Solar - aktieanalyse den 17-02-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 622

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 575 – 675 (inkl. udbytteudlodning)

Kursudvikling 12-18 mdr.: 675 – 750

 

 

2022 blev et ekstraordinært godt år for Solar med en omsætningsfremgang på hele 12,9 % og en stigning i EBITDA på 80 %. Indførte en-gangs prisstigninger, volumenvækst og positive effekter fra Core+ strategien sikrede Solar de flotte finansielle resultater. Dette til trods udviklede aktiekursen korrigeret for udbytte sig kun på linje med MidCap indekset. Baseret på ultimo kursen 2022 sat i forhold til sidste års indtjening handlede aktien pr. årsskiftet til en P/E på 6,9. Siden ultimo er kursen steget, ligesom der for i år forventes en lille nedgang i resultat pr. aktie, hvilket medfører en estimeret P/E 2023E på blot 8,6.

 • Solar kan se tilbage på et imponerende 2022. Mere eller mindre alt har udviklet sig bedre, end Solar selv ventede ved starten af 2022. EBITDA er blevet trukket markant op af indførte en-gangs prisstigninger, hvilket har bidraget med 215 mio. kr. til EBITDA. Dertil kommer en stigende volumenvækst på tværs af alle segmenter og lande.
 • Højest vækst blev opnået i Klima & Energi, der øgede salget med 87 %. Her har de stigende energipriser og bæredygtighedsagendaen spillet positivt ind. Salget af varmepumper, solceller og el-ladestandere er vokset markant. Solar har styrket ESG-profilen ved at gøre brug af egne produkter for at reducere CO2-aftrykket. Samtidig kan man bruge egne installationer som et ”udstillingsvindue” overfor kunderne.
 • For nogle år siden investerede Solar i et fælles IT-system med fokus på digitalisering af salget. Samtidig er der investeret i automatiske lagerstyringsfunktioner, der sikrer ensartethed på tværs af lande, en effektiv lagerstyring, sikker levering til kunderne til rette tid og sted. 67 % af sidste års salg blev gennemført digitalt og andelen er stigende. Det giver effektiviseringseffekter og skalerbarhed til gavn for Solar og dets mange kunder.
 • Den bevidste strategi om at udfase salg af produkter, hvor der ikke opnås tilfredsstillende marginer (Better Business) reducerede salget sidste år med 125 mio. kr., men det havde til gengæld en positiv effekt på indtjeningsmarginerne.
 • Core+ strategien blev indført i 2021 med 2023 som udløbsår. De finansielle og ikke finansielle mål er tæt på at blive nået, hvilket også har bidraget til mersalg og øget lønsomhed. Når årsregnskabet for 2023 præsenteres i februar næste år, kommer Solar med en ny strategiplan for 2024-2026, og man har allerede adresseret områder, hvor der kan opnås forbedringer. Derfor tør ledelsen allerede nu stille en EBITDA-margin på over 6,5 % i udsigt i kommende år.
 • Solar er et konjunkturfålsomt selskab, men afhængigheden af udviklingen i byggeriet er over de seneste år blevet reduceret. Blandt andet har den grønne omstilling medført høj efterspørgsel efter el-ladestandere, varmepumper og solceller både til nybyggeri men også som følge af energioptimering af boliger, kontorbygninger, fabrikker, lagre m.m. Konceptsalg har fokus på løsninger, der gør kunderne mere effektive og lønsomme, og samtidig er det en god forretning for Solar selv. Det er et klart mål, at konceptsalget skal vokse i andel set i forhold til koncernsalget, og det går den rigtige vej med deraf afledt stigende indtjening til følge. Industri-segmentet vokser også i størrelse med fokus på handel med kunder, der har aktivitet i flere lande. Her bidrager Solar med løsninger på tværs af landegrænser via et ensartet koncept på tværs af datterselskaberne. Salg til kunder i marine og offshore udvikler sig godt, men også MRO og OEM salget sikrer fremgang. Trade-segmentet er ved at blive udvidet til Sverige og Norge med fokus på såvel bestående kunder men også med åbning til helt nye kundegrupper.
 • Vi ser positivt på, at ledelsen allerede nu tør guide et mål om en EBITDA-margin flere år frem. Desuden er det positivt, at Solar - trods usikre makroøkonomiske tider med frygt for fald i aktiviteten i byggesektoren – fortsat venter en flad udvikling i salget i år, altså ikke decideret nedgang. Solar valgte på det helt rigtige tidspunkt at gøre sig mindre afhængig af byggesektoren.
 • Aktien prisfastsættes aktuelt til en P/E 2023E på 8,6. Det er meget lavt og afspejler manglende tiltro hos investorerne. I det lys er det opløftende, at ledelsen allerede nu nævner, at der fortsat er mulighed for at opnå interne forbedringer, udvikling af nye produkter, åbning af nye markedssegmenter, og at indtjeningen forventes opretholdt (EBITDA-margin på mindst 6,5 %). Ledelsen synes at have hands-on og er klar med nye initiativer.
 • Solar har et mål om at udlodde mindst 35 % af årets overskud i udbytte. Den finansielle stilling er så stærk, at der for 2022 vil blive udloddet 45 kr. i udbytte svarende til en pay-out ratio på 50 %. En stærk balance, høj egenkapitalandel og en gæld på 0,9 x EBITDA muliggør dette. Målet for gearingen er 1,5-3,0 x EBITDA, og det mål ligger man pænt under. Solar har en uudnyttet trækningsret på 710 mio. kr.
 • For 2023 venter Solar stagnerende til let faldende omsætning i alle datterselskaber og let faldende indtjening set i forhold til 2022 (effekt af indførte engangsprisstigninger kan ikke gentages). Første halvår ventes at udvikle sig bedst, mens udsigten for andet halvår er mere usikker.
 • Ser vi mod 2024 er der naturligvis risiko for, at det bliver et år med let faldende aktivitet, hvis byggeriet går i stå, og/eller at økonomierne i Nordeuropa falder markant. Omvendt kan en ny forlænget udgave af Core+ strategien for 2024-26 åbne for nye effektiviseringer og lønsomme tiltag.
 • Langsigtet er aktien en attraktiv placeringsmulighed. Trods makroøkonomisk usikkerhed på den korte bane anses aktien for at være blevet for billig.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.