Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 17-02-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 99

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

 

2019 blev et år med en flot og stigende indtjening. Kursmæssigt gav det et afkast til aktionærerne inkl. udbytte på 14,6 %. For 2020 forventer ledelsen et resultat på niveau med i 2019, dvs. før skat på 230-270 mio. kr. (252 i 2019). Udbyttet hæves fra 2,5 til 3,0 kr. Aktien handles til P/E på 8,5 og K/I på 0,6. Markant højere indtjening er målet i strategiplanen.

       

  • Sparekassen er midtvejs i gennemførelsen af strategiplanen ”NYE VEJE”, der dækker årene 2018-2021. Planen følges og sigter mod at opnå vækst, øget effektivitet, højere indtjening pr. omkostningskrone, sikre god rentabilitet og et robust fundament kapitalmæssigt. Planen vil reelt give besparelser på ca. 100 mio. kr. årligt, og der er desuden allerede opnået en positiv effekt på 38,5 mio. kr. fra omlægning af den ansvarlige kapital. Det blev muligt takket være den store aktietegning i 2018, og kapitalstrukturen er nu bragt endelig på plads.

  • Omkostningerne styres stramt. Cirka 10 % af medarbejderne er fratrådt ved naturlig afgang og pensionering i 2019, men ikke desto mindre har man formået at løfte forretnings- og aktivitetsomfanget.

  • Indtjeningen har i 2019 været positivt påvirket af et meget stort omfang af realkredit-låneomlægninger, hvilket har medført stigende gebyrindtægter. Det gavner samtidig kundernes risikoprofil. I 2020 forventes omfanget at normalisere sig.

  • Solvensmæssigt har Sparekassen en høj kapitalprocent på 20,1 %.

  • Målsætningen for egenkapitalens forrentning efter skat i 2021 er 9-11 % (2019: 7,2 %). Indtjening pr. aktie skal med andre ord bringes op i et niveau (udregnet med afsæt i 2019) på 15-19 kr. i løbet af de næste to år mod 11,7 i 2019. Planen betyder, at indtjeningen vil stige markant med fuld effekt i 2022 via vækst og effektivisering.

  • Aktien handles til P/E på 8,5 (99/11,7) og kurs/indre værdi på 0,6 (99/164,7). Det er billigt.

  • Udbyttebetalingen for 2019 foreslås hævet til 3,0 kr. (2,5). Bestyrelsen har tidligere indikeret, at man overvejer at revurdere udlodningspolitikken til en kombination af udbytte og køb af egne aktier. Det vil være aktionærvenligt og fornuftigt, da kurs/indre værdi ligger nede på 0,6. Årsregnskabet indeholder dog intet herom.

  • Vi mener, at aktien er undervurderet men skal samtidig pointere, at aktien næppe vil kunne stige markant hurtigere end den generelle udvikling for banksektoren i Danmark. Tingene hænger sammen, uanset hvor billig en aktie kan forekomme.

 

Hele analysen kan læse via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.