Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 17-08-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 173,5

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 170- 210

Kursudvikling 12-18 mdr.: 210 - 250

 

 

Sparekassen Sjælland – Fyn er kommet tilfredsstillende igennem første halvår og konkretiserer forventningerne til årets resultat før skat til 425-510 mio. kr. Basisindtjeningen er i halvåret stegt med 5 %. Det går godt for sparekassen, hvis aktie fortsat kan erhverves til en pris under indre værdi. Der er i halvåret udloddet 6,0 kr. i udbytte.

 

Strategiplanen ”NYE VEJE” blev lanceret i 2017 for perioden frem til 2021. Planens økonomiske mål er nået med en styrkelse af kapitalforholdet, øget effektivitet og en markant fremgang i indtjeningen.

 

I april har sparekassen lanceret en ny fire-års plan for perioden til udgangen af 2025 kaldet ”Mod nye mål”. De økonomiske mål er fortsat at øge effektiviteten og nedbringe omkostningsprocenten til under 50 % senest fra regnskabsåret 2026. Rentabiliteten og soliditeten skal desuden styrkes endnu mere. Via en række interne tiltag skal det lykkes at øge forretningsomfanget med årligt 4-8 %. Der er tale om ambitiøse men også opnåelige mål, der vil forbedre indtjeningen markant.

 

Udover de økonomiske delmål er der også en række blødere mål, idet sparekassen ønsker at gøre Sjælland og Fyn til et bedre sted at leve, arbejde og drive virksomhed. Sparekassen sætter også nye ESG-aftryk ved at investere i delebilsordninger, og teknologi, der kan forbedre miljøbelastningen i rensningsanlæg. På hovedsædet er der desuden investeret i solcelleanlæg og el-ladestandere.

 

Nærhedsprincippet med rådgivning i kundernes øjenhøjde kombineret med god medarbejderpleje skal bidrage til at kunne fastholde og tiltrække såvel kunder som medarbejdere. I første halvår har sparekassen tildelt alle medarbejdere (dog ikke direktionen) et engangsbeløb som kvittering for medarbejdernes gode indsats i en periode, der har stillet krav om stor omstillingsparathed.

 

Sparekassen Sjælland – Fyn fortsætter med at vokse sit forretningsomfang. Der er fortsat høj aktivitet med omprioritering af realkreditlån, ligesom udlånet vokser. Som et kundevenligt tiltag vil privatkunder med en NemKonto fra 01-09-2022 ikke længere skulle betale negative renter. På erhvervskonti hæves renten med 0,5 %, ligesom udlånsrenterne tilsvarende løftes.

 

I takt med at renten i Danmark formentlig stiger yderligere, kan det føre til lavere aktivitet på ejendoms- og fondsmarkedet. Markant stigende renter kan øge risikoen for kundetab. Langsigtet er der jævnfør den nye strategiplan dog fortsat basis for, at Sparekassen Sjælland – Fyn kan forbedre indtjeningen, hvorfor aktien får en langsigtet købsanbefaling.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.