Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 15-08-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 186,4

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 185- 210

Kursudvikling 12-18 mdr.: 195 – 225

 

Sparekassen har to gange i første halvår opjusteret forventningerne til nu et før skat resultat på 650-725 mio. kr. Der er således udsigt til et rekordresultat i 2023. Aktien kan erhverves til en kurs/indre værdi på blot 0,85.

 

 

  • Stigende renter, stabile ejendomspriser og lav arbejdsløshed sikrer gode forhold for Sparekassen Sjælland-Fyn, der øger renteindtægterne markant og holder kundetabene nede. Samtidig har sparekassen opretholdt en høj sikkerhedsbuffer i form af hensættelser. Det er et godt sikkerhedsnet, hvis dansk økonomi måtte blive ramt af recession.
  • Sparekassen har fortsat et højt likviditetsoverskud, og her nyder man nu godt af positive renter på indestående i Nationalbanken. Dette sammen med en stigning i erhvervsudlån har sikret en stigning i netto renteindtægterne på hele 26 %.
  • I de senere år har sparekassen haft høje gebyr- og provisionsindtægter som følge af kundernes omlægning af kreditforeningslån. Interessen herfor er dog dalende som følge af det stigende renteniveau, og derfor falder gebyr- og provisionsindtægterne med 8 %. Samlet er netto rente- og gebyrindtægterne dog steget med 7 %, hvilket har sikret en stigning i basisindtjeningen på 8 %.
  • Det går rigtig godt for sparekassen, der i år har udloddet 6 kr. i udbytte.
  • Sparekassen effektuerer på strategiplanen ”Mod nye mål”, der har som mål at gøre sparekassen til det foretrukne valg for både kunder og medarbejdere i lokalområdet, ligesom de finansielle resultater frem mod 2025/26 skal styrkes og skabe shareholder value. Det skal blandt andet ske ved at reducere omkostningsprocenten til 50 % mod 61,2 % pr. 30-06-2023.
  • For 2023 ventes nu efter to opjusteringer et før skat resultat på 650-725 mio. kr. (oprindeligt 500-600 mio. kr. ved regnskabsåret start). Jævnfør sparekassens estimat svarer dette til et resultat pr. aktie på 28,3-31,6 kr.
  • Aktieinfo estimerer et resultat i midten af udmeldt interval på 680 mio. kr., hvilket svarer til 29,6 kr. pr. aktie. Implicit værdisætter vi aktien til en P/E 2023E på blot 6,3. Det er lavt i forhold til branchegennemsnittet. Et andet positivt element er, at aktien handler til et kurs/indre værdiforhold på blot 0,85.
  • Det giver god mening at opretholde en position i Sparekassen Sjælland-Fyn, også selvom det næppe kan gå meget bedre på den korte bane med renteindtægterne. Imidlertid har sparekassen mulighed for at kompensere for eventuel stagnation/nedgang i renteindtægterne via forbedret og mere effektiv drift, hvis omkostningsprocenten over de kommende år kommer til niveauet 50 %. Desuden har sparekassen mulighed for at udvide den geografiske tilstedeværelse til Lolland, Falster og Møn.
  • Set på sektorniveau er det Aktieinfos vurdering, at pengeinstitutterne for nærværende næppe kan trække ret meget højere op i kurs. På sigt bør sparekassen dog handle tættere på indre værdi (218,3 pr. 30-06-2023), hvilket gør aktien til en god langsigtet anlægsplacering.

 

Hele analysen kan tilgås via dette link.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.