Wirtek - aktieanalyse den 17-04-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 13,9

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 13 – 21

Kursudvikling 12-18 mdr.: 26 – 30

 

 

 

Wirtek landede et rekordår i 2022 med en omsætningsvækst på 45 % og en EBIDTA-vækst på 20 %. Trods mangel på yderligere opkøb holder ledelsen fast i sine opjusterede 2025-mål. Aktien vurderes som undervurderet til den nuværende kurs.

 

Wirtek leverede en år/år omsætningsvækst på 45 % til 65,7 mio. kr. i 2022. Med en organisk vækst på 22,1 % (år/år) i fjerde kvartal landede omsætningen indenfor den opjusterede guidance for 2022. EBITDA blev forbedret med 20 % for året til 7,52 mio. kr. efter en nedjustering d. 13-02-2023, som primært tilskrives en stigning i lønninger grundet inflation. De stigende omkostninger vurderes imidlertid som værende den rette prioritering for selskabet, da fastholdelse af talentmassen er kritisk for Wirtek på længere sigt.

 

Selskabet guider en organisk omsætningsvækst på 11-91 % for 2023, og en EBITDA-vækst i intervallet -20-+27 %. Dette er væsentligt lavere end den realiserede organiske omsætningsvækst på 25 % for 2022. Den relativt svage guidance skal imidlertid ses i lyset af makroøkonomiske uroligheder og usikkerheder, men vurderes stadig som værende til den konservative side. Aktieinfo forventer, at selskabet kan fortsætte en organisk vækst på den gode side af 15 %.

 

Ledelsens præsenterede allerede i april 2022 en opdateret strategiplan, Accelerate25XL, hvilket skyldes en højere end forventet vækst siden lanceringen af Accelerate25-strategiplanen primo 2021. Dette skyldes primært en særdeles vellykket integration af de rumænske CoreBuild-selskaber, som blev opkøbt i 2021. De langsigtede omsætningsmål blev opjusteret med 30 % til 130 mio. kr. i 2025, mens målet for EBITDA blev hævet med hele 80 % til 18 mio. kr. 


Wirtek holder fast i sine opjusterede langsigtede finansielle mål, der imidlertid vurderes at kræve yderligere opkøb for at kunne nås (Aktieinfo estimerer en fortsat organisk vækst på 15-20 % de kommende år). Opkøb skal dog udvælges med omtanke, hvorfor det vurderes som rettidig omhu, at ledelsen tidligere på året efter en omfattende due diligence proces stoppede planen om køb af et selskab i Rumænien med cirka 15 medarbejdere. Selv om det var en skuffende nyhed for investorerne, der gerne så en hurtig gentagelse af ”CoreBuild-successen”, vurderer vi, at ledelsen gør rette i at gå med ”livrem og seler”, når aktionærværdi forsøges skabt gennem inorganisk vækst.

Efter et 2022, der startede særdeles stærkt, men i andet halvår blev præget af en øget usikkerhed vedrørende makroøkonomiske forhold og inflationsdrevet omkostningspres, ser vi fortsat den langsigtede case, som værende intakt. Med sin kompetente ledelse, store konkurrencedygtighed og fortsatte organiske vækst, ses Wirtek som en stærk investeringscase i kategorien ”Growth at a reasonable price”.

 

Hele analysen kan tilgås via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.