Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Wirtek - aktieanalyse den 07-09-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 16,5

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 21 – 26

Kursudvikling 12-18 mdr.: 26 – 30

 

 

 

Wirtek realiserede endnu en stærk år/år vækst i Q2 2022. Ledelsen fastholder sin guidance. Et nyt opkøb skal accelerere væksten. Aktieinfo vurderer, at selskabet formår at slå egne forventninger med en mulig tilvækst på 15 nye medarbejdere.

 

  • Wirtek leverede en år/år omsætningsvækst på 59 % til 15,5 mio. kr. i Q2 2022 med en organisk vækst på 32 %. EBITDA blev forbedret med 190 %. Væksten aftog dog med 5,5 % set i forhold til første kvartal. Den svagere udvikling i Q2 skyldes primært sæsonudsving. Aktieinfo forventer, at den organiske vækst forsætter i et niveau på cirka 15-20 % i årets sidste to kvartaler.
  • Med en højere end forventet vækst siden lanceringen af Accelerate25 strategiplanen primo 2021, kunne ledelsen allerede i april præsentere en opdateret strategiplan, Accelerate25XL. Her opjusteres de langsigtede omsætningsmål med 30 % til 130 mio. kr. i 2025 og EBITDA med hele 80 % til 18 mio. kr. Med en stærk udvikling siden lanceringen af Accelerate25 var en opjustering af de langsigtede mål forventet af Aktieinfo.
  • Et væsentligt nedslagspunkt i den nye strategiplan er ambitionen om en notering på den danske hovedbørs, Nasdaq Copenhagen. En notering på hovedbørsen vurderes at drive aktien mod højere multipler på sigt, da en øget likviditet i aktien vil bringe afkastkravet til egenkapitalen ned. Tendensen til højere multipler på hovedbørsen ses også hos Wirteks peer-group.
  • Wirtek har i juli underskrevet en ikke bindende købsaftale på det andet rumænske opkøbsmål siden lanceringen af den oprindelige 2025 vækstplan. Inklusive opkøbet estimerer vi nu en omsætning på cirka 71 mio. kr. og et EBITDA resultat på 9,9 mio. kr. for indeværende år. Går due diligence processen problemfrit, er en oppræcisering af guidance sandsynlig.
  • I H1 2022 har Wirtek øget sin andel af internationale kunder fra 49 % til 50 %. Andelen af fakturerbare medarbejdere er faldet fra 88 % til 87 %, men forventes ligesom andelen af internationale kunder at stige igen ved yderligere opkøb.
  • Investeringerne i en stærkere og mere effektiv organisation tynger Wirteks indtjeningsevne midlertidigt, men styrker de langsigtede perspektiver markant, da evnen til at tiltrække og fastholdelse af talenter er afgørende indenfor IT-outsourcing. Wirtek leverer fortsat på alle strategiens parametre, og selskabet er ”on track” til at nå delmålene i den ambitiøse strategiplan. Ledelsen tager fortsat de rigtige skridt mod bæredygtig vækst i IT-outsourcing industrien.
  • Wirtek opererer i et stort globalt IT-outsourcing marked i høj vækst, som tegner stærke vækstmuligheder på sigt. Ifølge en opdateret prognose fra Statista forventes markedet for IT-outsourcing at vokse med 8,3 % CAGR fra 2022-2027. Wirteks vækst på internationale markeder ligger over markedsvæksten, og selskabet fremstår trods sin størrelse særdeles konkurrencedygtige på det globale marked.
  • Med vækst gennem yderligere opkøb og en organisk vækst, der forventes fortsat i årets sidste to kvartaler, ser vi meget positivt på aktien. Ifølge Aktieinfos estimater (eksklusive det mulige opkøb) handler aktien til en P/E forward på 16,8. Trods stejlere vækstudsigter er Wirtek-aktien ca. 18 % lavere prissat end sin direkte Peer-group (målt på P/E forward). Aktien har stort kurspotentiale og bør, ifølge Aktieinfo, handle i en fair-value range på 21-26. Kursmålet hæves som følge af de estimerede effekter af det mulige opkøb. Investorer bør imidlertid fortsat holde sig for øje, at en lav børsomsætning øger volatiliteten og dermed risikoen i aktien på kort sigt.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.