Bemærk at denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktietegning med fortegningsret for gamle aktionærer foregår i perioden 5. – 18. april                      

 

Aktietegningen sker i forholdet 3:1 til kurs 105. Tegningsretter handles i perioden 3. – 16. april. Investorer, der ejer ca. 30 % af aktiekapitalen (inklusive Sydbank med 5,3 %), har afgivet tilsagn om at tegne forholdsmæssig andel. Sydbank garanterer fuld tegning og er market maker. Nettoprovenuet vil udgøre ca. 438 mio. kr.

 

Børskursen er blevet presset ned i lyset af det forestående store udbud af nye aktier, og dagskursen (108) ligger tæt på tegningskursen (105).

 

Styrkelsen af egenkapitalgrundlaget er udgangspunktet for gennemførelse af den 4-årige strategiplan ”Nye veje”. Målet er at fortsætte væksten og at opnå en stor forbedring af indtjeningen. Første skridt bliver en omlægning af Sparekassens ansvarlige lån med henblik på en årlig rentebesparelse på ca. 30 mio. kr.

 

Aktien handles til særdeles lave og dermed attraktive nøgletal med en P/E(2018E) på ca. 8 og kurs/indre værdi på 0,7. Betaling af udbytte blev suspenderet for 2017 pga. ønsket om den store aktietegning. Niveauet har ellers været ca. 3,0 kr. pr. aktie. Ud fra vores estimat for indtjeningen i år og udlodning af 25 % heraf som udbytte er indikationen betaling af 2,5 kr. i foråret 2019. 

 

Vurderet som aktie er kernepunktet perspektivet med udsigt til et markant løft i indtjeningsevnen frem mod 2021 ved gennemførelse af strategiplanen ”Nye veje”. Ambitionen er at opnå en egenkapitalforretning på mindst 9-11 %. Med en indre værdi efter aktietegningen på 153 svarer det til et mål for indtjeningen pr. aktie (EPS) på 15,3. Selv om det først påregnes opnået i 2021, viser det, at aktien i øjeblikket handles til en særdeles lav børskurs. Den langsigtede P/E beregnet ud fra måltallet er med andre ord helt nede på 6,9 (105/15,3), hvis man tager udgangspunkt i tegningskursen.

 

Risikoprofilen må vurderes som lav. Samarbejdet med Totalkredit/Nykredit om boliglån har stor betydning. 

 

Børskursen anses at befinde sig i et lavpunkt presset ned af den forestående aktietegning. Aktieinfos vurdering skifter fra Afvent køb til Køb.

 

Det skal bemærkes, at indholdet i nærværende skrift angår aktien, der handles i København, Danmark. I visse lande gælder speciel lovgivning for aktietegning, hvilket læseren selv må undersøge og overholde.  

 

Hele analysen kan læses via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.