Analysen er udarbejdet af Aktieinfo, der modtager et honorar fra selskabet for det udførte analysearbejde. Konklusion og anbefaling er alene udtryk for Aktieinfos vurdering, og selskabet kan ikke påvirke anbefaling og kursmål. I øvrigt henvises til ansvarsfraskrivelsen på sidste side af analysen.

 

Aktieanalyse af Saniona 14-03-2022

 

Kurs på analysetidspunktet: 5,5 SEK

 

Aktievurdering:
Kursudvikling 0-6 mdr.: 4 – 8

Kursudvikling 12-18 mdr.: 4 - 14

 

  • Saniona kører to sideløbende fase 2b forsøg med Tesomet mod sjældne sygdomme. Salgspotentialet kan blive enormt. Selskabet afsøger mulig[1]heder for at hente funding via ikke udvandende initiativer.
  • De amerikanske sundhedsmyndigheder, FDA, har tildelt to igangværende fase 2b forsøg med Tesomet mod de sjældne sygdomme Prader-Willi Syndrom og Hypothalamisk fedme Orphan Drug Designation status. Det berettiger Saniona til en række fordele omkring skattefradrag, færre gebyrer i ansøgningsprocessen og syv års eksklusivitet på markedet i USA. FDA overvejer at tildele forsøgene 505(b)2 status (er tildelt det aktive stof Metroprolol), hvilket giver mulighed for en FDA-godkendelse uden at udføre alt det arbejde, der normalt kræves for en NDA (New Drug Application). Data fra de to fase 2b forsøg ventes i H1 og H2 2023. Der findes i dag ingen lægemidler til at behandle de to sygdomme. Best case er en FDA-godkendelse i 2026, hvis fase 2b og siden fase 3 forsøg udvikler sig succesfuldt.
  • SAN711 mod kronisk nervesmerte er i fase 1 med forventede data i H1 2022. SAN903 mod inflammation ventes at gå i fase 1 i H2 2022. Desuden forventer Saniona at udvælge et nyt udviklingsprojekt fra pipelinen.
  • 2021 endte med et underskud på 411 mio. SEK og en likvid reserve på 357 mio. SEK, der rækker til andet halvår.
  • Der ligger potentielle indtægter fra Tesofensine, som partneren Medix har indsendt ansøgningsgodkendelse for til de mexicanske sundhedsmyndigheder. Der forventes en afgørelse i år. Ved positivt udfald tilfalder der Saniona en milepælsindtægt (Aktieinfo estimerer 10 mio. USD), og ved eventuelt salg fra Medix´s side også royalty.
  • Saniona arbejder på at kapitalisere på selskabets ion-database ved indgåelse af partneraftaler. Saniona er i gang med en række tiltag, der kan styrke den likvide reserve på en ikke udvandende måde. Saniona satser desuden på et fortsat godt forhold til de nuværende store aktionærer i form af internationale biotekinvestorer, ligesom en co-notering på Nasdaq i USA overvejes.
  • For så vidt angår Tesomet mod de to sjældne sygdomme, SAN 711 og SAN903, er ønsket at gå selv hele vejen frem til markedsgodkendelse. Det er her, at den helt store fremtidige værdi af selskabet ligger. Lykkes man med at bringe disse eller blot nogle af projekterne på markedet, vil værdien klart overstige nuværende børsværdi. Bagsiden af medaljen er, at det vil tage flere år, før man i bedste fald står med et eller to færdige produkter godkendt til markedet. I biotek kommer udgifterne altid før indtægterne.
  • Risikoen er høj, men den reduceres jo længere frem i udviklingsforløbet selskabet kommer. Aktien egner sig kun til rigtig langsigtede investorer. Det er behæftet med stor usikkerhed at estimere kursintervaller, da meget afhænger af, om det lykkes Saniona at hente ny kapital uden udvanding, ligesom en positiv/negativ afklaring for Tesofensine får stor betydning. Derfor estimerer vi brede kursintervaller med laveste kursestimat baseret på en eventuelt udvandende emission. Højeste kursmål er under forudsætning af, at man kommer med positive data fra igangværende fase 2b forsøg.

 

Hele analysen kan læses via dette link.
Vil du også være en bedre investor?
Med et abonnement hos Aktieinfo bliver du klædt godt på til succes på aktiemarkedet.
Vi laver benarbejdet for dig så du nemmere kan træffe de valg der kan give dig størst muligt afkast!

Klik her og se hvordan


Tilmeld dig GRATIS nyhedsbrev
Luk
Få gratis nyhedsbrev om aktier, investeringer, analyser, trends og porteføljer.