Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Saniona den 28-02-2020

 

Kurs på analysetidspunktet: 22 SEK.

 

Anbefaling:

Kort sigt: Hold

Langt sigt: Køb

 

 

2020 bliver et meget afgørende år for Saniona. Partneren Medix har indsendt ansøgning til myndighederne i Mexico for fedmeproduktet Tesofensine. Medix forventer en godkendelse og opstart for salg allerede i år. Saniona er berettiget til to-cifrede procentuelle royalty-indtægter fra salget. Ny ledelse sætter fokus på det amerikanske marked. En specielt sammensat emission er igangsat for igen at hente ny kapital.

 

 • For et relativt lille selskab er det imponerende, at man har ni projekter under udvikling, hvoraf flere er i eller tæt på den afgørende fase. Længst fremme er Tesofensine til behandling af fedme, og partneren Medix har i december indsendt ansøgning til myndighederne i Mexico. Medix forventer at kunne igangsætte salget allerede i år (forudsat en godkendelse). Saniona er berettiget til to-cifret procentuel royalty på salget. De første royalty-indtægter til Saniona kommer dog nok først i 2021, mens en milepæl må forventes i år. En godkendelse af Tesofensine vil være en kurspåvirkende nyhed (og modsat ved afvisning).

 • Tesomet udvikles mod de sjældne sygdomme hypothalamisk fedme og Prader-Willi (begge er spiseforstyrrelse). Sanionas intention er at gå videre for egen regning til fase 2b/3 studier med mindst det ene af disse to projekter i 2020. Tesomet baserer sig på Tesofensine, og værdien af de to udviklingsprojekter kan derfor indirekte blive påvirket af myndighedernes afgørelse i Mexico om godkendelse af Tesofensine. Den øvrige pipeline udvikler sig også planmæssigt.

 • Bagsiden af medaljen ved at forske i nye lægemidler er cash-burn. Likviditetsberedskabet forsøges derfor igen polstret via en emission, der foretages i tre trancher. Dertil kommer en rettet emission (allerede gennemført) og en lånefacilitet fra Formue Nord. For at sikre opbakning fra de bestående aktionærer, er det særdeles vigtigt, at aktiekursen ikke falder afgørende under 25 SEK.

 • Rami Levin er for nylig tiltrådt som ny CEO, mens den nuværende CEO Jørgen Drejer i stedet bliver Chief Scientific Officer. Chefskiftet forekommer velovervejet, idet Drejers kompetencer ligger indenfor udvikling, mens Levin har stærke kompetencer med hensyn til kommercialisering. Den 18-02-2020 besluttede CFO Thomas Feldthus at fratræde. Saniona arbejder derfor på at finde en ny CFO, der ligesom Rami Levin skal være bosiddende i USA. Denne strategi forekommer mærkværdig, når selskabets hovedkontor ligger i Danmark. Omvendt viser det, at Saniona nu for alvor satser på at være klar til at udrulle salg i USA, når/hvis Tesomet mod Prader-Willi og/eller hypothalamisk fedme måtte blive godkendt om et par års tid.

 • Vi ser voksende risiko i aktien på kort sigt henset til ny ledelse, den igangværende emission og ikke mindst at Tesofensine er så tæt på sin afgørelse i Mexico. Godkendes Tesofensine vil det være en stærkt kurspåvirkende nyhed. High Risk/Return.

   

  Hele analysen kan læses via dette link.

   
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Denne hjemmeside anvender cookies til at huske dine indstillinger, statistik og at målrette annoncer.
Denne information deles muligvis med tredjepart.
Læs mere om cookie- og privatlivspolitik.