Aktieanalyse af Sparekassen Sjælland–Fyn 12-02-2024

 

Kurs på analysetidspunktet: 210

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 200-225

Kursudvikling 12-18 mdr.: 215–230

 

 

 

Sparekassen opnåede i 2023 et resultat efter skat på 558,4 mio. kr., hvilket forrenter primo egenkapitalen med 13,5 % p.a. Før skat var resultatet på 700,6 mio. kr., og i 2024 guider sparekassen et før skat resultat på 650-750 mio. kr. De gode tider forventes således at fortsætte i 2024.

 

  • I 2023 steg nettorente- og gebyrindtægterne med 10 % og basisindtjeningen med 9 %.
  • Udgifter til personale og administration steg med 7 %, men korrigeret for engangsforhold kun med 4 %.
  • Indlånsmassen steg med 4 %, mens udlån steg med 8 %. Erhvervsudlån steg 15 % mens udlån til privatkunder steg med 4 %. Vækst i udlånet har bidraget til at løfte nettorenteindtægterne.
  • Nedskrivninger lå på et lavt niveau på kun 15,6 mio. kr.
  • Kapitalprocenten udgør 24,8 %.
  • Det indstilles til generalforsamlingen, at der betales et udbytte på 8,00 kr. pr. aktie, hvilket er det højeste niveau siden børsnoteringen i 2015.
  • I 2024 forventes et resultat før skat på 650-750 mio. kr. og en vækst i basisindtjeningen på 10-15 %.
  • Sparekassen effektuerer på strategiplanen ”Mod nye mål”, der har som mål at gøre sparekassen til det foretrukne valg for både kunder og medarbejdere i lokalområdet, ligesom de finansielle resultater frem mod 2025/26 skal styrkes og skabe shareholder value. Det skal blandt andet ske ved at reducere omkostningsprocenten til 50 % mod 61,1 % pr. 31-12-2023. Effekten heraf vil være ca. 150 mio. kr. i lavere omkostninger set i forhold til 2021.
  • Aktieinfo estimerer for 2024 et resultat i midten af sparekassens eget estimat. Det forventes, at sparekassens egen beholdning af aktier annulleres efter beslutning på generalforsamlingen, hvilket reducerer antal udestående aktier til ca. 16,95 mio. styk. Baseret på disse forudsætninger handler aktien til en P/E 2024E på blot 6,8. Kurs/indre værdi forholdet er på blot 0,89.
  • Hvis sparekassen i løbet af året beslutter at igangsætte et nyt program om køb af egne aktier, kan man lægge ti kr. oveni de nedenstående kursintervaller.

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.