Aktieanalyse af Saniona 22-11-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 3,5 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 2 – 8

Kursudvikling 12-18 mdr.: 8 - 14

 

 

Cash-burn er blevet reduceret. Låneaftale med Formue Nord forlænget til udgangen af januar 2024, hvortil den likvide reserve rækker. Processen omkring partneraftaler fortsætter. Positiv udvikling i pipelinen.

 

  • Den nye strategi igangsat tidligere i år sikrer et betydeligt fald i cash-burn til niveauet 70 mio. SEK med fuld effekt fra 2023.
  • Den likvide reserve forventes at række frem til udgangen af januar 2024, hvor et lån, der netop er blevet forlænget, med Formue Nord forfalder.
  • Låneforlængelsen kombineret med lavere udgifter sikrer ledelsen ro til at forhandle partneraftaler på plads, hvilket er en vigtig del af strategien. Tesomet mod to sjældne sygdomme er i fase 2b, men er midlertidigt sat på pause til der opnås partneraftaler. Netop det faktum, at Tesomet er så langt fremme i faseforløbet, kan sikre Saniona nogle lukrative partneraftaler.
  • SAN711 har levet op til målene for fase 1 forsøg. SAN903 er klar til at overgå til fase 1, og så er der i præklinisk fase med Kv7 ion-kanal programmet mod epilepsi meldt om fremskridt.
  • Det tager typisk op til et år at forhandle partneraftaler på plads. De første indledende forhandlinger med en række interesserede, hvoraf flere er gået i due-diligence procedure, blev indledt i maj måned. Det er således sandsynligt, at det lykkes at få en eller flere partneraftaler forhandlet på plads i god tid inden ultimo januar 2024, hvortil den likvide reserve rækker. Saniona er villig til at give afkald på en del af upsiden mod at få investorer med ind til at finansiere udviklingsindsatsen.
  • Tesofensine mod fedme er udlicenseret til Medix for så vidt angår Mexico og Argentina. De mexicanske myndigheder kunne ikke godkende den indsendte markedsføringsansøgning. Det har givet usikkerhed omkring det videre forløb. Imidlertid fremgår det, at Medix ikke har opgivet at få Tesofensine godkendt, idet Medix har en konstruktiv dialog med myndighederne. Det vidner om commitment og en tro på, at en godkendelse er mulig. Saniona er berettiget til pæne royalty-procenter af et eventuelt fremtidigt salg.
  • Et af målene med den nuværende strategi er at genskabe investortilliden. I det lys er det naturligvis uheldigt, at to storaktionærer, RA Capital Management og Pontifax Venture Capital i Q3 har valgt at afhænde deres aktiebeholdninger på 7,9 og 4,8 %. Modsat er det positivt, at de frigivne aktier har kunnet absorberes at andre investorer, hvorfor det samlet set vurderes, at markedet er ved at genvinde tilliden til Saniona.
  • Hvis Saniona lykkes med at indgå en eller flere store lukrative partneraftaler i løbet af de næste 6 måneder, styrkes casen markant. Vi tror på, at det lykkes, hvorfor vi ser Saniona som en spændende investeringscase med stor upside. Som investor skal man dog også forholde sig til worst case. Hvis det slet ikke lykkes at få partnere ind, så skal der i stedet søges nye penge hos aktionærerne, og det kan blive vanskeligt.
  • Risk/reward forholdet ser lovende ud. Risikoen er dog stor, indtil der indgås en eller flere partneraftaler. Vores kursestimater forudsætter, at det lykkes at indgå lukrative partneraftaler.

 

Hele analysen kan læses via dette link.

 

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.