Aktieanalyse af Saniona den 30-08-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 47 SEK

 

Anbefaling:

Kort sigt: Køb

Langt sigt: Køb

 

 

Første projekt er nået fase 3. Det næste med Tesomet er åben for partneraftale. Lovende pipeline. Aktien er et godt køb.

 

Saniona står efter kun fem år med en veludviklet pipeline bestående af ni aktive projekter. Seks finansieres via partnere. At man er kommet så langt på så kort tid skyldes, at Saniona overtog en række projekter under udvikling fra NeuroSearch. Saniona fik herved en betydelig fordel tidsmæssigt og økonomisk mht. input af ressourcer.

 

Via partneren Medix er Tesofensine mod fedme netop gået i gang med fase 3 undersøgelser. Medix satser på at bringe Tesofensine på markedet i Mexico og Argentina – et begrænset geografisk område – men alligevel med 165 mio. mennesker, hvoraf mange lider under alvorlig overvægt. Produktets vægtreducerende effekt er stor, men med en bivirkning angående højere puls.

 

Tesomet er en kombination af Tesofensine med Metoprolol. Det udviser stærke data, hvor blandt andet den ikke uvæsentlige bivirkning med forhøjet hjerteslag reduceres. Tesomet vil være dækket med patent i mange år, og produktet kan indeholde betydelig upside værdi. Der vil formentlig blive indgået en partneraftale herom inden for et til to år.

 

Tesomet har vist gode data i forsøg rettet mod behandling af type 2 diabetes qua dets vægtereducerende virkning. En anden virkning er, at det formentlig også kan bruges mod spiseforstyrrelse – kaldet Prader Willi. Der er netop indledt fase 2 forsøg, og det foregår for egen regning. Tesomet burde få mulighed for at opnå Orphan Drug status med adgang til hurtigere behandling hos myndighederne, idet der ikke i dag findes noget lægemiddel på markedet til hjælp for personer med Prader Willi syndromet.

 

Kokainafhængighed er et meget udbredt og fortsat voksende problem. Her er Saniona nået frem til fase 2 med et muligt banebrydende projekt. Der vil dog gå en del år, før et eventuelt færdigt produkt kan lanceres.

 

Med indsatsen på såvel store som specielle sygdomsområder (fedme, type 2 diabetes, spiseforstyrrelse, tarmsygdom, ataksi, kroniske smerter, neurologiske sygdomme, Parkinsons, skizofreni og kokainmisbrug) er selskabets pipeline bred og særdeles spændende med mulige store produkter under udvikling.

 

Cash burn er begrænset, idet 6 ud af de 9 udviklingsprojekter finansieres af eksterne partnere. Saniona afgiver ved indgåelse af disse aftaler størstedelen af upside men til gengæld holdes udgifterne nede og risikoen begrænses.

 

For nylig har Saniona købt sig fri af de udestående forpligtelser om royalties til NeuroSearch. Det er lykkedes til en pris på blot 5,5 mio. kr. Det forekommer at være en særdeles fordelagtig pris for Saniona, der derved selv vil få den fulde andel af kommende betalinger fra milepæle, royalties m.m.

 

Pr. 15-06 er aktien blevet overført til notering i Nasdaq Stockholm Small Cap-indekset. Børsrejsen startede på Aktietorget i Sverige via First North Premier til nu en placering i Small Cap-indekset, Stockholm. Det kan få væsentlig betydning rent likviditetsmæssigt for handlen med aktien, da flere investorer nu vil inddrage Saniona som en relevant placeringsmulighed.

 

Børsværdien på 1.023 mio. SEK udgør prisen for et dynamisk selskab med en likvid beholdning på 65 mio. SEK, 9 R&D-projekter plus en low-cost organisation styret af en ledelse med stor faglig og kommerciel indsigt. Vi mener, at indholdet gør Saniona til en interessant placering. Med udsigt til fremkomst af afgørende data, en mulig produktgodkendelse og nye partneraftaler i de nærmest kommende år må aktien anskues ud fra en 3-5 årig horisont, hvilket dog i branchen anses for kort.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.