Solar - aktieanalyse den 17-08-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 480

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 475 – 550

Kursudvikling 12-18 mdr.: 675 – 750

 

 

Som leverandør af produkter og løsninger til byggesektoren og industrikunder er Solar naturligvis afhængig af konjunkturerne på de fem kernemarkeder. Stagnation/let tilbagegang i salget er derfor uundgåeligt. EBITDA-marginen fastholdes på et flot niveau over de langsigtede mål. Guidance for 2023 fastholdes, dvs. en omsætning på 13.500 mio. kr. og et EBITDA-resultat i niveauet 900 mio. kr., hvilket vil være det næstbedste opnåede resultat i Solars historie.

 

  • Det går glimrende for Solar trods udfordrende markedsvilkår. Ledelsen guider stagnation eller let tilbagegang i andet halvår. Solar har ikke selv guidet for 2024, men henset til markant nedgang i byggesektoren grundet de høje renter, vil 2024 og måske også 2025 blive udfordrende i relation til levering af produkter og løsninger til byggeriet.
  • Salg til industrikunder vokser i andel af koncernomsætningen, og EBITDA ligger på et særdeles flot niveau. Intentionen er at øge industrisalget til mindst 35 % ved udgangen af i år, så afhængigheden af salg til byggeriet reduceres. For nærværende udvikler industri-segmentet sig godt, men det er klart, at hvis Europa rammes af recession, vil det også ramme Solars salg negativt. Meget vil dog afhænge af, hvor lang og dyb en recession måtte blive, og om den kommer.
  • Salg af klima- og energirigtige løsninger vækster markant, og i dette segment er der basis for gode tider mange år frem. Solar har i år en ejerandel på 51 % af ThermoNova, hvilket åbner for salg af store varmepumper til industrikunder. Her er der på sigt mulighed for at udvide salget til at omfatte de øvrige kernemarkeder, idet salget i første omgang kun sker i Danmark.
  • Selvom Solar leverer i henhold til koncernens egne forventninger, bryder investorerne sig ikke om stagnation/nedgang. Det ses klart af kursudviklingen. Det skal dog bemærkes, at aktien nu handler til en P/E 2023E på 7,6, og det er altså langt under gennemsnittet for danske aktier. For tiden favoriserer investorerne de mere defensive aktier, selvom prissætningen på denne type af aktier er langt højere.
  • Ledelsen har ”hands-on”, idet der tales om flere mulige tiltag til at imødegå kommende udfordringer (omkostningsreduktioner, procesoptimeringer, tilpasning af medarbejderstaben m.m.).
  • Via Solar-aktien køber investorer sig ind i et selskab, der grundet konjunkturerne, kan blive udfordret på kort sigt. Selvom aktiviteten på kort sigt måtte stagnere/falde, vil aktien fortsat være at betegne som billig. Over tid har konjunkturerne altid skiftet mellem op- og nedgang. Hvor lang tid nedgangsperioden varer, kan kun fremtiden vise, men på et tidspunkt bør man som investor overveje at satse på aktier, som rummer value-for-money, er dygtigt ledet, har en over 100 år lang track-record og derfor et stærkt brand, tjener gode penge, handler på lave multipler, har en solid balance, udlodder flotte udbytter, er på forkant i digitaliseringsprocessen, har de rette produkter m.m. - også selvom flertallet af investorerne vender ryggen til.
  • Ledelsen har allerede stillet i udsigt, at EBITDA-marginen vil blive fastholdt på mindst 6,5 % flere år frem. Samtidig kan vi i forbindelse med årsregnskabet i februar 2024 se frem til lancering af nye mål for en ny strategiperiode, hvor ledelsen allerede har adresseret områder, hvor der kan opnås forbedringer, ligesom der vil blive udviklet nye produkter og åbnet nye markedssegmenter.
  • Fra slutningen af 2021 og et år frem var investorerne villige til at betale næsten kurs 700 for aktien. Det svarede til en prissætning på ca. P/E 10. I dag kan aktien købes til P/E 7,6. En genrejsning af aktiekursen sker næppe på helt kort sigt, men langsigtet rummer Solar mere værdi, end den aktuelle kurs afspejler. Langsigtet køb fastholdes, men vi tilpasser det kortsigtede kursspænd lidt ned til 475-550. Vores kursinterval på 12-18 måneders sigt forudsætter, at vi ikke kommer ind i en langvarig recession, og at renten i perioden topper og begynder at falde. Kursmålene er før udbytteudlodninger.

 

 

Hele analysen kan læses via dette link

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.