Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 17-02-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 215

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 185- 230

Kursudvikling 12-18 mdr.: 230 - 250

 

 

Rekordresultat i 2021 med et resultat før skat på 531 mio. kr. – en fremgang på 120 %. Sparekassen melder bredt ud for 2022 med forventning om et før skat resultat på 385-510 mio. kr. Aktieinfo forventer, at 2022 ender i den øvre ende af udmeldt interval. Der foreslås et udbytte på 6,0 kr.

       

  • 2021 blev et særdeles godt år for Sparekassen Sjælland – Fyn og aktionærerne, der så aktiekursen stige med 83 %. Pengeinstitutterne blev over en bred kam sidste år begunstiget af faldende renter, hvilket medførte høj aktivitet omkring realkreditlån, stigende fondsmarkeder med høj kundeaktivitet og lave tab og hensættelser. Sparekassen opnåede stigende indtægter og samtidig faldende udgifter. Alt gik sparekassens vej i 2021.

 

  • Ledelsen guider forsigtigt og bredt ud for 2022 med et estimat før skat på 385-510 mio. kr. Aktieinfo forventer, at vi lander i den øvre ende af udmeldt interval, idet der fortsat er mulighed for interne effektiviseringer og at øge indtjening pr. omkostningskrone. Her nåede man nemlig ikke helt i mål i forhold til målsætningen i strategiplanen for perioden 2018-2021.

 

  • Strategiplanen NYE VEJE har styrket sparekassens kapitalforhold, øget effektiviteten og sikret markant fremgang i indtjeningen. Før skat resultatet er således steget fra 230 mio. kr. i 2018 til 531 mio. kr. i 2021. Ledelsen vil fremlægge en ny strategiplan senest i april måned. Vi forventer, at sparekassen fortsat vil arbejde på at øge effektiviteten, således at indtjening pr. omkostningskrone vil blive forbedret i de kommende år.

 

  • Aktien er gået fra at være ekstremt billig målt på nøgletal til at være fair prissat. Aktieinfo ser derfor kortsigtet ikke basis for yderligere markant kursfremgang. Det kan dog ændre sig, hvis ledelsen fremlægger en ambitiøs og opnåelig strategi for de kommende år.

 

  • Langsigtet er der fortsat basis for, at Sparekassen Sjælland – Fyn kan skrue på en række interne forhold til gavn for indtjeningen. Stigende rente er en mønt med to sider, idet det kan udvide rentemarginalen til gavn for indtjeningen, men modsat også føre til lavere aktivitet på ejendoms- og fondsmarkedet. Markant stigende renter kan øge risikoen for kundetab.

 

  • Langsigtet køb er dog fortsat vores vurdering.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.