Aktieanalyse af Saniona 28-02-2023

 

Kurs på analysetidspunktet: 3,67SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 3,5 – 10

Kursudvikling 12-18 mdr.: 10 - 14

 

 

Cash-burn reduceres. Ved nuværende aktivitet rækker den likvide reserve til mindst januar 2024, hvor et lån skal tilbagebetales/genforhandles. Arbejdet med at indgå partneraftaler er i fuld gang, og Saniona forventer at indgå mindst én aftale i første halvår og mindst to inden årets udgang. Flere partnere har udvist interesse for samme projekt, hvilket siller Saniona i en god forhandlingspositione. Pipelinen udvikler sig positivt - nu også med SAN2219 som et nyt projekt.​ Seneste nyt er, at en tilsynsmyndighed under de mexicanske sundhedsmyndigheder har udtalt sig positivt omkring Tesofensine mod fedme. Det er ikke ensbetydende med en markedsføringsgodkendelse til partneren Medix, men det er et stort skridt på vejen mod en markedsgodkendelse i Mexico, hvilket vil udløse en målepælsindtægt og på sigt royalties fra salg.

 

 • Saniona er lykkedes med at reducere driftsudgifterne markant efter frivilligt stop for den videre udvikling af to dyre fase 2b forsøg med Tesomet, ligesom aktiviteterne i USA er blevet lukket ned. Driftsudgifterne er derfor nedbragt til niveauet 75 mio. SEK, hvilket også er niveauet for Aktieinfos estimater for 2023 i efterstående skema.
 • Den likvide reserve andrager 111,7 mio. SEK, der ved nuværende aktivitetsniveau rækker til mindst januar 2024, hvor et lån til Formue Nord forfalder eller skal genforhandles. Det sikrer ledelsen ro til at forhandle ikke-udvandende partneraftaler på plads.
 • Odds for at partneren Medix i nær fremtid opnår markedsgodkendelse for Tesofensine til behandling af fedme i Mexico er vokset efter weekendens positive udtalelse fra tilsynsmyndigheden COFEPRIS. Hvis det ender med en markedsgodkendelse, vil det sikre Saniona en milepælsindtægt og siden royalties fra salget.
 • Partneraftaler er afgørende for, at Sanionas spændende pipeline kan videreudvikles. Trods begrænset finansielt råderum er pipelinen styrket med udvælgelsen af SAN2219 til præklinisk stadie mod epilepsi. Der er også sket en positiv udvikling i Joint-Venturet med Cephagenix, SAN903 er klar til fase 1 og SAN711 har opnået positive fase 1 data. Kv7 ion-kanalprogrammet mod epelipsi har også udviklet sig positivt i et meget tidligt stadig af udviklingen. Der er også fremskridt u partneraftalen med Boenringer Ingelheim. Vi anser pipeline og selskabets stofbibliotek og ionkanal datase kaldet IONBASE som meget lovende.
 • Saniona har således en række spændende udviklingsprojekter, hvoraf flere har potentiale til at blive ”first-in-class”. Bagsiden af medaljen er selskabets spinkle økonomiske fundament.
 • Indgåelse af partneraftaler er nødvendige for selskabets videre udvikling, og heldigvis er der stor interesse fra ekstern side. Jævnfør årsregnskabet er Saniona i gang med konstruktive forhandlinger om aftalestruktur og økonomiske vilkår med flere potentielle partnere, hvoraf nogle er interesserede i det samme program. Det sikrer en god forhandlingsposition med mulighed for at optimere værdien. Baseret på de nuværende forhandlinger anser ledelsen det for sandsynligt, at der kan afsluttes mindst én aftale inden udgangen af første halvår. Intentionen er at indgå i alt mindst to aftaler inden årets udgang.
 • Det er ikke muligt at vurdere eventuelt kommende partneraftalers økonomiske værdi for Saniona, men værdier, der overstiger nuværende børsværdi, forekommer at være sandsynlige.
 • Den største værdi må ligge i Tesomet-projekterne, der er i fase 2b. Tesomet er rettet mod nogle sjældne sygdomme (Prader-Willi Syndrom og Hypothalamisk Fedme) uden nuværende medicinsk behandling. Partnerfeltet er derfor nok temmelig begrænset, men af regnskabet fremgår det, at der er forhandlinger i gang.
 • Saniona overvejer at tage Tesomet mod Hypothalamisk Fedme videre for egen regning i en alternativ og mindre ambitiøs udviklingsplan. Det kræver dog yderligere analyse, og vil ikke blive besluttet, før Saniona har sikret sig yderligere finansiering gennem partneraftaler på andre projekter.
 • Et perfekt match for Saniona ville være at udvide samarbejdet med Boehringer Ingelheim eller at indgå i samarbejde med Lundbeck. Lundbeck arbejder selv med sygdomme relateret til centralnervesystemet, hvorfor der er et godt match til flere af de igangværende udviklingsprojekter hos Saniona. Dette er dog gætværk fra Aktieinfos side. Saniona holder kortene tæt ind til kroppen med hensyn til, hvem de potentielle partnere er, og hvilke projekter der er tale om.
 • Vi ser med spænding frem til at få den første partneraftale på plads for at få viden om, hvilket projekt det drejer sig og den økonomiske størrelse af en aftale, ligesom navnet på partneren har betydning.
 • Vi ser også frem til at få en endelig afklaring om Tesofensine rettet mod behandling af fedme i Mexico, hvor overvægt og svær overvægt er et sundhedsproblem, hvorfor markedet i Mexico har en anseelig størrelse.
 • Saniona og dets aktionærer går en spændende og meget afgørende tid i møde. Lukrative partneraftaler kan for alvor genskabe investorernes tillid til selskabet og sende aktiekursen markant op. Modsat gælder det, hvis det mod forventning alligevel ikke lykkes at opnå enighed med de potentielle partnere, eller hvis Tesofensine alligevel ikke bliver godkendt. For enhver pris skal det undgås, at Saniona må til markedet og bede om nye penge.
 • Risikoen er stor, indtil der indgås en eller flere partneraftaler. Vores kursestimater forudsætter, at det lykkes at indgå de ventede partneraftaler, og at Tesofensine mod fedme godkendes af de mexicanske sundhedsmyndigheder.

 

Hele analysen kan læses her.

 

 

Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.