Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Analyse af ViroGates den 06-11-2020

 

Aktievurdering:

Kursudvikling 0-6 mdr.: 50 - 80 (før 40 - 60)

Kursudvikling 12-18 mdr.: 80 - 100 (før 75 - 100)

 

ViroGates kæmper med for alvor at tiltrække nye kunder. Det går den rigtige vej – men for langsomt. Covid-19 har ikke gjort salgsarbejdet nemmere. Post Covid-19 kan formentlig lette salgsarbejdet. Langsigtet er der store muligheder, hvis selskabets enkle og billige test-metode med måling af suPAR-niveauet i blodet hos potentielle patienter vinder indpas.

       

  • ViroGates er en lille aktør, der med en ny testmetode med måling af forekomsten af proteinet/biomarkøren suPAR i blodet har udviklet et redskab til at ”grovsortere” patienter på akutmodtagelser. Testen kan prognosticere, om en person er i risiko ved at have et højt inflammationsniveau, eller om det er forsvarligt at sende personen hjem uden start af en omfattende udredning og behandling. Testen giver det lægefaglige personale på akutmodtagelser et vigtigt redskab til denne ”grovsortering”. Brug af suPAR-tests kan give store besparelser i sygehusvæsenet, der især i år er voldsomt udfordret af Covid-19 pandemien.
  • ViroGates har været børsnoteret siden 2018. Det efterfølgende forløb har ikke levet op til de strategiske og finansielle mål fremsat i forbindelse med børsnoteringen. Specielt i år er salgsarbejdet blevet vanskeliggjort af Covid-19. Internt har man gearet indsatsen op til nu 15 medarbejdere, hvoraf de fleste har en salgsmæssig funktion. For at styrke salgsbestræbelserne er der i år indgået aftale med en partner omkring salg i Baltikum.
  • Salgsprocessen er lang, idet man typisk lader hospitalerne teste metoden, før der træffes beslutning om indgåelse af et samarbejde. Salgstiden er typisk 9-12 måneder fra første besøg til eventuelt salg. Covid-19 har medført nye aftaler med en række hospitaler i Spanien, men ellers er salgsarbejdet blevet vanskeligere, da beslutningstagerne primært fokuserer på at håndtere Covid-19. Efter Covid-19 er det Aktieinfos vurdering, at et salg kan blive nemmere, idet sygehusene fremadrettet skal blive endnu mere effektive, og her er suPAR-testen en billig metode, der både kan spare tid, penge og unødvendige hospitalsindlæggelser.
  • Den likvide reserve udgør 38 mio. kr. pr. ultimo Q3. Ledelsen vurderer, at reserven rækker, indtil man opnår et positivt resultat på driften. Aktieinfo er enige i, at der næppe er behov for rejsning af ny kapital på kort sigt, men på længere sigt må det forventes, hvis ledelsen fortsat ønsker at udvide aktiviteten som fremsat i Børsprospektet. Investorer i ViroGates skal derfor være klar til eventuelt at komme med nye penge over tid.
  • De kortsigtede mål er at indgå aftaler med en række nye hospitaler, at sikre et positivt resultat fra driften ved salg til akutafdelinger på sygehuse i Europa. Den langsigtede strategi er at åbne for salg i USA og Asien, samt det meget store marked for salg til praktiserende læger, post-akut behandling og privatsalg. Mulighederne er enorme, men først skal der komme et salgsgennembrud overfor akutafdelinger på sygehuse i Europa.
  • I år er der opnået et positivt gennembrud, da suPARnostic TurbiLatex er blevet valideret til anvendelse på måleudstyr fra SiemensHealthineers og Abbott. Fra start har det været kompatibelt til Roche´s cobas platform.
  • Aktien er noteret på First North i Danmark. Omsætningen i aktien er begrænset. En investering i ViroGates kræver en lang tidshorisont. Risikoen er høj i en virksomhed i den tidlige fase af kommercialiseringsprocessen, hvor meget kan gå galt. Det er nu, at produktet skal vise sin styrke og salget vinde momentum.

 

Hele analysen lan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.