraftaler til styrkelse af likviditeten, kan upsiden i aktiekursen blive særdeles stor. Vores estimerede intervaller for kursudviklingen er meget brede, da der i perioden enten kommer positive data fra igangværende forsøg eller modsat.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.