Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af TCM Group 03-03-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 133

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 125-145 inkl. udlodning

Kursudvikling 12-18 mdr.: 145-17

 

 

TCM opnåede en like-for-like salgsvækst i niveauet 11 % i 2021. Indtjeningen kunne ikke følge med op i samme tempo som følge af forsyningsudfordringer og stigende råvarepriser. TCM har iværksat prisstigninger for at kompensere herfor.

 

 

  • I perioden 2017-2021 har TCM løftet sit salg fra 817 mio. kr. til 1.108 mio. kr., nettoresultatet fra 48 mio. kr. til 111 mio. kr. og resultat pr. aktie fra 4,51 til 11,54 kr. Baseret på kursen pr. 31-12-2021 svarer det til P/E 13,8.

 

  • For 2022 guider selskabet en stigning i omsætningen på 4-11 % til 1.150-1.225 mio. kr. EBIT før særlige poster ventes at stige til 140-170 mio. kr.

 

  • Pr. årsskiftet havde TCM 93 brandede butikker, idet åbning af tre Svane Køkkenet butikker i tre norske byer er udskudt til første og andet kvartal. Derudover er der planlagt åbning af 2 andre butikker. Åbning af nye butikker fortsætter således i både Danmark og Norge, og ledelsen forventer at denne tendens fortsætter på kort til mellemlangt sigt.

 

  • På e-handelsdelen har man fusioneret kitchn.dk med Celebert, der har en stærk position i dette segment. Det danner baggrund for åbning af e-handel i både Sverige og Norge i indeværende år.

 

  • Selskabet har en strategi om at foretage opkøb primært i Skandinavien og sekundært i Europa, såfremt de passer ind i strukturen. Gearingen er steget som følge af sidste års udlodning af ordinært og ekstraordinært udbytte, opkøb af egne aktier og Celebert-transaktionen. Gearingen er dog ikke højere, end at der er finansielt råderum til at foretage yderligere opkøb.

 

  • Målsætningen er årligt at udlodde 40-60 % af årets nettooverskud. På generalforsamlingen stilles der forslag om en udlodning af 6 kr. (payout-ratio på 48,6 %) svarende til 54 mio. kr. (korrigeret for egne aktier).

 

  • Fremadrettet er der risiko for at boligpriserne har toppet, og at renten snart begynder at stige. Det vil påvirke B2C-salget negativt, men B2B-salg på cirka halvdelen af koncernomsætningen giver en balancerende effekt. Selskabet er konjunkturfølsomt ved rentestigninger, faldende huspriser og øget arbejdsløshed.

 

  • Prissætningen er lav med en estimeret P/E 2022 på 10,0. Aktien er så lavt prissat, at den kan overvejes af investorer, der kan se det langsigtede potentiale i dette solidt funderede selskab.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.