Analyse af Saniona den 29-05-2017

 

Kurs på analysetidspunktet: 39,5 SEK

 

Anbefaling på kort sigt (0-6 mdr.): Køb

Anbefaling på langt sigt (12-18 mdr.) Køb

 

Spændende medicinsk udviklingsselskab med store projekter i støbeskeen

 

Selskabets aktie er spændende som en high return/risk placeringsmulighed. Muligheden er nemlig høj for succesfuld udvikling og videresalg af flere af projekterne, der retter sig mod store behandlingsbehov. Nøglepersonerne bag dannelsen af Saniona kom fra NeuroSearch og ønskede at videreføre nøje udvalgte projekter efter selskabets stop i 2011. Der arbejdes derfor videre fra det allerede oparbejdede udgangspunkt i NeuroSearch. Odds for succes, omkostningsindsats og tidsforbrug er langt bedre end ved start fra nulpunktet. Vi ser Saniona som en slags koncentrat af NeuroSearch’s bedste dele. Samtidig er aktiviteten organiseret stramt for at opnå lave udgifter, altså lavt cash burn.

 

Målet er at udvikle nye banebrydende lægemidler med grundlag i en fremtrædende position inden for viden om ion-kanaler. Pipeline af projekter udgør den afgørende forretningsmæssige indsats og mulighed for værditilvækst. Her har man ni programmer under udvikling. Generelt sigter ledelsen mod at indgå partneraftaler med store medicinalselskaber, når et projekt har dokumenteret den tilstræbte positive virkning uden alvorlige bivirkninger (proof of concept). Der indgås dog i visse tilfælde samarbejdsaftaler på et tidligere tidspunkt, såfremt der kan opnås gunstige vilkår hos en interesseret partner, hvorved Sanionas egen risiko reduceres (fx aftaler med Boehringer Ingelheim og Proximagen). Partneren betaler et upfront startvederlag og milestone beløb i takt med fremskridt i det videre udviklingsarbejde samt til slut royalty af salget ved endelig godkendelse til markedsføring. Udvalgte nicheprojekter kan dog færdiggøres alene for egen regning, såfremt der kan opnås status som orphan drug og dermed en mere overskuelig kapitalindsats.

 

Virkefeltet er samlet om sygdomme i hjernen, centralnervesystemet, autoimmune og metaboliske forhold samt smertebehandling. Selskabet har desuden en portefølje af prækliniske projekter. Kompetencen vedrørende ion-kanalers betydning udgør kernen teknologisk. Der er generelt tale om lægemidler med meget høje krav til virkningsmekanismen, hvorfor denne barriere ved succesfuld overvindelse for et nyt produkt efterfølgende vil fungere som en beskyttelse mod konkurrence.  

 

De afgørende parametre og nyheder som påvirker aktiekursen er projekternes udvikling med resultater, opstart/nedlæggelse og nye aftaler om partnerskaber, hvortil så kommer de kvartalsvise regnskaber (cash burn) samt eventuel udstedelse af nye aktier for at fremskaffe mere kapital. Ud over disse interne forhold kan ekstern påvirkning opstå i form af vurderinger i analyser og beslutninger hos større investorer om køb eller salg. Hertil kommer Joker risikoen for eventuel overhaling med nyheder fra konkurrenters side.

 

Aktiviteten er meget høj set i forhold til selskabets størrelse, og der må forventes flere nyheder om de igangværende projekters forløb. Tesofensine og Tesomet er forrest i udviklingsforløbet og har derfor størst økonomisk betydning (rettet mod fedme, type 2 diabetes og Prader Willi syndromet).    

 

Børsværdien på 860 mio. SEK er prisen for et dynamisk selskab en likvid beholdning på 77 mio. SEK, R&D-projekterne plus en low-cost organisation styret af en ledelse med dyb faglig og kommerciel indsigt. Vi mener, at det repræsenterer en særdeles interessant investeringsmulighed. Med udsigt til fremkomst af afgørende data, godkendelser og nye partnerskaber i de nærmest kommende år må det hele anskues ud fra en 3-5 årig horisont, hvilket i denne branche anses for et kort tidsrum.

 

Læs hele analysen via dette link.


Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan

Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.