Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 18-08-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 708

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 650 – 750

Kursudvikling 12-18 mdr.: 750 – 900

 

12,9 % rapporteret vækst i første halvår. EBITDA-marginen er steget til 7,9 %. Det går fremragende for Solar, og ledelsen har nu for anden gang i år løftet de finansielle mål for 2022. Aktien er decideret billig med handel til en P/E 2022E på blot 8,3.

 

  • Solar har medvind som følge af en fortsat høj efterspørgsel indenfor byggeaktivitet, øget aktivitet overfor industrikunder og produkter målrettet den grønne omstilling, der øger efterspørgslen efter varmepumper, el-ladestandere m.m. Alle lande og segmenter har leveret overbevisende vækst og indtjening i første halvår.
  • På denne baggrund har Solar to gange i år løftet forventningerne til omsætning og indtjening. En del af den ventede indtjeningsfremgang skyldes dog engangseffekter fra prisstigninger.
  • Baseret på selskabets og Aktieinfos estimater for 2022 handler aktien til en P/E på blot 8,3hvilket er meget billigt for et selskab med en solid balance, høj egenkapitalandel, høj egenkapitalforrentning, stærk aktivitetsfremgang og stigende indtjening.
  • Solar har desuden en meget aktionærvenlig politik, og alene i år er der udloddet 2 x 45 kr. i udbytter. Dermed er der returneret hele 658 mio. kr. til aktionærerne i år.
  • Såfremt der kommer en markant nedgang i byggeaktiviteten som følge af stigende rente, vil det kunne påvirke salg og indtjening negativt. En sådan situation synes dog at være indregnet i det aktuelle, og efter Aktieinfos mening lave, kursniveau.
  • Solar har med Core+ strategien som et delmål i 2023 at øge salget til industrikunder til 35 % af koncernomsætningen, hvilket vil gøre Solar mindre afhængig af udviklingen i byggesektoren. Desuden er man i gang med en række tiltag med udbygning af og automatisering af lagrene i flere lande, hvilket vil reducere udgifterne på sigt.
  • Efter en pause i aktiens optur ser vi basis for let fremgang på den korte bane, hvor meget dog vil afhænge af udviklingen generelt på den danske og de internationale aktiebørser. På langt sigt mener vi, at der er basis for en pæn kursfremgang.

 

Hele analysen kan læses via dette link.  
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.