Aktieanalyse af TCM Group 06-06-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 74,8

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 70 – 80

Kursudvikling 12-18 mdr.: 80 – 90

Kursudvikling 18-36 mdr.: 90 - 150

 

 

Stabil omsætning men vigende indtjening. TCM Group fastholder at nå en omsætning på 950-1.050 mio. kr. efter et salg i Q1 på 273,6 mio. kr. EBIT-forventningerne reduceres med 10 mio. kr. til 60-90 mio. kr. Øget vægt af B2B-salg med lavere marginer end ved B2C-salg kombineret med stigende priser på råvarer, komponenter, energi, fragt og renter er årsagen.

 

  • Salget i første kvartal faldt moderat med kun 2,8 %. Indførte salgsprisstigninger er en del af forklaringen, men også B2B-salget har vist sig robust, ligesom e-handel og private label salg udviste vækst. Salget til privatkunder (B2C) er derimod presset.
  • EBIT faldt med 9,2 mio. kr. til 11,4 mio. kr. I kvartalet er der afholdt udgifter på 3,0 mio. kr. til omstruktureringer af en række butikker, 1,7 mio.  kr. i engangsomkostninger relateret til afskedigelsen af 35 årsværk blandt personalet, ligesom energiudgifterne er steget med over 50 %. Samlet steg inputomkostningerne med mere end 10 % i år/år.
  • TCM Group har tilpasset sig til den reducerede efterspørgsel og det øgede udgiftsniveau. Færre ansatte vil på sigt reducere udgifterne. Indførte salgsprisstigninger har givet den ønskede effekt med nogenlunde opretholdelse af omsætningsniveauet. Med virkning fra tredje kvartal og fremadrettet forventer ledelsen, at de direkte input-omkostninger begynder at falde. Det peger mod forbedret lønsomhed med fuld effekt fra 2024 og frem. 2023 bliver et år med reduceret aktivitet og en presset indtjening.
  • Hvor hurtigt der igen kommer vækst og en markant forbedring af lønsomheden afhænger af en række konjunkturbestemte forhold. Inflation og rente har en væsentlig betydning for privatforbruget og ejendomsmarkedet. Jo flere ejendomshandler, jo større behov for udskiftning af køkkener. Stigende ejendomspriser har betydning for forbrugernes evne og lyst til at optage lån for at udskifte bestående køkkener. Nybyggeriet er meget afhængigt af renteudviklingen.
  • TCM Group har i seneste kvartal styrket forhandlernetværket, og der er fortsat white-spots i både Danmark og Norge med henblik på åbning af nye butikker. Der er altså fortsat mulighed for at søge vækst.
  • Hvis renten snart topper og måske begynder at falde igen fra 2024, kan byggeriet og dermed også køkkenmarkedet få en opblomstring. Efter vores vurdering er det kun et spørgsmål om tid, før det igen bliver bedre tider for TCM. Udfordringen er, hvor længe perioden med usikre forhold varer ved? 1 år, 2 år eller længere? Ender økonomierne i Skandinavien i recession? Fortsætter renten yderligere op, eller vender pilen snart igen nedad?
  • Efter Aktieinfos vurdering synes tilstrækkeligt dårligt at være indregnet i den aktuelle aktiekurs. Det skal bemærkes, at aktiekursen ikke faldt nævneværdigt på den nylige nedjustering, ligesom storaktionæren Paradigm Capital Value Fund i år har øget sin ejerandel til 15,84 %. Der er flere indicier, der peger på, at bunden er set for aktiekursen, der sidste år faldt med 54 % (inkl. udbyttet). Kursfaldet er stoppet i år. Aktier prisfastsættes på forventninger til fremtiden. At 2023 bliver et svagt år indtjeningsmæssigt er indregnet i nuværende kurs.
  • Når vi igen ser faldende inflation og renter, kan aktiekursen få et betydeligt løft. Vi forventer en flad til let stigende kursudvikling på 0-18 måneder, mens der er basis for betydelig kursfremgang på 18-36 måneders sigt, forudsat at renter, inflation, byggesektoren og ejendomsmarkedet efter en igangværende hård tid, normaliseres.

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

 

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.