Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 11-06-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 84

 

Anbefaling:

 

Kort sigt: Køb

 

Langt sigt: Køb

 

Flot start på året med en stigning i basisindtjeningen på 38%. Et ledelsesmæssigt skøn for ekstra hensættelser på 77,9 mio. kr. som følge af Covid-19 trækker ned i helhedsbilledet. Sparekassen nærmer sig de fastlagte finansielle mål fremsat i strategiplanen ”NYE VEJE”. 2020 bliver et unormalt år, mens der er udsigt til et stort løft i indtjeningen fra 2021.

       

  • Sparekassen er midtvejs i gennemførelsen af strategiplanen ”NYE VEJE”, der dækker årene 2018-2021. Planen følges og sigter mod at opnå vækst, øget effektivitet, højere indtjening pr. omkostningskrone, sikre god rentabilitet og et robust fundament kapitalmæssigt. Planen vil reelt give besparelser på ca. 100 mio. kr. årligt, og der er desuden allerede opnået en positiv effekt på omlægning af den ansvarlige kapital. Det blev muligt takket være den store aktietegning i 2018, og kapitalstrukturen er nu bragt endelig på plads.

  • I år har Sparekassen Sjælland – Fyn købt aktier i Lollands Bank og sikret sig en ejerandel på over 20 %. Aktieinfo vurderer, at dette sker som led i et forsøg på en fusion. Det vil udvide den geografiske dækning til Sydsjælland og øerne. En eventuel fusion burde være ideel for begge parter.

  • Sparekassen efterlever med stor afstand alle lovmæssige krav til kapitaldækning m.m., ligesom kundernes bonitet er blevet forbedret i løbet af det sidste år. Vi betegner derfor risikoen i aktien som lav. Sparekassens hensættelser er i et niveau, der burde være fuldt ud tilstrækkelige også til at stå igennem en eventuel krise, som den aktuelle foranlediget af Corona. Vores vurdering er, at der kan blive basis for tilbageførsel af en stor del af disse ekstra hensættelser.

  • Aktien er billig med et estimeret P/E-niveau for 2020 på blot 10,0. Uden det ekstra ledelsesmæssige skøn for hensættelser, ville P/E-tallet være endnu lavere. Kurs/indre værdi forholdet er på 0,5. Dvs. at man kan købe sig ind i aktien med en discount på 50% set i forhold til den aktuelle opgørelse af egenkapitalen.

  • Aktieinfo finder aktien markant undervurderet. Desværre kan aktien næppe gå enegang og udvikle sig bedre end den generelle udvikling for pengeinstitutsektoren i Danmark. Risikoen i aktien er, hvis Corona-krisen kommer til at trække lange og dybe sport i dansk økonomi med betydelige prisfald på fast ejendom og et markant stigende renteniveau. Nu og her er der ikke tegn på en dyb krise snarere midlertidige udfordringer.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.