Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 24-02-2021

 

Kurs på analysetidspunktet: 98

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 90- 110

Kursudvikling 12-18 mdr.: 110 - 120

 

Før skat resultatet ventes i 2021 at stige 24-41 % til 300-340 mio. kr. Det vil gøre en i forvejen billig aktie endnu billigere. Sparekassen har i 2020 foretaget ekstra hensættelser baseret på ledelsesmæssige skøn for eventuelle tab på udlån.

       

  • Basisindtjeningen steg i 2020 med 13 % til 351,6 mio. kr. Før skat resultatet faldt til 242 mio. kr. (251), mens resultat efter skat steg marginalt til 229 mio. kr. (227). Udviklingen i 2020 må betegnes som tilfredsstillende, da det er inklusiv store ekstraordinære ledelsesmæssige skøn for hensættelser på 166,6 mio. kr. Sparekassens mål for resultat efter skat i forhold til egenkapitalen er niveauet 9-11 %. Grundet de store hensættelser landede tallet i 2020 på 6,9 %, men korrigeret for hensættelserne var tallet 11,14 %.

 

  • Sparekassen følger strategiplanen ”NYE VEJE”, der frem mod udgangen af 2021 skal sikre vækst, øget effektivitet, højere indtjening, forbedret rentabilitet og et robust fundament kapitalmæssigt. Set i forhold til lanceringstidspunktet i 2018 skal planen sikre besparelser på ca. 100 mio. kr. årligt. En stor del af den positive effekt er opnået ved omlægning af den ansvarlige kapital til lavere renter og stigende forretningsaktivitet. Man er godt på vej mod at indfri målene - især henset til udsigten til stigende indtjening i 2021.

 

  • Selvom sparekassen ikke har oplevet væsentlige tab som følge af Covid-19 krisen, har man baseret på ledelsesmæssige skøn foretaget reservationer på 166,6 mio. kr. i 2020 til 211,9 mio. kr. svarende til 1,75 % af udlånene. Det er sket desuagtet at kundeboniteten generelt er blevet forbedret. Det er derfor fortsat Aktieinfos vurdering, at der kan blive foretaget tilbageførsel af en del af de ekstra hensættelser i de kommende år til gavn for indtjeningen.

 

  • Sparekassen har et stort indlånsoverskud, hvorfor grænserne for, hvornår kunderne skal betale negative renter er blevet reduceret her i januar. Det vil øge bidrage til at løfte indtjeningen.

 

  • Aktien handler til en P/E 2021E på blot 6,2 og et kurs/indre værdi forhold på 1,6. Aktien er god langsigtet placeringsmulighed.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.