Aktieanalyse af TCM Group 24-11-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 65

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 60 – 80

Kursudvikling 12-18 mdr.: 60 – 80

Kursudvikling 18-36 mdr.: 80 - 150

 

TCM Group udfordres af et vigende køkkenmarked. Indtjeningen vil dog sandsynligvis kunne opretholde et attraktivt niveau. Trods nedjustering af Guidance er aktien så billig på nøgletal, at TCM fortsat er en god langsigtet placeringsmulighed.

 

  • På den korte bane ser vi en række risici i investeringscasen, idet den stigende rente og inflation udhuler forbrugernes købeevne. Desuden vurderes boligmarkedet at stå foran en periode med faldende priser og reduceret aktivitet. Forbrugernes økonomiske råderum reduceres, og det risikerer at føre til vigende efterspørgsel efter investeringer i nye køkkener.
  • Henset til at aktiekursen i år er faldet med 94 kr., hvoraf 6 kr. kan forklares med udbytteudlodning, er meget dårligt allerede indregnet i aktiekursen. Baseret på estimeret indtjening i 2022 handler aktien til en P/E 2022E på 7,8. Det er lavt set i forhold til gennemsnittet for danske børsnoterede aktier.
  • Selvom udsigterne for 2023 ser udfordrende ud, kan TCM Group formentlig opretholde et højt, men dog faldende, aktivitetsniveau. Styrken hos TCM Group er evnen til at tilpasse sig, idet selskabet kan tilpasse omkostningerne til efterspørgslen. Derfor vil TCM Group formentlig kunne opretholde pæne indtjeningsmarginer – også i 2023 og videre frem.
  • TCM Group har indført stigende salgspriser for at mitigere de øgede omkostninger til produktion og transport. I løbet af næste år må det forventes, at inflationen kommer under kontrol med faldende inputomkostninger til følge. TCM Group tilbageruller næppe de indførte salgsprisstigninger, hvilket vil kunne styrke indtjeningen fremadrettet.
  • Dark Horse er den stigende rente. Vi har endnu ikke nået rentetoppen i Danmark og Europa, og stigende rente er ikke godt for byggesektoren, hvortil TCM Group leverer køkkener. Det kan presse B2B-salget næste år, mens B2C-salget kan få en ny optur, når rentetoppen nås, og renten måske endda igen begynder at falde. TCM Group har de højeste marginer på B2C-salget.
  • Vi ser med spænding frem mod Guidance for 2023. Den vil givetvis blive meget forsigtig, da selskabet ser ind i en udfordrende periode. Det sagt, så forventer vi dog, at indtjeningen for 2023 formentlig kommer til at ligge tæt op ad 2022-indtjeningen – også selvom efterspørgslen formentlig bliver presset. TCM Group har mange muligheder for at tilpasse udgifterne til efterspørgslen.
  • Psykologien i markedet giver dog modvind. Investorerne flokkes om de selskaber, der kan præstere vækst i omsætning og indtjening. Det kan TCM Group næppe i 2023. Prissætningen er dog så tilpas lav, at langsigtede investorer har mulighed for at samle op i en hårdt prøvet aktie. Når/hvis vi ser fald i inflation og renter, hvilket må forventes en gang i 2023/24, så står TCM Group med gode muligheder for at øge indtjeningen betydeligt.
  • Vi forventer en flad kursudvikling på 0-18 måneders sigt, mens vi på 18-36 måneders sigt ser basis for betydelig kursfremgang, forudsat at renter, inflation, byggesektoren og ejendomsmarkedet efter en forestående hård tid, normaliseres.
  • Vi bemærker, at såvel selskabets CEO, CFO og et medlem af bestyrelsen i årets løb har købt op i aktien.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.