Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 11-11-2020

 

 

Kurs på analysetidspunktet: 86

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 80 - 95 (før 80 - 90)

Kursudvikling 12-18 mdr.: 100 - 120 (uændret)

 

Sparekassen nærmer sig de fastlagte finansielle mål i strategiplanen "NYE VEJE". 2020 bliver et unormalt år, som følge af ekstra ledelsesmæssige skøn for hensættelser relateret til Covid-19. Der er udsigt til et løft i indtjeningen fra 2021.

 

       

  • Sparekassen følger strategiplanen ”NYE VEJE”, der frem mod udgangen af 2021 skal sikre vækst, øget effektivitet, højere indtjening, forbedret rentabilitet og et robust fundament kapitalmæssigt. Set i forhold til lanceringstidspunktet i 2018 skal planen sikre besparelser på ca. 100 mio. kr. årligt. En stor del af den positive effekt er opnået ved omlægning af den ansvarlige kapital til lavere renter og stigende forretningsaktivitet.       

 

  • Basisindtjeningen er i år steget med 15%. Det skyldes stigende indtjening og lavere omkostninger – to af elementerne i ”NYE VEJE”. Indtjening pr. omkostningskrone skal som mål nå op på 1,7 kr. i 2021 og er nu kommet op på 1,5 Personale- og administrationsomkostningerne skal reduceres til at udgøre 1,75 % af forretningsomfanget. Målet er næsten nået med et niveau på 1,79 % pr. 30-09-2020.

 

  • Covid-19 har medført en stigning i de ledelsesmæssige skøn for hensættelser, selvom kundeboniteten generelt er forbedret, og sparekassens kunder ikke endnu har oplevet udfordringer, hverken på privat- eller erhvervsdelen. Aktieinfos vurdering er, at der kan blive foretaget tilbageførsel af en del af disse ekstra hensættelser i de kommende år til gavn for indtjeningen.

 

  • Sparekassen har en god geografisk dækning af store dele af Sjælland og Fyn. I år har sparekassen sikret sig en ejerandel på over 20 % i Lollands Bank, hvilket vi ser som forløber for en fusion, der vil udvide forretningen til også at omfatte Vordingborg-området og Lolland-Falster.

 

  • Aktien handler til en P/E på blot 7,5 og et kurs/indre værdi forhold på 1,5. Aktien synes derfor at være en god langsigtet placeringsmulighed. På det seneste er interessen for de store børsnoterede pengeinstitutter steget – nu mangler vi blot at investorerne også ser nedad i børslisterne.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.