Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 18-08-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 85

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

Sparekassen nærmer sig de fastlagte finansielle mål i strategiplanen "NYE VEJE". 2020 bliver et unormalt år som følge af ekstra ledelsesmæssige skøn for hensættelser relateret til Covid-19. Der er udsigt til et stort løft i indtjeningen fra 2021.

       

  • Sparekassen følger strategiplanen ”NYE VEJE”, der frem mod udgangen af 2021 skal sikre vækst, øget effektivitet, højere indtjening, forbedret rentabilitet og et robust fundament kapitalmæssigt. Set i forhold til lanceringstidspunktet i 2018 skal planen sikre årlige besparelser på ca. 100 mio. kr. årligt. En stor del af den positive effekt er allerede opnået ved omlægning af den ansvarlige kapital til lavere renter.       
  • Basisindtjeningen er i år steget med 16%. Det skyldes stigende indtjening og lavere omkostninger – to af elementerne i ”NYE VEJE”. Indtjening pr. omkostningskrone skal som mål nå op på 1,7 kr. i 2021 og er nu kommet op på 1,54 kr. Ultimo 2018 var tallet 1,25 kr. Personale- og administrationsomkostningerne skal reduceres til at udgøre 1,75 % af forretningsomfanget. Ultimo 2018 var tallet 2,09% og nu er det 1,81%. Det går absolut den rigtige vej.
  • Det samme gælder for solvensen og alle lovmæssige krav til kapitaldækning m.m. Kundernes bonitet styrkes. Alligevel vælger ledelsen på baggrund af skøn at øge hensættelserne til eventuelle negative effekter af Covid-19. Det gør 2020 til et unormalt år indtjeningsmæssigt. Aktieinfos vurdering er, at der kan blive basis for tilbageførsel af en del af disse ekstra hensættelser i de kommende år, hvis ikke dansk økonomi oplever en yderligere forværring som følge af Covid-19.
  • I år har Sparekassen Sjælland – Fyn købt aktier i Lollands Bank og sikret sig en ejerandel på over 20%. Aktieinfo vurderer, at dette sker som led i et forsøg på en fusion. Det vil udvide den geografiske dækning til Sydsjælland og Lolland/Falster. En eventuel fusion burde være ideel for begge parter.
  • Aktien er billig baseret på Aktieinfos estimer for årets indtjening. Estimeret P/E for 2020 er på blot 8,7. Uden det ekstra ledelsesmæssige skøn for hensættelser, ville P/E-tallet være endnu lavere. Kurs/indre værdi forholdet er på 0,51. Dvs. at man kan købe sig ind i aktien med en discount på 49% set i forhold til den aktuelle opgørelse af egenkapitalen.
  • Aktien er et godt langsigtet køb. Risikoen er, hvis Covid-19 trækker lange og dybe spor i dansk økonomi med betydelige prisfald på fast ejendom, stigende arbejdsløshed og et markant stigende renteniveau.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.