Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland – Fyn 07-05-2021

 

Kurs på analysetidspunktet: 128,5

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 110- 140

Kursudvikling 12-18 mdr.: 140 - 160

 

Flot start på året præget af høj aktivitet med stigende indtægter og faldende omkostninger. Ultimo april løftedes forventningerne til årets resultat før skat til 350-425 mio. kr. (før 300-340). Q1 regnskabet er meget tilfredsstillende.

       

  • Baseret på de opnåede resultater i Q1 ser Aktieinfo basis for endnu en opjustering i årets løb. Vores estimat for årets resultat før skat er på 450 mio. kr. og altså dermed over ledelsens udmelding. Vi forventer lave nedskrivninger og et fortsat højt aktivitetsniveau året igennem.

 

  • Alle finansielle mål oplistet i strategiplanen ”NYE VEJE”, der blev lanceret i 2017, er opfyldt før tid, hvilket har sikret en høj effektivitet og dermed stigende indtjening. Den har også bidraget til at styrke kapitalgrundlaget.

 

  • Sparekassen begunstiges som resten af pengeinstitutsektoren af den lave rente, der medfører høj aktivitet på boligmarkedet og dermed også omkring optagelse af realkreditlån. Den lave rente og de stigende boligpriser bidrager desuden til at holde tabene lave. De statslige hjælpepakker bidrager også til at afbøde negative konsekvenser af Covid-19 nedlukningerne. Sparekassen har derfor hidtil kun haft få tab med direkte relation til Covid-19. Sparekassen har foretaget store hensættelser til imødegåelse af eventuelle Covid-19 relaterede tab. Vi ser basis for, at en stor del af hensættelserne kan tilbageføres.

 

  • Sparekassen sikrede sig sidste år en aktiepost på over 20 % i Lollands Bank. Tidligere i år har man desuden købt en ejerandel på over 20 % i Nordfyns Bank. Disse opkøb kan være begrundet i en aktiv investerings-strategi, eller være for  at afholde andre i at komme ind på sparekassens geografiske dækningsområde eller en forløber for eventuelle fusioner.

 

  • Vi estimerer et nettoresultat til aktionærerne på 370 mio. kr. i år svarende til et resultat pr. aktie på 21,3. Så selv om aktiekursen år til dato er steget med 43 % handler den til billige multipler. P/E 2021 kan estimeres til 6,0, mens kurs/indre værdi ligger på 0,7. Aktien synes fortsat at være en god langsigtet placeringsmulighed.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.