Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af TCM Group 01-09-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 86

 

Aktievurdering:


Kursudvikling 0-6 mdr.: 75 – 110

Kursudvikling 12-18 mdr.: 110-140

 

 

 

Første halvår og specielt andet kvartal har udviklet sig godt. Prisstigninger på input, energi og transport belaster. Regningen sendes med forskydning videre til slutkunderne. Forventningerne til EBIT reduceres med 10 mio.  kr.

 • Stigende volumen og indførte prisstigninger kombineret med en god ordrebog gør, at TCM Group fastholder forventningerne til 2022, dvs. en salgsvækst på 4-11 % til 1.150-1.225 mio. kr.
 •  
 • Indtjeningen presses af øgede priser på råvarer og energi, hvorfor niveauet for årets EBIT reduceres med 10 mio. kr. til 130-160 mio. kr.
   
 • Aktieinfo estimerer, at 2022 ender i den nedre del af de udmeldte intervaller. På denne baggrund estimerer vi et resultat pr. aktie i år på 11,1 kr. (ned fra 11,5 i 2021), hvorfor aktien ved nuværende kurs handler til en P/E 2022E på blot 7,7.
   
 • Der er i år udloddet 6 kr. i udbytte svarende til en udlodning på 54 mio. kr. Det har sammen med opkøb af egne aktier og en lovgivningsmæssig bestemmelse om omlægning af leasinggæld til IFRS 16 standard øget gælden til en gearing på 2,35 x, hvilket et det maksimale niveau baseret på selskabets målsætninger. Det begrænser mulighederne for opkøb.
   
 • Efterspørgslen efter køkkener følger i høj grad udviklingen i byggeriet og på boligmarkedet, der udfordres af den stigende inflation og renteudviklingen. B2C-salget risikerer derfor at blive negativt påvirket til ugunst for TCM Group. Heldigvis består en høj andel af omsætningen af B2B-salg til eksempelvis Almene Boligforeninger, der løbende har behov for udskiftning af køkkener, når lejere fraflytter. Det giver en vis balancering i salget, der dog på sigt næppe kan undgås at blive negativt påvirket.
 • TCM Group fortsætter med at åbne nye butikker i Danmark og Norge, ligesom e-handel vil blive udvidet til også at omfatte Norge og Sverige. Det vil bidrage til at skabe ny vækst. TCM Group har forberedt en række tiltag, som hurtigt kan iværksættes for at afbøde et fald i efterspørgslen, således at indtjeningsmarginerne kan beskyttes.
 • Aktien er i år faldet betydeligt mere end det generelle danske marked. Det har gjort prissætningen meget lav. Meget dårligt er således allerede indregnet i aktiekursen, og blandt andet på denne baggrund fastholder vi TCM Group som en langsigtet god placeringsmulighed. Usikkerheden er dog stor på kort sigt, men langsigtet rummer aktien upside.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.