Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 11-11-2019

 

Kurs på analysetidspunktet: 298

 

Anbefaling:
Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

Indtjeningen i år ødelægges af særlige udgifter. Udsigt til markant fremgang i 2020. MAG45 giver underskud og skal revurderes. Afgørende ændringer eller et frasalg er nødvendigt, og det vil koste penge

    

 

Kerneforretningen udvikler sig godt, og alle lande er nu i god gænge. Indtjeningen på driften forbedres men bremses gang på gang af merudgifter til indførelse af nye løsninger i e-handel og logistik. Afkastet fra moderniseringerne er gang på gang blevet reduceret af indførelse af nye metoder. Gentagne fornyelser har belastet indtjeningen i 10 år.

 

Potentialet består af tre elementer: Momentum i indtjeningen i kerneforretningen baseret på de allerede gennemførte fornyelser, målrettet vækstindsats i Industrikundesegmentet, og endelig værditilvækst fra den langsigtede satsning på en håndfuld unge firmaer, der udvikler IT til brug ved teknisk design mv. i byggeri. Satsningen på MAG45 skuffer derimod.

 

Stamforretningen er koncentreret om hovedmarkederne Danmark, Holland, Norge og Sverige med Polen som en nyere satsning. Ideen om geografisk ekspansion er opgivet. I stedet satses på vækst baseret på mere avanceret servicering af kunderne. Det gælder nem varebestilling og hurtig levering samt tilbud inden for miljøvenlige produktløsninger. Man har lanceret pakkeløsninger til mindre kunder (nemhed). Multinationale storkunder tilbydes levering på tværs af grænserne.

 

Et nyt stærkt udspil er TCO-koncept med vurdering af Total Cost of Ownership set over hele produktløsningens levetid. Slutkunden kan herved få mulighed for økonomisk at vælge den mest bæredygtige løsning (transparens).   

 

Solar ønsker at optræde som andet og mere end en ledende, lagerførende grossist, nemlig som en værdsat partner for sine kunder inden for tekniske løsninger og komponenter.

 

Den fremadrettede offensive satsning er især rettet mod segmentet Industri. Ved at udvide varesortimentet kan Solar forhåbentligvis opnå fordele over for disse kunder som leverandør. Rentabiliteten af satsningen er endnu ikke godtgjort.

 

Aktien er prissat lavt. P/E (20E) ligger på 10 (men opgjort uden et eventuelt tab på MAG45, som nu skal revurderes). I år belaster en værdiregulering på -98 mio. kr. af aktieposten i BIMobject, og indtjeningen bliver unormal lav. Afkastet på de associerede selskaber har formentlig en horisont på 5 år før de får vægt. BIMobject har opnået værdi via børsnoteringen.  

Aktien må anses for at rumme et godt langsigtet kurspotentiale. Den afgørende risikofaktor er pt. uklarhed om fremtiden og værdien af MAG45. Når denne udfordring er håndteret, burde selskabet være shipshape og stå over for gode år.  

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.