Aktieanalyse af TCM Group 04-09-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 60

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 60 – 70

Kursudvikling 12-18 mdr.: 70 – 80

Kursudvikling 18-36 mdr.: 80 - 150

 

 

TCM har købt AUBO Production A/S, hvilket vil styrke koncernens markedsposition. Aktieinfo ser mulighed for positive synergier i salget og på produktionssiden. Inklusive AUBO forventer TCM nu en koncernomsætning på 1.050-1.1125 mio. kr. og et justeret EBIT-resultat på 68-90 mio. kr.

  • AUBO Production A/S er pr. 19-06-2023 blevet købt for 165 mio. kr. plus betingede potentielle earn-out betalinger på 60 mio. kr. Købet styrker TCM´s markedsposition, og Aktieinfo er opløftede over, at TCM har modet og styrken til at købe op i en periode, hvor koncernen er presset af vigende salg og indtjening. Det er godt købmandskab at købe, når muligheden viser sig til rette pris.
  • Til at finansiere købet er der i slutningen af juni gennemført en rettet emission, der har indbragt netto 77 mio. kr.
  • Aktieinfo ser AUBO som et perfekt match til TCM, hvor et fællesskab af værdier giver mulighed for opnåelse af positive synergier i både salg og produktion, ligesom den geografiske tilstedeværelse af butiksnetværket styrkes.
  • Omsætningen er let vigende med lavere salg til privatkunder og et stabilt B2B-salg.
  • Marginerne er dog lavere på B2B-salg, hvilket sammen med en række ekstraordinære udgifter relateret til opkøbet og omstruktureringer af butiksnetværket trækker indtjeningen ned. Udgifter til råvarer m.m. ligger desuden mere end 10 % højere end i samme periode sidste år.
  • Baseret på nuværende Guidance lander TCM et marginalt overskud i år. Det sættes i relief af udviklingen hos en af konkurrenterne, svenske Nobia, der i år ventes at komme ud med et underskud på 190 mio. SEK.
  • Hele køkkenbranchen er udfordret, og denne situation vil vare ved, så længe der er vigende aktivitet i nybyggeriet og reduceret råderum hos de private forbrugere som følge af høj inflation og stigende renter.
  • Internt har TCM tilpasset sig den lavere efterspørgsel. Butiksnetværket er blevet optimeret, og arbejdsstyrken er reduceret med 5 %. Prisstigninger er indført som et mitigerende tiltag. Samtidig vurderer ledelsen, at koncernens inputpriser vil normalisere sig/falde i andet halvår. Alt dette peger i retning af, at indtjeningen kan beskyttes. Det springende punkt er, om salget kan opretholde sit nuværende niveau, og om B2B-salget fortsat udvikler sig robust som en stabiliserende faktor?
  • Når renten topper og begynder at falde, kan byggeriet og dermed også køkkenmarkedet få en opblomstring. Efter vores vurdering er det kun et spørgsmål om tid, før det igen bliver bedre tider for TCM. Udfordringen er, hvor længe perioden med usikre forhold varer ved? 1 år, 2 år eller længere? Ender økonomierne i Skandinavien i recession? Fortsætter renten yderligere op, eller vender pilen snart igen nedad?
  • Når vi igen ser faldende inflation og renter, kan aktiekursen få et betydeligt løft. Vi forventer en flad til let stigende kursudvikling på 0-18 måneders sigt, mens vi ser basis for betydelig kursfremgang på 18-36 måneders sigt, forudsat at renter, inflation, byggesektoren og ejendomsmarkedet efter en igangværende hård tid, normaliseres.

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.