Bemærk at denne analyse er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland - Fyn den 08-11-2018

 

Kurs på analysetidspunktet: 95

 

Anbefaling:

Kort sigt: køb 

Langt sigt: køb 

 

 

Konklusionen af denne analyse:

 

  • Indtjeningen presses i år af en relativ stor stigning i omkostningerne, der forventes at toppe i år. Indtægterne stagnerer pga. lav rente selv om volumen i balanceposterne vokser med 6 % og tilgangen af kunder fortsætter.

  • Nedskrivninger på udlån er lave, og risikoen for nye tab på landsbrugskunder anses for at være under kontrol.

  • Med aktietegningen blev der tilført 437 mio. kr., og solvensdækningen er dermed bragt på plads. Det åbnede mulighed for refinansiering af dyre lån bestående af hybridkapital og efterstillede kapitalindskud. Besparelsen herfra vil udgøre 35 mio. kr. i 2019. Til gengæld indebærer denne forøgelse af egenkapitalen på ca. 20 %, at rentabiliteten opgjort som egenkapitalforrentning i de nærmest kommende år trækkes nedad. Gearingen er jo reduceret. Alle punkter i Tilsynsdiamanten efterleves med stor margin.

  • Kapitalprocenten opgøres totalt til 16,8 % og 12,5 % alene ud fra den egentlige kernekapital. Det individuelle krav til solvens er fastlagt til 9,6 % plus en buffer på 1,9 %, i alt 11,5 %. Kapitalmæssig overdækning er dermed 5,3 % svarende til 916 mio. kr.

  • Kundetilgangen hidtil i år er på 4.000, og antallet af kunder er vokset til over 160.000.

  • Udviklingen i de kommende år drejer sig om at gennemføre strategiplanen Nye Veje, der skal forbedre indtjeningsevnen til gavn for aktionærerne og dermed sikre Sparekassen en fremtid som selvstændig virksomhed. Metoden består i effektivisering, forbedret kundeservice og målrettet salgsindsats. Vækst skal skabe væsentligt større indtægter, samtidig med at omkostningerne skal holdes under stram kontrol. Hovedmålet er at opnå en egenkapitalforrentning på 9-11 % efter skat.

  • Sparekassens risikoprofil må overordnet betragtet vurderes som værende lav set i forhold til branchens andre virksomheder.

  • Samarbejdet med Totalkredit/Nykredit om boliglån har central betydning for at kunne betjene privatkunder tilfredsstillende. Det samme gælder for brugen af Bankdata inden for IT. Disse leverandører/samarbejdspartnere har afgørende betydning.

  • Aktien handles på et meget lavt kursniveau med attraktive nøgletal: P/E (2018E) 8,9 og et Kurs/Indre værdi forhold på 0,6.

  • Den igangværende oprulning af skandalelignende forhold hos flere store banker kan åbne nye muligheder for at udvide aktiviteten. Mange kunder overvejer nu at skifte bank. Aktien må anses som en attraktiv købsmulighed på langt sigt. Samme vurdering gælder også på kort sigt, men bankaktier er i øjeblikket ramt af mistillid og kursniveauet er derfor presset nedad.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.