Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 21-08-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 286

 

Anbefaling:
Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

 

 

Back to basis med fokus på kundernes behov og brug af IT til at forbedre beslutninger om teknisk udstyr

    

  • Trods generelt gode tider med høj aktivitet er Solar´s indtjening endnu ikke nået op på det ønskede niveau. Der er håb om en tæt-på præstation i 2020. Fremgangen er gentagne gange blevet forsinket af indførelse af nye kundetilbud, IT, arbejdsmetoder, lagerhåndtering osv. Kort sagt stiller udviklingen i markedet krav om hurtigt at følge med - og det belaster økonomien. Gevinsterne er ”i ovnen” og burde udmønte sig i de nærmest kommende år.

  • Potentialet består af tre elementer: Momentum i indtjeningen fra kerneforretningen baseret på de allerede gennemførte fornyelser, begyndende afkast på den offensive satsning i Relateret Forretning og endelig værditilvækst fra den langsigtede satsning på en håndfuld unge firmaer, der udvikler IT til brug ved teknisk design mv. i byggeri.

  • Stamforretningen er koncentreret om hovedmarkederne Danmark, Holland, Norge og Sverige med Polen som en nyere satsning. Ideen om geografisk ekspansion er opgivet. I stedet satses på vækst baseret på mere avanceret servicering af kunderne. Det gælder nem varebestilling og hurtig levering. Det gælder miljøvenlige produktløsninger. Det gælder pakkeløsninger til kunderne. Det gælder rammeaftaler med storkunder på tværs af grænserne. Det gælder brug af det nye TCO-koncept med vurdering af Total Cost of Ownership set over hele levetiden af en produktløsning.

  • Solar ønsker at være andet og mere end en stor lagerførende grossist, nemlig at optræde som en værdsat partner for kunderne inden for tekniske løsninger og komponenter.

  • Den fremadrettede offensive satsning er rettet mod segmentet for kunder i Industri. Hensigten er at opnå fordele ved stordrift, hvorved man kan dække behovet hos talrige kunder for levering af komponenter i lavt styktal. Ved at samle indkøb og lager hos Solar kan alle parter høste fælles fordele. Rentabiliteten af denne satsning er endnu ikke godtgjort.

  • Aktien er prissat lavt. P/E (19E) ligger på 13,2. En værdiregulering nedad for aktieposten i BIMobject belaster endog indtjeningen i år. For 2020 er der udsigt til et markant løft i overskuddet. Afkastet på de langsigtede satsninger i Relateret Forretning og associerede selskaber har formentlig en horisont på 5 år, før det får vægt. BIMobject har opnået værdi.

  • Aktien må anses for at rumme et godt langsigtet kurspotentiale. Seneste tal for indre værdi er 211. Udbyttebetalingen for 2018 var på 14 kr. pr. aktie (direkte afkast 4,8 %). Risikoprofilen må vurderes som lav og relateret til konjunkturforhold.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.