Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Solar - aktieanalyse den 11-05-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 720

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 650 – 750 (inkl. udbyttet på 45 kr.)

Kursudvikling 12-18 mdr.: 750 – 900

 

 

 

Rekordindtjening i Q1 har ført til, at selskabet har løftet forventningerne til en omsætning på 13.250 mio. kr. og et EBITDA-resultat på 975 mio. kr. i 2022. Solar har i år udloddet 45 kr. i ordinært udbytte, og et tilsvarende beløb udloddes ekstraordinært pr. 17-05-2022 forudsat at aktien købes senest 11-05-2022. Aktien handler til en P/E 2022E i niveauet 9. Det er særdeles billigt.

 

 

Organisk salgsvækst i første kvartal på 13,6 %. EBITDA steg med 38 % til 281 mio. kr. svarende til en EBITDA-margin på 8,1 %. Nettoresultatet steg fra 100 mio. kr. i samme kvartal sidste år til 168 mio. kr. Det årlige nettoresultat er siden 2017 steget fra 19 mio., kr. til 531 mio. kr. i 2021. Aktieinfo estimerer et nettoresultat i år på 575 mio. kr., hvorfor aktien handler til en P/E 2022E i niveauet 9.

 

EBITDA-resultatet i første kvartal var all-time-high. Henset til den flotte start på året har løftet forventningerne. Aktieinfo ser basis for endnu en opjustering i årets løb.

 

Balancen og den finansielle stilling er så stærkt, at man udover et ordinært udbytte på 45 kr. (er udloddet) også betaler 45 kr. i ekstraordinært udbytte i år (udloddes 17-05 hvis aktien er købt senest 11-05). Dermed returnerer Solar i år 658 mio. kr. til aktionærerne.

 

Solar fortsætter med at søge effektiviseringer med henblik på at øge indtjeningen. Hovedlageret i Vejen er ved at blive udvidet markant med en kapacitetsudvidelse på 25 %. Det samme sker på lageret i Alkmaar i Holland med en kapacitetsudvidelse på 25 %. Det muliggør lukning af mindre lagre i de to lande, reduceret energiforbrug, generelle stordriftsfordele og øget effektivitet ved brug af robotter m.m.

 

Core+ strategien har som et delmål i 2023 at øge salget til industrikunder til 35 % af koncernomsætningen, hvilket vil gøre Solar mindre afhængig af udviklingen i byggesektoren. En situation med stigende renter i Europa vil være til ugunst for byggesektoren, og det er den primære risikofaktor i investeringscasen. Ledelsen reagerer dog proaktivt på dette punkt.

 

Vores samlede konklusion efter Q1-regnskabet er meget positiv. Solar gør det fremragende, og man er på forkant med en forventet periode med stigende renter. Derfor er strategien om at satse på industrikunder meget velovervejet. Desuden begunstiges Solar af den grønne omstilling. Det øger efterspørgslen efter varmepumper, el-lade standere og andre energioptimeringer. Langsigtet køb er fortsat konklusionen.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.