Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 19-08-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 317

 

Anbefaling:
Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

 

Gode udsigter for Solar baseret på robust præstationsevne efter en årrække med store omlægninger

  • Det er lykkedes at håndtere Corona-påvirkningerne godt. Modgangen er klaret via højere bruttoavance og reduktion af omkostningerne ved stram styring. Det viser, at selskabet har høj indre styrke.  
  • Guidance for hele året peger i retning af et særdeles flot nettoresultat, men her vejer regulering af aktieposten i BIMobject tungt, idet nedskrivninger kan tilbageføres som følge af en fornyet kursstigning (ejerandel 17%). Den justerede EBITA overskudsgrad ser ud til at nå det ønskede mål på mindst 4,0%.
  • De svage punkter er nu: 1) Risikoen for rentestigning og dermed et generelt økonomisk tilbageslag. 2) Trusler afledt af Corona er ikke overstået eller fuldt kendt. 3) Datterselskabet MAG45 (avanceret logistik; købt i 2016) skal gennemgå en hestekur eller frasælges.
  • Med forbehold for en pt. ikke sandsynlig økonomisk krise i EU-landene må perspektivet for Solar’s udvikling anses for lovende i de kommende 3-5 år. Man er nået afkastfasen efter gennemførelse af en række store omlægninger og udvikling af IT til håndtering af kundeordrer i form af en gennemgribende digitalisering. Afkastet på den investerede kapital kan dermed stige, og det frie cash flow blive forbedret. 
  • Aktien må vurderes som en attraktiv placeringsmulighed for investorer med en flerårig horisont og ønske om både et højt direkte udbytteafkast og mulighed for værdistigning baseret på sund vækst og god performance i forretningen. De supplerende netværksselskaber rummer i tilgift en ekstra gevinstmulighed.
  • Ud fra den justerede (normaliserede, kontinuerte) indtjening handles aktien til P/E 9,3 (317/34) og et forventet direkte udbytteafkast på 5,0%. Kurs/indre værdi forholdet er 1,4. Risikoprofilen må vurderes som normal (konjunkturfølsomhed).

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.