Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 26-02-2021

 

Kurs på analysetidspunktet: 450

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 430 – 480

Kursudvikling 12-18 mdr.: 480 – 530

 

 

Solar nåede i 2020 de finansielle mål, som blev lanceret med strategiplanen Core i 2017. Nu sættes der nye mål med Core+ for perioden 2021-2023. I 2020 steg EBITA med 26 % trods et lille fald i omsætningen.

 

  • I 2017 iværksatte ledelsen en strategisk omlægning med fokus på Kerneforretningen, stram omkostningsstyring og viderebygning på de iværksatte digitaliseringstiltag. Resultaterne af denne strategi taler sit klare sprog. Målet var, at EBITA-marginen i Kerneforretningen skulle løftes til min. 4,0 % og afkastet af den investerede kapital efter skat til 12 %. De faktisk opnåede resultater blev 4,2 % for EBITA og 15 % for investeret kapital efter skat.

 

  • 2020 blev et godt år for Solar, idet EBITA steg med 26 % til 455 mio. kr. trods et lille fald i omsætningen til 11.465 mio. kr. Den primære årsag til omsætningsfaldet skyldes en bevidst beslutning om at udfase en række produkter, hvor dækningsbidraget ikke var tilfredsstillende. Solar høster nu for alvor frugterne af de senere års massive investeringer på IT-området. Ordrehåndtering, lagerdrift og logistik på tværs af grænserne er blevet digitaliseret, og e-salg overstiger nu 60 % af koncernomsætningen. Det giver stordriftsfordele omkring lagerhåndtering og en mere effektiv og sikker levering overfor kunderne. Det har desuden givet mulighed for at øge konceptsalget og udvikling af konceptet Total Cost of Ownership med store fordele for kunderne. Med unikke løsninger knytter Solar kunderne tæt på sig.

 

  • Strategiplanen Core+ bygger videre på det digitale koncept, som nu er fuldt udbygget i alle lande. Det skal give grobund for mersalg indenfor fire strategiske fokusområder: koncept, klima & energi, industri og handel. Der er lagt planer for, hvordan salget i de fire fokusgrupper skal øges med stigende indtjening til følge. De finansielle mål frem mod 2023 er at sikre en EBITDA-margin på over 6 % svarende til et afkast af den investerede kapital efter skat på over 17 %. Konceptsalg og salg til industrikunder skal vokse til at udgøre hhv. 25 % og 30 % af omsætningen i Kerneforretningen, og andelen af e-salget skal øges til 70 %. Målene synes opnåelige, og derfor vil der frem mod 2023 være basis for at løfte indtjeningen.

 

  • Som følge af den gode udvikling i 2020 foreslås udbyttet fordoblet til 28 kr. pr. aktie (92 % pay-out-ratio). Solar-aktien har for alvor fået medvind. I 2020 steg aktiekursen inklusiv udbyttet 25 %. År til dato er aktiekursen steget med yderligere 25 %. Dette til trods er aktien ingenlunde dyr med et P/E-niveau på 14,8 og et kurs/indre værdi forhold på 1,9.

 

  • Aktien vurderes som en attraktiv placeringsmulighed for investorer med en flerårig horisont og ønske om både et højt direkte udbytteafkast og mulighed for værdistigning baseret på sund vækst og god performance i forretningen. Risikoprofilen må vurderes som normal (konjunkturfølsomhed). Kortsigtet mener vi dog aktien er fair prissat, og derfor ser vi begrænset upside.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.

Klik her for at acceptere
Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.